Zdravím vás priatelia,

myslím, že nadišiel čas pripojiť k podpisom petície ešte niečo. Myslím, že je na čase začať oboznamovať s našimi názormi a obavami aj pána prezidenta SR, predsedu vlády SR a poslancov NR SR. Pre túto chviľu navrhujem otvorený dopis (pozri nižšie), ktorý je možné, v čo najväčšom množstve poslať pánovi prezidentovi, predsedovi vlády a čo najväčšiemu počtu poslancov NR SR mailami. prostredníctvom správ na FB, na FB na svojich statusoch a statusoch skupín, poštou – kto ako uzná za vhodné, vrátane časopisu Zem a vek, Slobodného vysielača a pod. K tomu je však nutná vaša zvýšená aktivita, podpora a samozrejme kus statočnosti a odvahy – čo nepochybujem že máte. Ak sa vám v texte niečo nepozdáva upravte si podľa seba – ale vystríham vás pred  vulgarizmami a nadávkami – to v tejto chvíli nie je cesta.

Oznámenie č. 6 bude  Otvorený dopis predsedovi vlády SR

Oznámenie č. 7. bude Otvorený dopis prezidentovi SR

Dúfam, že odošleme najmenej toľko dopisov koľko je podpisov v petícii.

Ďakujem a želám pekný večer všetkým 🙂

http://www.peticie.com/a/92343

 

Občania Slovenskej republiky –

Signatári elektronickej petície

 

Vážený pán

Andrej Kiska

Prezident Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta SR

Hodžovo nám, 1

810 00 Bratislava

https://www.prezident.sk/*

Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

 

na základe našich životných  skúseností, dlhodobého sledovania politiky a správania sa USA a RF, sledovania vývoja krízy na Ukrajine a súhlasu Slovenskej politickej scény so sankciami proti Rusku vyjadrujeme my, občania Slovenskej republiky a jej sympatizanti, vážne obavy o ďalší osud a bezpečnosť Slovenska, o zdravie a životy našich detí, vnukov, rodičov – všetkých občanov Slovenska.

To, čo si obyvatelia Európy ešte pred pár mesiacmi už nedokázali ani predstaviť – hrôzy vojny, vraždenie žien, detí, starých ľudí, ničenie civilných objektov a rabovanie – majú Slováci doslova pár km od svojich príbytkov, škôl, nemocníc…

S poľutovaním musíme skonštatovať, že takáto situácia nevznikla len vďaka nezodpovednej, pokryteckej  a bezohľadnej politike USA a Európskych silných „hráčov“ .

Dnes je možné   povedať, že hlavní lídri EÚ už dávno nerobia politiku korešpondujúcu so záujmami všetkých členských štátov EÚ ale pochlebujú USA, poprípade sa starajú o svoje individuálne záujmy.

Je príznačné, a v súčasnej –  priam tragickej a nebezpečnej medzinárodnej situácii – keď svet stojí doslova na prahu globálneho vojnového konfliktu, že Slovenská politická scéna sa nespráva tak, ako by jej voliči aj nevoliči očakávali, ale robí za luxusné platy pštrosiu politiku.

Aj 12 ročné dieťa dokáže rozoznať lži ktorými sme kŕmení z našich médií, aj dieťa vie že v konflikte ktorý sa rozhorel na Ukrajine, s výdatnou podporou USA a EÚ, sankcie Slovenska pre Rusko neznamenajú nič, ale pre bežných ľudí na Slovensku môžu byť, možno už o pár týždňov či mesiacov, otázkou života a smrti.

Odvrátenie sa Slovenska, Česka, Poľska od spoľahlivého partnera (takmer suseda), s ktorým sme desaťročia spojení nielen životne dôležitými „tepnami“, ale ktorý výdatne skropil Slovenskú, aj Českú zem, svojou krvou pri jej oslobodzovaní a súhlas so sankciami proti nemu  sa už nedá nazvať len hazardom, ale zradou občanov Slovenskej republiky a zradou jej životne dôležitých záujmov.

