PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE

datum 16. 7. 2014

Přátelé drazí,

Pozitivní změny ve vaší společnosti nastanou, až budete mít utvořené vhodné podmínky, ty s těmi nejpevnějšími základy. Proto si utvořte takové podmínky které jsou součástí světa Jednoty.

Docílíte toho, jedině spojením vašich srdcí. Když takto spojíte své energie utváříte silnou světelnou energii potřebnou pro Vzestup a vaše převibrování do vyšší dimenze (5D) se mohloúspěšně uskutečnit.

Přátelé drazí, pochopte už konečně, že jste jedno, není ve vás žádná oddělenost, žádných rozdílů. Každý z vás si na Zemi přinášíte ze svých schopností, předešlých zkušeností. Je tedy i pochopitelné,že disponujete zrovna s tím, co umíte, co s láskou tvoříte a jeden k druhému můžete předat. Ale nezapomínejte, že vaše energetická tvorba, slouží pouze k inspiraci. Každý z vás si vezme co potřebuje, co ho obohatí a vibračně posune už jen dál. Pouze v ucelenosti jako kolektivu, se naši drazí, rozvinete ve zcela novou a zdravou společnost. Staňte se jako my, kolektivem bytostí Jednoty, lásky, harmonie a míru. S láskou,držíme nad vámi pochodeň Světla, abyste lépe viděli na cestu k Jednotě a nesešli z cesty. Tak moc vás milujeme a pevně věříme, že z té cesty, která vede ke skutečnému domovu, nesejdete a dojdete k cíli.

Jste obrovská tvořivá síla, Světlo, co směruje k Jednotě. Pokračujte tedy už jen jednotně, ve společném tvoření, ať vaše energie splynou v silné Světlo, které vyzáří do celého Vesmíru.

Milujeme vás

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

Plejádské světelné energie - přijala Pleja Světlo Krystal

dne 26.6. 2014

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s okazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico