PODSTATNÉ SDĚLENÍ UKRYTÉ V PYRAMIDÁCH V GÍZE

datum 4. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Již několikrát jsem zde dával odkaz na nejutajovanější číslo (Kosmický Kód) všech dob a všech kultur. Tím kódem je v číselné formě číslo 144, v symbolické podobě jím je Květ Života, prostorovým vyjádřením jím je Merkaba, z vědeckého hlediska jím je tzv. „Harameinův“ bod … atd. Pokud bych měl použít zkratku, tak se jedná o samotnou podstatu tvoření našeho světa, jedná se o rozhraní mezi nehmotným světem a hmotným světem. Je to Brána mezi světy.
Největší technologové a velikáni dávnověku pracovali s těmito tajnými vědomostmi. Tutanchamon si toto vědění uložil přímo na své tělo a kolem svého těla v utajované hrobce. Mayský král Pacal si toto vědění napsal v utajené formě přímo na své tělo a kolem svého těla opět v utajené hrobce. Pro koho to dělali?
Génius Maurice Cotterell na tuto otázku odpovídá: „dělali to sami pro sebe“. Věděli, že jejich Duše bude mít přístup k informacím, jak funguje Kosmická Brána a chtěli toho využívat jak po smrti, tak během inkarnací.
Tři nejzáhadnější Pyramidy v Gíze v sobě nesou mnohá sdělení. Největší odborník na světě a kapacita na výrobu umělého kamene Joseph Davidovitz dokázal ve svých laboratořích, že tyto tři pyramidy (a pouze tyto tři pyramidy) byly vyrobeny metodou odléváním vápencového kamene (ze směsi, podobně jako se odlévá např beton)
V rozměrech pyramid se ukrývají mnohá tajná sdělení. Dnes poukáži na jedno, které jsem zatím nikde jinde nenašel.
Jeden z početních systémů, který nabízí obrovské množství funkcí a souvislostí je desítkový systém, který v oblasti numerologie přináší nejvyšší číslo 9 (po devítce se totiž všechna čísla už jen a jen opakují). Jasně vidíme, že devítka je v symbolické formě dokonalé číslo. Jakékoliv číslo vynásobené devítkou (duchovní hodnoty) dává výsledek, který je numerologicky opět devítkou. Poukazuje to na Kosmický Princip, že pokud budeme na cokoliv působit duchovními hodnotami, výsledkem bude vždy duchovní posun. Mudrci dávnověku si tento systém vybrali jako výchozí.
Samotná Kosmická Brána („Harameinův“ bod časoprostoru) je utvářena na svém povrchu ze 144 rovnostranných trojúhelníků. Duchovní svět tak proniká do hmotného světa skrze trojúhelníky. Tomu plně odpovídá symbolika Božího oka v trojúhelníku. A počet 144 neboli číslo 144 vytváří numerologicky naši známou dokonalou devítku 1 + 4 + 4 = 9. Nejvyšší devítka je tedy skvěle zvoleným početním systémem pro znázorňování různých vztahů v našem Univerzu.
Zůstaňme proto u desítkového systému s nejvyšší duchovní devítkou. Kruh je dokonalý a je Božský. Kruh dělíme na 360°, to je v řeči symboliky opět devět (3 + 6 + 0 = 9).
Úhly stěn pyramid v Gíze něco sdělují. Podívejme co sdělují. Na obrázku vidíte úhel 51,84° Je to úhel trojúhelníkových stěn pyramidy vůči její základně. V symbolické formě tedy jde o vztah stěn (neboli trojúhelníků, neboli Božského tvůrčího principu) vůči čtvercové horizontální základně (hmotě).
Je to fascinující, neboť 5 + 1 + 8 + 4 = 6 + 8 + 4 = 14 + 4 = 1 + 4 + 4 = 9 Tato symbolika tedy v sobě nese obě nejvyšší symboliky: 1 4 4 a 9
A co je vlastně úhel ve své podstatě? Úhel je určitá výseč kruhu, neboli určitá část kruhu. A každá část je vždy v určitém poměru k celku z nějž vychází. A různé poměry jsou nejsilnější tajnou symbolikou vůbec. Např. Zlatý řez a podobně https://www.centrumserafin.cz/posvatna-geometrie-zivota/
TAJNÁ ZPRÁVA UKRYTÁ V ÚHLU STĚN PYRAMID. 51,84 děleno 360 = 0,144 přesně. Poměr části vůči celku zde vychází 0,144. To je úžasné. Kruh či nula (0) jakožto Božská dokonalost a z ní vychází princip Tvoření (144), neboli Brána mezi světy, neboli „Harameinův“ bod, neboli náš Kosmický Kód 144.
Přímo úhel sklonu stěn tedy v sobě nese nejsilnější Kosmický Kód 144. Je to stejné sdělení, jaké si na svém těle zanechal Tutanchamon a další.
Abyste lépe mohli nacítit Kosmické hodnoty a významy čísel, zde je popsána Kosmická Numerologie https://www.centrumserafin.cz/vnimani-cisel-moudrym.../
Vždy mě zajímalo, proč je úhel stěn pyramid v Gíze, právě takový, jaký je. Jak se stále více a více dozvídám o podstatě Kosmické Brány 144, otevírá se mi nový Vesmír. Lépe tak chápu, proč mi například tyto léčivé zpívající křišťálové pyramidy
https://www.centrumserafin.cz/kristalove-pyramidy/ dělají při práci u nás v Centru takové zázraky, jaké dělají.
Zde další hlubší pohled na pyramidy https://www.centrumserafin.cz/pyramidove-tvoreni/
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico