Podporuj ženu

datum 29. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Alchymie vztahu. O čem je vztah muže a ženy, na čem skutečně záleží? Záleží na každé z nás, je-li sama sebou a žije svůj život. Masky, náhražky a uzavření se do sebe vše jen komplikují. Otevřeme se životu a žijme svobodně.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


Nežádej muže, ať podporuje ženu. Nežádej nic, přijímej. Život ví, co má dávat ženě, a tak se otevři životu. Muž neví, co má dávat ženě, a proto to nedělá. Nenuť velblouda být jahodou. Je to jiná říše a jiné postupy pochopení a uchopení příběhu. Muž je orel a žena je had. Muž žije v říši nadhledu, kam oko ženy nedohlédne a žena žije v říši bolesti, kam oko muže nedohlédne. Spojí se srdcem a výměnou postupů. Je to monáda. Promíchání a propojení. Žena si půjčí od muže nadhled, aby porozuměla svojí bolesti. Muž si dovolí klesnout a nebude to brát jako svoji ztrátu. Tak žena stoupá a muž klesá a někde uprostřed se potkají. V pokoře, s láskou a beze slov.

To je alchymie vztahu. Čistá alchymie ženy a muže. Kdo tuto alchymii nepřijímá, ať žena či muž, straní se své podstatě a volí kulantnější postupy obcházení podstaty. Například duchovno. Muž vymyslí různé metody a cvičení, aby se vyhnul bolesti a žena? Ta necítí sebe a zůstává ve své bolesti jako oběť a tím přitahuje muže k sobě dolů. Podívej se na to.

Spojí se v růstu? Nikoliv. Minou se, ať jsou kdekoliv. Vědomý muž je přitahován vědomou ženou. Vědomá žena vzhlíží k vědomému muži. A to je léčení. Uvědomění si toho, jak to tady je. Nic jiného dělat nemusíš, jen být ženou. Vědomou ženou. Vědomá žena zcela přirozeně přitahuje muže k sobě dolů, aniž by ho potopila. A vědomý muž vezme svoji ženu do svého nadhledu, aniž by ulítla. Tam se setkají. Vědomý muž a vědomá žena se setkají ve vědomí. V uvědomění si sebe se oddělí od starých vzorců a uvidí svoje nové vědomí. To je nabídka života, takový postup je tu dán.

A proto na život nezapomínej, ať jsi kdekoliv.

Zapomeň na všechny náhražky života nebo alespoň je neber tak vážně. Sama sebe také neber tak vážně. Jsi život, když život tebou prochází? Co vlastně jsi? Všechno? Nic? Kdo ví?

Jsi matka, jsi dcera, jsi součást řetězce tvého rodu projevený v tuto chvíli. Chvějí se ti ruce, když píšeš tato slova. Chvějí se poznáním, že ty jsi život. Psaní tě učí životu a čistému prožívání tvých slov. Bez kliček a zatáček a uzlů na kapesníku. Utři si slzy a usměj se. Nic jiného v tuto chvíli nemáš. Mnoho jsi měla a mnoho ztratila. Především jsi ztratila rovnováhu žít sama sebe. Rovnováha je odvaha svůj život žít.

Život je opravdu a náhražky života jsou na oko. Když co vidíš, také cítíš, můžeš se spolehnout, že cítíš pravdu. Když necítíš nic, pak jsi ještě možná nedozrála cítit, anebo tam nic není, co by se cítit dalo a co by byla pravda a cesta pro tvůj růst. Stále rosteš, stále nacházíš a stále ztrácíš. Žij pravdu a poznáš čest.

Sleduj rovnováhu života. Přicházíš o mládí a nacházíš zralost. Zralost má pro tebe jinou šťávu a jiné zprávy. Jinou kvalitu prožitků a stále je to život. Život v rovnováze je nejvyšší kvalita života. Zastav se a polemizuj o tom. Se svými nestálými vzpomínkami, které běhají sem a tam a domáhají se tvého soustředění. Jak se však můžeš soustředit na něco, co není pravda a stále běhá sem a tam? K čemu ti to je? Nevíš?

Nevím, odpovídám, když se dostávám ke slovu. Nepolemizuji a soustředím se na to, co mi chtějí slova říct. Na počátku bylo slovo. Jedno slovo, které se tisíce let košatilo do mnoha jazyků a nářečí tak, jak se vyvíjel lidský rod. Spolu s ním a pro něj.

Autorka: Jana Králová

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico