Podívej se na svět široce zavřenýma očima!

datum 14. 9. 2022

Je to název mojí knihy, ve které jsem popsal historii vzniku metody aktivace centra vnímaní informace z okolního světa.

Krátký úryvek s knihy:

“A ještě něco, je zajímavé, že ani dnes se řeč neaktivuje sama od sebe. Stejně jako před tisíci lety potřebuje Řečové centrum aktivaci i dnes. Když dítě do pěti let nenaučíme mluvit, neaktivujeme jeho Řečové centrum, bude do konce života němé. A tak se rodiče už od narození potomka snaží přimět miminko mluvit.

A všimněte si, že nikdo neučí svoje děti mluvit! Nikdo svým dětem neříká: „Synáčku/dceruško! Dej si špičku jazýčku k zoubkům, pootevři takhle pusinku, rtíky udělej takhle a řekni písmenko z-z-z...“ Ne! Děti jen povzbuzujeme! Na miminko totiž neustále mluvíme, něco mu vysvětlujeme, tážeme se ho na něco a tím ho motivujeme, aby odpovídalo. A tak, asi po roce, se nám dítě snaží odpovědět. Nejdříve mu jdou jen jednoduché slabiky doprovázené gesty – skoro stejně, jako u pravěkých opic, až jednou ten Maličký Človíček začne mluvit. To je jeho první krok ve světě lidských sdělovacích prostředků.

Zdá se, že to s pravěkou opicí vypadá dobře. Časem se stala Člověkem. Člověk se naučil mluvit, stavět domy, zakládat města a těžit nerosty. Přišel si na dopravní prostředky, vynalezl počítač, dostal se do vesmíru. Stručně řečeno, vybudoval civilizaci. Může si teď žít, jak v sedmém nebi! Ach, kdyby to jen šlo...! Ale kvůli své nezkrotné touze poznávat a měnit podle sebe svět, unikla člověku jedna maličkost. Svět se, díky jeho snahám, stal neuvěřitelně složitým. Ale sám člověk zůstal stejný. Úplně stejný, jako stovky tisíc let před tím. Vždyť za tu dobu se Člověk radikálně změnil jenom dvakrát (!): poprvé – když se pravěká, primitivní opice postavila na zadní a tím získala nohy podruhé – když ten vzpřímený op začal mluvit.

Toť vše! Od té doby se už člověk nikdy doopravdy neměnil! A neuvědomil si, že přežít v tomto moderním, složitém a rozvinutém světě a sám přitom zůstat neměnným a prostým jako dříve je NEMOŽNÉ! Člověk, budujíc si vhodné pro pohodlný život podmínky, které sám hrdě nazval Civilizace, se dostal do situace, kdy je čím dál tím víc závislý na procesech, probíhajících mimo dosah jeho smyslů.

Kdyby, nedej bože, došlo k úniku jedovatého plynu z chemické továrny, která je od něj zhruba dvacet kilometrů daleko, člověk nic neuvidí ani neuslyší. Nedozví se, že se k němu blíží oblak jedovatého plynu. A když už bude oblak u něj, bude pozdě.

A tak nastal čas pro třetí radikální změnu. A stejně jako před stovkami tisíc let byl člověk nucen začít mluvit, tak i teď musí najít něco, co mu umožní přežít.

A hledat musí tam, kde předtím – v základech svého mozku.

Tak, zdá se, že jsem se postupně, a i logicky, dostal k Infovidění – schopnosti, která člověku umožňuje přijímat informace z okolí bez použití známých nám smyslů. Ke schopnosti, o které mi vyprávělo Neobjasnitelné.

V zázraky nevěřím, ale věřím sobě.  A stejně tak jsem pevně přesvědčený, že to, co dokáže dělat jeden člověk, to jsou schopni dělat i ostatní.  Jen je potřeba je tomu naučit   ( kurz v ČR se uskuteční v termínech: v Olomouci 21.09 - 25.09.2022. Odkaz pro přihlášení ke kurzu https://www.janssens-elen.com/prihlasit-se-na-kurz2/ Již více jak 22 let po celém světě vedu školící semináře pro lidi, kteří potřebují tyto schopnosti, a nikoli uznání oficiální vědou.  Na moje kurzy se hlásí lidé, kteří se chtějí zbavit brýlí, odložit naslouchací přístroje.  Učím lidi vidět minulost, vědět, jak se bezchybně zachovat v libovolné situaci. 

Obzvlášť dobře se moje metodika projevuje u dětí. Žáci, kteří měli problémy s učením a absolvovali mé lekce, se začínají výborně učit, stávají se z nich premianti. Rychle se zvyšuje jejich IQ, ve vztahu ke spolužákům začínají být společenští a komunikativnější. 

V Moskvě navštěvovala mé lekce jedna dívka, která podle slov maminky, ač byla žákyní 6. třídy (!), nebyla schopná převádět centimetry na metry, metry na kilometry. V diktátech měla až 15 chyb na jedné straně, i 2-3 chyby v jednom slově. Aby se naučila báseň o 8 řádcích, musela se s rodiči učit 3 až 4 hodiny.  

Pouze dvě (!) lekce podle mé metodiky odstranily všechny tyto problémy. Dívka se stala jednou z nejlepších žákyň školy, navíc se začala učit angličtině a němčině.

V minulosti jsem již vedl semináře v České republice.  Bohužel vzhledem k pandemii Covid-19 nebylo možné k vám přijet. Nyní se tato možnost znovu objevila. 

září  2022 budu v Česku a vy se se mnou budete moci seznámit a absolvovat můj unikátní seminář v Olomouci 21.09 - 25.09.2022.  A než se do výuky pustíme, můžeme se ještě potkat v Opočně 19.09.2022 https://www.facebook.com/events/1754984014882085/?ref=newsfeed 

Abyste se mohli na tento seminář zapsat a získat tak odpovědi na všechny své otázky, kontaktujte prosím organizátorku mého semináře paní

Olenu Janssens - 777 130 738 nebo [email protected].

Vice informace https://www.janssens-elen.com/intuitivni-videni-a-vnimani/

Facebook  https://www.facebook.com/intuitivni 

Velmi rád vás přivítám mezi svými žáky.

Přeji vám vše nejlepší! 

S úctou

Váš Mark Komissarov

Důkazy mnou sděleného lze shlédnout na mém Youtube kanále na tomto odkazu:

Další zázraky, které má na svědomí infovidění

Dítě Mareček, nevidomý od narození (Česko)

Martin, nevidomý muž (Česko)

Muž, který po výbuchu přístroje přišel o obě oční bulvy (Itálie)

Žena s problémy sluchu (Itálie)

Dítě Branko, nevidomé a neslyšící od narození, autista (Slovensko)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico