Pokec s Bohem před spaním...

datum 23. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Já Otec, Zdroj, Bůh

Zdravím Tě, tak začneme? Konečně jsi připraven na největší jízdu Tvého pozemského života?

Nooo, to nevím…

Ale já vím, žes již došel tam, kam jsi chtěl dojít. Takže věz dítě moje, že se ukončují všechny Tvé poutě, všechno se chýlí k závěrečnému finále.

CHCEŠ PŘIJÍT KE MNE ZPĚT?

Ano, chci, jsem připraven…

OPRAVDU?

Myslím si, že ano…

Pak věz, že se to stane, ale nejprve pojďme spolu projít tvoji nádhernou pouť pozemskou až do konce. Ty jsi dokončil mnohé své životy zde tak, jak jsem Ti uložil. Ne rozkázal, ale uložil jako posvátný úkol, jenž činí mne šťastným, když tohle mohu svému dítěti sdělit, můžu jej pověřit, mohu jej vidět v radosti i smutku. A mohu se těšit jak se vrátí ke mne plné zážitků a obohaceno o neskutečně bohaté prožitky jenž zde zakusí.

No to je skoro klišé, ne?

Není, pokud tohle se Ti děje. Není pokud jsi dozrál a vnímáš to jako to nejvyšší, co Tě žene životy vpřed.

Ok, Otče. Bavili jsme se než jsem začal zapisovat o mém nynějším životě. Můžeme to rozebrat spolu, prosím? Pomůžeš mi tohle lépe pochopit ne jako člověk nevědomý ale osvícený?

Pokusíme se o to společně…Tak, kdo si myslíš že jsi?

No .........., člověk žijící uprostřed Evropy na Zemi a vedoucí průměrný život.

OMYL!

Jsi .......... uprostřed nejryzejší části Jsoucna, kde se již nejtvrdšími zkouškami dočišťuje to nepochopené, co ještě jsi nepochopil úplně. To je univerzita Boha i když si myslíte, že je to jen školka. Nikde jinde v Univerzu nenajdeš bytost, která by se Ti podobala a nikde nenajdeš planetu, podobné té vaší!

Vše, co jest jsem stvořil JEDINEČNÉ!

Není nic, co by bylo stejné. Vše má nekonečně mnoho nuancí a ty jsou výtvorem samotného vývoje.

Tvůj jedinečný projev života zapsaný nyní na Zemi jest také jedinečný. Každý Tvůj krok jest jedinečný a nenapodobitelný nikým, dokonce Tebou samým!

Věz, že takto si vytváříte nádheru tohoto Jsoucna a takto se vykrystalizovala ona zóna, kde nyní pobýváš. Jest to diamant Jsoucna a takto na tohle začni pohlížet.

Již jsi byl vším možným, ale tahle úloha člověka jest Ti ozdobou a bude navěky Tě doprovázet kamkoliv v budoucnu půjdeš. Ať půjdeš ke mne, nebo tam kde se rozhodneš zakusit bytí, tak tohle, co právě žiješ jest mnohé, co zdobit Tě bude.

Jest to šperk nebývalé síly, krásy ale hlavně čistoty a ryzosti, co nikdo nikdy Ti nevezme. A Ty sám jsi sobě hoden jej nosit do skonání času i tohoto Jsoucna!

Ano Ty máš synu všechen čas Jsoucna, ale já mám všechen čas všech Jsoucen. Já jsem časem všech Jsoucen. A jsem i časem nejsoucen. Já jsem časem uprostřed nečasu. Já jsem tvůrcem času i nečasu. A já jsem tím, kdo jest časem i nečasem, vždy Vašim domovem, otcem, matkou i světlem.

Ok, ale před tím jsi mluvil o něčem jiném, souviselo to se mnou…Ano, je to Tvá lekce nyní, která se ukončuje. Přišel jsi jako zranitelný, odcházíš jako nebojácný.

Přišel jsi jako křehký, odcházíš jako ocelový.

Přišel jsi nevědomý a odcházíš jako vědomý.

Přišel jsi jako vystrašený, odcházíš jako znalý a milující.

Co je to za lekce, která takto člověka promění? Je to výjimečná lekce, která stála za to, aby vznikla a učinila Tě tím, kým jsi se stal?

Nooo… asi jo. Jsem spokojen. Ale ty poslední roky bych uvítal více vhledu do toho, co se se mnou děje, kdo se mnou komunikuje a co mi chce…

Ale o to se nestarej. To vše je pouhá součást oné lekce pro Tebe. Je to pro to, abys získal svoji důvěru, víru, odvahu a klid. Abys pocítil onu spokojenost bytí v nejdrsnějším projevu vědomí.

No zrovna nejdrsnější to není i když těžké asi tedy jo…

Příteli, dítě moje, ale to, jak Ty vnímáš svět a život je relativní. Pravdou je, co je za onou relativitou, v pohledu mém. Tak jest obraz Tvého života takový, co jsem Ti řekl – je extrémní, je těžký, je ale zároveň tvořivý nejen v tom, co skrze něj tvoříte. Ale co z Vás utváří, co ve Vás zanechává a co z Vás se nakonec stává.

Nechtěj se srovnávat s jinými. Oni mají rovněž těžké životní cesty, ale i lehké. Ale v té, na pozor lehké cestě, jest skryto mnoho soužení stejně působícího jako v jiných. Každý život obnáší to, co utváří Vás. A jen tak, bez radosti a uvědomění si ji skrze nějakou tu těžkost, je žádoucí.

Milosrdenství mé jest projeveno tímto. Vy jste zde v zajetí vlastního soužení, ale ve skutečnosti je to pouhá nicotná jiskra, jenž Vás obohacuje.

Tak ale pojďme k Tobě…

Ta ses cítil slabý, zranitelný, a proto jsem Ti ukázal cestu. Ta cesta byla tím, co Tě utvářela a co Tě učila stát se tím, kým jsi teď. Teď připraven jsi vstoupit do mého domu opět. A spolu můžeme spojit svá vědomí do nádhery, jenž je Ti vlastní.

Nechci se Tě Otče dotknout, ale Tvůj slovník je takový moc „biblicko-ezoterický“. Nešlo by to trochu blíže k mému člověčímu logickému a vědeckému zpracování info od Tebe?

To jsi mne rozesmál, to Ti přijdu opravdu takto bizardní?

A tak jo, budu mluvit jinak.

Tož synku podívej. Narodil ses, bo jsi chtěl a zrobil jsi to, co jsi chtěl. Ale to, cos robil bylo na popud toho, co jsme vymysleli abys musel řešit.

Konkrétnější nemůžeš být?

Ale tož mohu, jen není to zřejmé, že se to k Tobě nehodí? Ty to víš, jen to chceš slyšet od taťuldy…OK…Jsi slabý – potřebuješ ukázat jak z toho ven.

Je Ti ukázáno to, co Tě osloví.

Osloví Tě to, protože Ty vnitřně víš, že je to pravé, co potřebuješ abys se pohnul z místa.

Pokud to tak ucítíš, vznikne napětí, jenž požene Tě na cestu. A vznikne proud Tvého života, jenž bude specifický povahou onoho napětí, jeho velikostí a možnostmi víry, které v Tobě budou utvářet potřebnou vodivost, aby onen proud mohl nabrat velikou intenzitu. Takže to, co jsi zde si vzal do vínku, zvědomil si skrze zkušenost, se transformovalo do pocitu hledání.

To Ti přineslo do života ideu, vzor, který Tě oslovil.

Tos pocítil, že je to, co Ti pomůže tohle vyřešit. Cestou hledání sis vytříbil cit pro směřování touto životní cestou. Jak jsi se ztotožnil s oním ideálem, vzorem, vygenerovalo to v Tobě touhu a tím i víru se tímto stát, ztotožnit se se vzorem-matricí.

Tvé vědomí dostávalo různými cestami idealizované podoby tohoto vzoru-cíle. Ve světě Jsoucna, tvořeného dualitou a živly, se tohle vždy vyvíjelo podle všech těchto aspektů. Neboť vše obsahuje tyto aspekty. I vzor, i cesta i cíl. Jen Ty máš volbu přilnout k té či oné esenci během cesty.

Až jsi ušel kus cesty a začal být opakem toho, kým ses cítil na začátku hledání, nastává čas smíření a uvolnění napětí.

To se děje nyní u Tebe.

Jsi u cíle a v cíli se raduješ i hledíš na onen kus cesty, cos za sebou zanechal.

Hledíš na sebe, kým jsi nyní a začínáš být SVOBODNÝ PRO VĚDOMÝ ŽIVOT!

https://www.facebook.com/PramenPoznani/

Zdroj: www.facebook.com/PramenPoznani; další informace také na www.pramenpoznani.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico