Podnikání s čistými úmysly

datum 13. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Čisté úmysly a banální cílené vydělávání peněz spolu nemají nic společného.
Když člověk jen vydělává peníze, tak to samozřejmě není podnikatel v plném smyslu tohoto slova. Prostě peníze – to je včerejší den.
Peníze, jak vydělat peníze – to už je pryč, protože je to nízké a nehodné dětí Boha. Takovým lidem se budeme brzo smát, budeme se k nim chovat jako k psychicky nemocným nebo rozumově nerozvinutým lidem, zkrátka jedním slovem, ubohým nemyslícím bytostem.

Člověku se otevírají naprosto nové možnosti, což znamená, že i naprosto nové cíle. A nové cíle je třeba řešit novými způsoby.
A to nové se bude rodit ve vašich srdcích a ve vašich hlavách.
Na vás, neboli na lidech žijících dnes, je přímo závislá vaše budoucnost. Nikdo jiný ji za vás nevytvoří.
Na Zemi totiž načíná hlavní změna způsobu života. Přímým důkazem toho je, že vaším přáním je dělat svoje činnosti novým způsobem. Už vám prostě nevyhovují staré stereotypy, začíná vás trápit budoucnost planety a budoucnost lidí. Vězte, že pozemské energie a smysl bytí lidstva se přemění na kosmické úrovni. Všechno to, co vytvořilo peníze i jejich hybnou sílu, se bude navenek projevovat jako hnilobný nádor.
Lidé začnou sundávat svoje „růžové brýle“, a v ten okamžik jasně uvidí všechnu tu drzou a cynickou lež, do které byli vrženi, a to ve smyslu přítomnosti náboženství, přítomnosti bohatých a chudých, nemocných a zdravých, veselých a smutných, úspěšných a neúspěšných. Lidé potom budou schopni pochopit i to, proč existují války. U lidstva začala doba uzdravování. Katastrofě planetární úrovně se podařilo vyhnout. Síly světla ukázaly zázraky moudrosti. Teď už nezůstane nic jiného než jen to, že se budeme pohybovat k věděním prvopočátků, tedy k všeobecné radosti a štěstí.
Nemusíte však hned násilně zabíjet peníze. Oni sami za sebe nic neznamenají, pouze člověk může pochopit jejich význam nebo tento význam snížit. Ve skutečnosti člověk rozhoduje o všem, dokonce i o tom, jaké energie v něm budou převládat. Například, energie chamtivosti, ta zaručuje pouze jedno a tím je maximální disharmonie v lidském životě.
Budoucí lidstvo bude všechny svoje energie řídit a bude je vyrovnávat. Proto je nutné navracet vědění prvopočátků. Bez nich na Zemi božský plán nikdy nezavládne. Když víte, tak to znamená, že vytváříte sobě. Když nevíte, tak to znamená, že pracujete pouze pro ty, co vědí víc, než víte vy sami. Vytvářejte školy „Štěstí“, jsou to sady, květiny a pestré trávy. Všechno to vytvořil Bůh. V tomto prostředí se dětská energie myšlenek může rozvíjet s tou největší silou. To je reálné navrácení se k věděním prvopočátků.
Proč se začali klonovat stromy, rostliny atd.? Proto, aby se odstranila myšlenka Boha. Proč děti učí ve speciálních budovách a učí je speciálně připravovaní lidé? Aby se odstranila myšlenka Boha. Proč se staví města? Aby se odstranila myšlenka Boha. Proč se po celou dobu drží různá učení, různé víry atd.? Aby se odstranila myšlenka Boha. Ale my jsme vaši předkové, kteří jsme tohle všechno předpověděli před mnoha tisíci lety, proto jsme odešli do dolmenů, abychom zachránili tohle vědění prvopočátků – jistotu, tedy myšlenku Boha.
Budoucnost – to jsou písně Čisté a prosté duše, Budoucnost – když jsou dva spolu, Přesto, že zrovna neplní se život v jejich touze.
Kdo může mít život překrásný – Jen ten, kdo úmysly má čisté, Aby zamilovaný jinoch zatoužil, Pro svoji milou mít sady vysazené.
Aby slunce svítilo jasněji, Aby u všech rostly květiny, Aby skutečným úsměvem Zablýskla se Země lukami novými.
Už tu není místo pro cynizmus, Není místo pro lži chladné, Protože na Zemi narodil se ten, Který úmysly má čisté.
Z knihy: Vědění, chráněné dolmeny
(z edice knih Vědení prvopočátků)
Autor: Alexandr Savrasov
Zdroj:
FB

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico