Přijala Pleja Světlo Krystal,  3.10. 2014

Naši drazí pozemští přátelé,

Věřte jen v Dobro, přitahujte si k sobě Dobro a buďte Dobrem. Vězte, že Vesmír, prvotní zdroj Světla – náš Stvořitel, k vám tuto nádhernou energii vyšle zpět. Je to dané nejmocnějším vesmírným zákonem „O Přitažlivosti“, kdy se stejné energie navzájem přitahují. V současnosti se nacházíte v energiích mnohokrát zrychlenějších a můžete tak i vnímat váš lineární čas.Energie se mění každým okamžikem, jsou ve velkém pohybu a co platí dnes (vašeho pozemského času) zítra může být zase jinak. Podle toho jak vnímáte svět kolem sebe, si utváříte svou realitu . Když si budete vizualizovat svět v lásce a souznění, bezpečný, svobodný a v míru, podílíte se na tvoření realit rezonujících s Jednotou. Tak, jak jste si to jako kolektivní vědomí před svou inkarnací do hmoty třetí hustoty, ustanovili a je zahrnuto do projektu prvotního Stvořitele. Přejte si jen to, co skutečně chcete. Chcete mír? Tak k míru směrujte svou mysl. Co nechcete, tam svou mysl vůbec nesměrujte. Je to tak jednoduché ale v energiích nižší hustoty se ta jednoduchost těžko nalézá. My vás za to velice obdivujeme, tleskáme vám, jak jste odvážní a silní, když se z toho složitého dostáváte až k jednoduchosti, ve které je ukryta krása a síla.

Svou sílu naplno využijte a ukažte se v tom nejkrásnějším co ve vás je.

Co je pro vás skutečné a co pouhý klam? Je možné, vnímat svět jen pozitivně i když ho vidíte v negaci? My vám tady a teď, láskyplně říkáme, že to možné je, přijímat do své reality jen to dobré, co vibruje výše. Pokud nejste přímými účastníky nějakého určitého dění a ani není zahrnuto do vašeho životního plánu, nač se nechat do těchto energií vtahovat? Iluzorní svět je součástí programu matrixové hry, snu, aby se vaše vědomí nacházelo ve stavu zapomnění, spánku, odpojené od skutečnosti, od vašeho pravého Já, tím kým doopravdy jste, vašeho původního domova. Naši drazí, vizualizujete si svět skutečný, který si přejete mít, v lásce a souznění. Reality Jednoty existují, neboť jako kolektiv vědomí jste si tyto reality již utvořili v nadzemské sféře, tedy než jste vstoupili na planetu Zemi 3D. Vše je tedy zas opět na práci kolektivu, nikoliv jednotlivců.Vašim úkolem je stvořit reality Jednoty v pozemské sféře. Ale jen v propojenosti vašich srdcí, vašich energií, se teprve stáváte silnými. A tak, my, společenství vyšších bytostí z Plejád, hvězdné soustavy Maii, jsme vám s láskou stále nápomocni, abyste v sobě ukotvili duchovní moudrost a vědění. Toho kým skutečně jste.

Milujeme vás..

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

Sdělení z Plejád – přijala Pleja Světlo Krystal
3.10.2014.
Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdrojhttps://www.facebook.com/pleja.kristal 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png