ŽIVOT S ANDĚLY

datum 10. 8. 2014
Je k žití a je snadný.

Neboť utrpení a strádání odchází dříve než se může usazovat v těle i v mysli.

Žít s vírou v ně, poslouchat je a tvořit pod jejich vlivem vlastní život je štěstí.

Získáváte svou vlastní sílu i svou vlastní krásu.

Žít s anděly chvíli nebo snad delší čas je nádhera i když náročné.

Ne všichni je v současnosti máte kolem sebe.

Všem, kdož s nimi tvoří součastnou přítomnost je dán čas klidu a spokojenosti i v duši.

Neobávejte se těchto bytostí a přijímejte to dobré, kterému Vás učí. Stáváte se bytostí bohatou a důstojnou, odvažující se konat vše, co nosíte ve své duši.

Matoušů Daniel
 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico