Připojte se k pokračujícímu synergickému tvůrčímu procesu vyvěrajícího z přicházejícího jara.

“Vítej Slunce ve znamení Berana, vítej Slunce – Ty, jenž přinášíš světlo do našich domů i polí. Vzdáváme hold času temnot, noci i odpočinku, abychom mohli opět přivítat Tebe – Slunce světa. Znovu povstáváme s vědomím a moudrostí zimy i smrti za námi a hledíme vstříc opakujícímu se koloběhu života, jehož jsme pokornou součástí. Spočíváme v tomto čase ve stavu klidu, vyváženosti, rovnodennosti, středu i přítomnosti s bázní i úctou k oběma pólům životního cyklu zde na Zemi – domovině naší.”

Vědomě vstupujeme do rovnodennosti – rovnováhy i v sobě, v souladu s cyklem Země i my vyvažujeme mezi žitím a bytím, klidem a aktivitou, strachem a důvěrou, mezi budováním a ničením. Rozpouštíme naši naučenou soutěživost, touhu po konkurenci, postranní úmysly a pročišťujme své záměry a vize tak, aby prosperoval celek, Země, Univerzum.

Vědomě se napojujeme na cyklus Země a Slunce, abychom byli účastni rovnováhy a synergicky se podíleli na koloběhu života věčného. Vybrušujme otisk našeho společného díla.

Nasměrujme lásku a klid do duší nás všech, ukotvujme a posilujme Slunce v nás.

Chcete-li se k nám přidat osobně:

Kde: KC Zahrada, Praha 11, Malenická 1784, 2. patro, místnost č. 6

Rezervace: na katka@spolunaceste.cz (tel: 776 006 412) Příspěvek: 200,- Kč

Provází: Katka, Lucka, Soňa, Maruška

Pro vaše pohodlí si můžete přinést deku či polštářek.

www.centrumprirodnilecby.cz

www.spolunaceste.cz

www.energetickakresba.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png