Namiesto dialógu sankcie, namiesto tvrdého a jednoznačného odsúdenia krviprelievania jeho tichá  podpora a podpora fašistického správania sa, namiesto odsúdenia zasahovania zámorskej veľmoci do vnútorného konfliktu tichá podpora štvavej kampane médií a niektorých západných (a bohužiaľ aj našich) politikov, namiesto aktívnej diplomacie v prospech Slovenska a otvoreného dialógu s obyvateľmi Slovenska o situácii na Ukrajine parlamentné prázdniny a pasivita.

Na takéto konanie nikto z politikov, ani Vy pán prezident, nedostal od občanov mandát.

 

Vážený pán prezident,

vo svojej predvolebnej kampani ste dali verejný prísľub, že chcete byť prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky, budete im načúvať a budete sa správať a konať len v ich prospech a prospech prosperity Slovenska, že chcete šíriť dobré meno Slovenska vo svete a chcete vyslať jasný signál, že Slovensko je suverénna, samostatná a kultúrna krajina v ktorej funguje  právo a demokracia.

Bohužiaľ, Vaše údajné (zatiaľ ste oficiálne túto informáciu nevyvrátili ani nepotvrdili) pozvanie Ukrajinského prezidenta  P. Porošenka zatiaľ svedčí skôr o opaku a  vyvolalo v Slovenskej verejnosti veľký údiv a hlavne znepokojenie.

Vrcholný politik, ktorý volí cestu krvavej pomsty na vlastnom obyvateľstve, bombardovanie a použitie ťažkých zbraní na miestach kde sú preukázateľne civilné ciele, civilní občania Ukrajiny – deti, ženy stari ľudia – politik, ktorý strpí fašistické maniere a zverstvá páchané na civiloch, nie je medzi občanmi Slovenska vítaný.

Prijatie ktoréhokoľvek politika, ktorý má na rukách krv nevinných ľudí – najmä vlastných spoluobčanov – na Slovensku, môže byť chápané jedine ako oficiálny súhlas s politikou krviprelievania. Jeho pozvanie a jeho účasť na oslavách SNP by bolo nielen súhlasom s krvavou politikou, ale aj fackou odkazu SNP a jasným signálom pre občanov Slovenska, že s nimi môže byť naložené podobne ako on naložil so svojimi spoluobčanmi na Ukrajine..

Nech už si myslíte o správaní Ruska čokoľvek je isté, že jeho správanie je racionálne a je len logickým vyústením  dlhodobej expanznej politiky USA a NATO a neodôvodnene  sa sťahujúcej slučky  zo základní NATO okolo Ruska, ako aj so vstupu štátov bývalého východného bloku do NATO – napriek prísľubu západu, že k tomu nikdy nepríde.

A netvárme sa, že tu ide o obranu demokracie a že existujú len dobré USA a zlé Rusko – tomu ani sám nemôžete veriť. Zväčšovanie vplyvu USA a NATO a strategické suroviny sú tým hlavným jablkom sváru. Ukrajina je len prostriedkom USA, NATO a EÚ k eskalácii napätia na hranici východu a západu a k vyprovokovaniu Ruska k akejkoľvek vojenskej reakcii,  ktorá by bola  veľmi vítanou zámienkou  na vojenský zásah NATO (USA) a rozšírenie konfliktu na Ruské územie.

My sa však nemôžeme  a nechceme  iba nečinne prizerať, ako kvôli tejto šachovej partii veľmocí a pasivite,  alebo servilnosti,  Slovenských politikov prichádza Slovensko o suverenitu a svojprávnosť, o svoju tvár a jeho obyvatelia sú  vťahovaní do konfliktu, ktorý môže byť pre Slovensko a Slovákov fatálny.

Vážený pán prezident,

máte jedinečnú  –  priam historickú  – možnosť dokázať, že  v tomto ťažkom a zložitom období  ste skutočne prezidentom všetkých Slovákov a že Vám skutočne ide prioritne o nich a o Slovensko.

Žiadame Vás preto:

1)      ak ste skutočne pozvali P. Porošenka na oslavy SNP, toto pozvanie zrušte. Ak P. Porošenko pozvaný zatiaľ nebol, žiadame o oficiálne odsúdenie jeho krvavej politiky a jeho vyhlásenie za “personu non grata” na Slovensku.

Súčasne žiadame aby ste vyzvali prezidenta Ukrajiny na zastavenie genocídy rusky hovoriaceho obyvateľstva na juhovýchode Ukrajiny, zastavenie vojenských operácií proti civilnému obyvateľstvu aj proti tzv. separatistom a na zahájenie rokovaní s cieľom ukončiť konflikt diplomatickou cestou.

http://www.peticie.com/vyhlasenie_petra_poroenka_za_personu_non_grata

2)      aby ste vyzval vládu Slovenskej republiky k rokovaniam s vládou Českej republiky (kde je situácia obdobná a obavy a znepokojenie českej verejnosti rovnaké ako  na Slovensku), poprípade aj s vládami iných štátov, ktoré sa nie celkom dobrovoľne pripojili k sankciám proti Rusku.

Cieľom rokovaní by malo byť:

a)      dohoda o zrušení sankcií proti Rusku, aj keby to malo znamenať vystúpenie z EÚ a NATO,

http://www.peticie.com/nesuhlas_s_ekonomickymi_sankciami_voi_ruskej_federacii

b)      spoločná výzva ostatným členským štátom EÚ na zrušenie sankcií proti Rusku,

c)      spoločná ponuka Česko – Slovenského  mediátora pri diplomatickom riešení ukrajinskej krízy medzi Ukrajinskou stranou, Ruskom a tzv. separatistami,

d)     iniciovanie rokovaní s Ruskom a Ukrajinou o dodávkach plynu a ropy a ďalšej vzájomnej hospodárskej spolupráci,

e)      spoločná výzva pre USA na stiahnutie všetkých amerických vojsk zo základní NATO na území Európy ako aktu dobrej vôle s cieľom uvoľniť napätie a tým zvýšiť bezpečnosť v Európe,

f)       návrh novej platformy spolupráce členských štátov EÚ, USA a členských štátov BRICS, založenej na vzájomnej výhodnosti, rešpektovaní politickej, ekonomickej a územnej suverenity jednotlivých štátov a nezasahovaní do vnútorných záležitostí jednotlivých štátov,

g)      návrh nových princípov fungovania a spolupráce členských štátov EÚ nakoľko súčasný systém fungovania EÚ priviedol Európu na pokraj vojnového konfliktu, podporuje rozdiely v sociálno – ekonomickej oblasti medzi občanmi členských štátov EÚ a likviduje ich suverenitu a ekonomicko – hospodárku svojprávnoť.  Poslanecko – administratívny aparát EÚ je prebujnený, nenesie žiadnu zodpovednosť za vývoj v Európe a je neúnosným finančným zaťažením pre členské štáty.

 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

možno nehovoríme za všetkých občanov Slovenska, ale to čo žiadame, žiadame pre všetkých Slovákov a v ich prospech.

Vás žiadame iba aby ste naplnili svoje predvolebné sľuby.

Vy máte teraz možnosť –  urobiť niečo, čo sa v dejinách samostatného Slovenska nepodarilo urobiť žiadnemu politikovi – máte možnosť zachovať sa ako skutočný prezident  všetkých občanov Slovenska, máte možnosť “vypnúť”  EÚ a USA  „diaľkové ovládanie“,  máte možnosť  byť iniciátorom historických zmien  v  Európe.

Je na Vás, či zvolíte cestu mieru v regióne, cestu prosperity a spokojnosti občanov Slovenska a cestu nového poriadku v Európe, alebo necháte to „diaľkové ovládanie“ zapnuté a necháte sa zatiahnuť do vražedných hier „mocných“, ale hlúpych a arogantných, a budete prezidentskou bábkou čo zatiahne Slovensko do krvavého konfliktu, v lepšom prípade k hospodárskemu krachu a nesvojprávnosti.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png