Přátelé drazí,

Pozitivní změny ve vaší společnosti nastanou, až budete mít utvořené vhodné podmínky, ty s těmi nejpevnějšími základy. Proto si utvořte takové podmínky které jsou součástí světa Jednoty.

Docílíte toho, jedině spojením vašich srdcí. Když takto spojíte své energie utváříte silnou světelnou energii potřebnou pro Vzestup a vaše převibrování do vyšší dimenze (5D) se mohloúspěšně uskutečnit.

Přátelé drazí, pochopte už konečně, že jste jedno, není ve vás žádná oddělenost, žádných rozdílů. Každý z vás si na Zemi přinášíte ze svých schopností, předešlých zkušeností. Je tedy i pochopitelné,že disponujete zrovna s tím, co umíte, co s láskou tvoříte a jeden k druhému můžete předat. Ale nezapomínejte, že vaše energetická tvorba, slouží pouze k inspiraci. Každý z vás si vezme co potřebuje, co ho obohatí a vibračně posune už jen dál. Pouze v ucelenosti jako kolektivu, se naši drazí, rozvinete ve zcela novou a zdravou společnost. Staňte se jako my, kolektivem bytostí Jednoty, lásky, harmonie a míru. S láskou,držíme nad vámi pochodeň Světla, abyste lépe viděli na cestu k Jednotě a nesešli z cesty. Tak moc vás milujeme a pevně věříme, že z té cesty, která vede ke skutečnému domovu, nesejdete a dojdete k cíli.

Jste obrovská tvořivá síla, Světlo, co směruje k Jednotě. Pokračujte tedy už jen jednotně, ve společném tvoření, ať vaše energie splynou v silné Světlo, které vyzáří do celého Vesmíru.

Milujeme vás

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

Plejádské světelné energie – přijala Pleja Světlo Krystal

dne 26.6. 2014

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s okazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png