POHLEDEM ENERGIE

datum 11. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
V mých vhledech často pojmenovávám většinou to, co sám klient neumí uchopit nejen myslí, ale ani do slov. Často se jedná o POKŘIVENOU ESENCIÁLNÍ ENERGETIKU, kterou je třeba znovu propojit, narovnat do původního Prvotního nastavení tak, aby vše, ve vašem bytí, bylo prožíváno z PRVOTNÍ JISKRY VAŠEHO STVOŘENÍ.
Často se objevuje v energetice to, že ŽENSKÁ GENERUJÍCÍ složka není v propojení s MANIFESTUJÍCÍ MUŽSKOU SLOŽKOU a tedy vnitřní elektromagnetismus není ve své síle. Jakoby GENERUJÍCÍ A REGENERUJÍCÍ ASPEKT nemohl předávat komunikačním kanálem dále vše MANIFESTUJÍCÍMU ASPEKTU ve vás a vy stále POSUZUJETE NA SOBĚ TO, proč se vám nedaří prosadit v tomto světě VAŠE VNITŘNÍ DARY A SCHOPNOSTI, které vám přinášejí tolik radosti a smysl do vašich každodenních dnů.
Je to převážně u žen, ale může se to týkat i mužů, kde tyto aspekty esenciální energetiky nekomunikují, nespolupracují a vy se můžete cítit i BEZ-MOCNÍ A BEZ-RADNÍ v tom, že vám prostě nejde prosadit svůj PŘIROZENÝ POTENCIÁL.
JAK Z TOHOTO BLUDNÉHO KRUHU VEN?
Prvotní Světlo, Prvotní otisk potřebuje skrze Prvotní Zdroj tzv. „OPRAVIT“ ve vaší esenciální energetice to, kde bylo narušeno propojení, kde vnějšími vlivy i dávnými prožitky, dnes již záznamy uložené ve vašem poli, pokřivily ono přirozené spojení ženského generujícího a mužského manifestujícího aspektu bytí. Jedině tak se můžete cítit znovu CELISTVÍ, V SÍLE A V DYNAMICE, která udává směr všemu a materializuje skrze jednotlivé kroky a akčnost.
Je to často i důvod, proč jsou ženy v mnohém závislé na vnějších mužích nebo i opačně.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico