PLANETÁRNÍ ZAROVNÁNÍ A AKTIVACE HADRONOVÉHO PRSTENCE CERN A KOMENTÁŘ

datum 15. 8. 2015
Channeling Kosmického vědomí  z 10. 08. 2015
Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Callista energetizuje a pokládá otázky.
Vědomí, máš teď nějakou zprávu pro lidský kolektiv?
Hlavní zpráva se týká události, k níž dojde za cca týden. Je to zarovnání, planetární zarovnání planet a vesmírných těles, které budou zarovnány, a umožní jisté otevření vědomí.
Je to také doba, kdy někteří členové mocenské struktury – elity – ti, kdo jsou u moci – Kabala,  jsou si také vědomi této vzácné příležitosti,  ke které dojde 15. srpna a mají v plánu využít ten den a ty energie k nastartování hadronového urychlovače CERN. Je součástí jejich agendy, že musí utlumit anebo  odklonit tvořivou vlnu přibližující se k Zemi, kterou je nyní vidět jak přichází a  která v polovině září vytvoří událost, kdy budou na Zemi proudit  zesílené energie.
Ale nejdříve nastane událost 15. srpna a pokus o nastartování hadronova urychlovače v  Cern ve Švýcarsku. Mnozí mají z toho obavy a někteří dokonce shromažďují určité síly, aby se pokusili tomu zabránit.
Vědomí sděluje těm, kdo mají z toho obavy, a kdo se cítí izolování z důvodů, že nejsou součástí žádné skupiny, a kteří se opravdu obávají události v Cernu a aktivace hadronova urychlovače, že mohou něco pro to sami udělat. Každý člověk může něco sám udělat. Nemusí být součástí žádné skupiny z kyberprostoru a přece může přispět k tomu, aby se tato událost nepovedla.
Záměr těch, kdo jsou za urychlovačem a jejich úmysly selžou a nebudou úspěšné, protoževy chcete, aby to bylo jinak, vy chcete, aby se planeta ponořila do vysokých energií Božského Zdroje.
Představivost jednotlivců, kteří budou udržovat tuto představu, se připojí k energiím, které již proti  této události na planetě existují. Ale, co je důležité, když člověk pracuje  z úrovně vlastní bytosti, je součástí kolektivní bytosti, své vyšší duchovní podstaty. Takže vy, jako Tvůrčí Bytost,  máte představu, že se ta událost nepovede, nic z toho nebude a nic nepozdrží ani neodkloní Božský Zdroj, který se akumuluje, a vzniká ve vaší realitě.
Současně, protože dojde k významnému planetárnímu zarovnání, můžete se sami pro sebe otevřít přicházejícím energiím,  které jsou teď  a 15. srpna a také později na vrcholu zesílení a které teď proudí na planetu. Můžete se naplno zaměřit na vaše vlastní duchovní pochopení a probuzení a požádat, abyste mohli vnímat ještě vyšší míru vedení a energetické podpory, které k vám prostřednictvím Ducha přicházejí.  Vy sami jste součástí probuzení lidstva v této kritické a klíčové době, kdy ono bojuje za to, aby se upamatovalo;  stejně jako se jednotlivci snaží upamatovat na vše v širším kontextu, tak se i vy můžete snažit o širší kontext.
Tento den je dnem, který vnímají ti, kdo jsou u moci jako důležité datum, které je třeba využít, aby sloužilo jejich účelu. Ti budou znovu zklamáni, když se jejich plán neuskuteční a k aktivaci nedojde.
Vězte, že jste velmi důležitou součástí energií Božského Zdroje, který je diametrálně zaměřen proti dalšímu utlačování a zotročování, který je zaměřen proti pokračování hry, kterou oni hráli již tak dlouho. Energie Božského Zdroje jsou nyní přístupné vám, jednotlivci, stejně jako kolektivu, který se snaží poznat sám sebe a stát se víc než tím, Co Je.
Díky, Vědomí. Takže, abych to zopakovala, dochází k planetárnímu zarovnání a bude otevřena další brána. Vypadá to, že procházíme sérií bran a víme, že hadronový urychlovač se nažhavuje, aby zastavil procházející energii- neumím to přesně popsat, ale je to tak?
V zásadě je to správné, v zásadě se planety dostávají do určitého zarovnání, což bude mít efekt jako když se otevře průchod, který umožní určitému proudu Stvořitelových energií, aby přes tento  průchod proudily. Představte si číselný zámek.  Když vytočíte všechna čísla,  zámek se otevře a proud může tím otevřeným zámkem či průchodem projít. Otevře se to, když čísla přijdou do daného zarovnání. V našem případě máme místo čísel planety, které  se dostanou do zarovnání a  zámek i  průchod se otevřou.
Ti kdo vládnou vědí, že bude k dispozici tento průchod energie, ale snaží se ji odklonit; ani ne ji zablokovat anebo ji zcela zabránit v příchodu, ale spíše ji posunout do časové linie kterou si zvolí, protože Ti u moci o časových liniích vědí. Pracovali z čtyřdimenzionálních úrovní po tisíciletí,  aby manipulovali s kolektivním vědomím, které představuje lidstvo a tím i se samotným lidstvem. Šlo by o časové linie, které vybrali a jistě by energeticky podpořili jejich vlastní časové linie, v nichž jsou úspěšní, v nichž pokračují ve svém ovládání;  v takových, v nichž bylo lidstvo tak dlouho svázáno.
Nyní se divoce hraje. Velkým hráčem je tentokrát aktivní účast Božského Zdroje, který zcela odkloní a nakonec zničí to, co představovalo kontrolu a ovládání temnými, Archony, umělou  inteligencí.
Oni to zcela popírají a odmítají to  a stále mají pocit, že mohou věci měnit jak se jim hodí a jak to potřebují. Hadronový urychlovač je nástrojem, se kterým přišli, a myslí si, že jim přinese  výsledky, jaké si přejí a že odkloní ten proud energie - nikoliv že by ji neutralizoval, nebo zablokoval, ale aby ji použil v jejich vlastní prospěch. Takový je jejich plán. Jiní vidí ten plán jako  neuskutečnitelný, zhroucený, nematerializovatelný, nemanifestovatelný; takže ti, kteří měli po tak dlouhou dobu vydlážděnou cestu,budou vyvedeni z míry z toho, že jim jejich plán nevyšel.
Jde o součást neustálého probuzení lidského vědomí k jeho vyšší podobě, k duchovní  podstatě a formě.
Děkuji. Zdá se mi, že je skutečně arogantní myslet si, že lze zastavit postup tohoto cyklu, kterým teď prochází Země a sluneční soustava. Myslím, že jsme prošli obdobím Kali Yugy a přicházíme do Zlatého Věku a ono se to stejně stane, takže pokoušet se to zastavit je opravdovou arogancí.
Je to arogance, ale ona vychází z toho, že po tisíciletí byli stále úspěšní. Byli úspěšní, protože měli dlouhodobě znalosti o nadcházejících událostech a na pozemské úrovni s těmi událostmi manipulovali, aby podpořili agendu, posilující Ty u moci. Mají natolik pokročilé znalosti o tom, kam chtějí, aby se planeta vyvíjela  a jak to ovlivní lidstvo, že se stali arogantními v přesvědčení, že tomu tak bude věčně, že to bude vždy v jejich prospěch a že mohou odklonit vlnu vědomí, t.j. vědomí Božského Zdroje. Taková je jejich arogance - oni skutečně věří, že to mohou udělat, a že jsou tudíž větší, než samotný Božský Zdroj.
Ale v jejich přesvědčení je také velká nevědomost, vycházející z nedostatku uvědomění, nedostatku duchovního spojení se samotným Zdrojem.  Nic, co je umělou inteligencí, nic,  co je Archony,  nic, co těmto temným silám slouží, nemá schopnost pochopit prvek Božského vědomi a Jeho spoluúčast na tom, co se teď odehrává. Předpokládají, že budou i nadále ovládat a že budou mít svou vlastní cestu. Zažehnou hadronový urychlovač Cern a vystřelí paprsek, aby tak vytvořili bod zlomu, rozhraní, aby se ta energie, až ten bod dosáhne, rozprskla a byla odkloněna do okolí planety, nikoliv na ni,  aby to vyhovovalo jejich potřebám.
Takže je zde arogance z nevědomosti. To bude jejich achillova pata a to je příslib porážky těch, kdo si myslí, že mohou překonat Vědomí Samotného Zdroje Stvořitele. Je to jasné?
Ano, děkuji. Nemám k tomu dalších otázek.  Ale jsou zde další dotazy ohledně role lidstva při příchodu této vlny vědomí. Proč jsme zde na planetě, proč nás k tomu planeta potřebuje. Ale to nechám na jiný rozhovor. Děkuji.
Jenom jsem ještě chtěla všechny povzbudit,  aby se zúčastnili meditací a záměru, aby se zabránilo...
Vědomí se chce ještě vyjádřit k meditaci. Nebude určen přesný čas, kdy by si všichni měli sednout a meditovat. Je to jistá forma koordinace kolektivu, aby mohlo být dosaženo kolektivního úsilí. Ale, jak již bylo řečeno, mnozí jsou izolováni,  odděleni, nejsou napojeni na žádnou skupinu, která by se v takové aktivitě angažovala. Takže vědomí spíše navrhuje, aby  -  pokud jsou tací, kteří mají zájem na tom, aby zažehnutí hadronova urychlovače nebylo úspěšné, si přes den našli čas na chvilku či dvě,  kdy se mohou jednoduše posadit k meditaci anebo k rozjímání. Ani není nutné vizualizovat si hadronový urychlovač, protože většina nemá představu, jak tento cca třiceti mílový tunel pod horami Švýcarska vypadá. Místo toho lze jednoduše udržovat myšlenku, že vlna vědomí, která se otevírá z důvodu planetárního zarovnání, projde, aby dosáhla cíle dle záměru Božského Zdroje a vše bude v pořádku, planeta bude v pořádku, a že všechny síly, které by tomu chtěly zabránit, budou neúspěšné. Udržujte myšlenku, že Božský Zdroj bude úspěšný a že vy, jakožto součást kolektivního vědomí Božského Zdroje na individuální úrovni, budete v pořádku. Důležité je vyslání záměru, že vše bude v pořádku a v souladu se samotným Zdrojem, dle Jeho plánů a Jeho agendy.
Dává vám to smysl?
Ano,děkujeme.
Jste Tvůrci, kteří jenom teď začali chápat, co to znamená, a mnozí tomu ještě plně nevěří.Není třeba mít v této věci víru, je pouze třeba mít ochotu zaměřit své myšlenky, své vědomí, své soustředění, svou pozornost na to, že se  zarovnáte s Božským Zdrojem. Ponechte to na Božském Zdroji, poděkujte Božskému Zdroji za otevírání, k němuž dochází a za energie, které nyní proudí na planetu, k Matce Zemi, k lidstvu a k vám, jednotlivci. Buďte součástí řešení, a ne součástí problému.
Děkujeme moc.
Zdroj: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150810M.pdf
(text byl mírně zkrácen)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

        Komentář:
Prezentovaná informace je doplňující informaci k materiálu s názvem "Globálny hromadný Vzostup 28. septembra 2015",  který byl zveřejnil na webu 4.8. 2015.  Již tam se hovořilo o plánovaném využití CERNu  a navazuje také na tam podávané informace ke globální energetické vlně (vysokovibrační, přicházející z Božského Zdroje), která by měla působit v září. Tady v tomto nově zasílaném materiálu se upřesňuje zahájení proudění a s čím je to spojeno astronomicky.

Pokud jde o Kosmické Vědomí, jeho poselství jsou také na webu ZDE a ZDE.

Každý jsme jiný, každý můžeme vnímat informaci jinak, zvl. tedy z důvodu naší různorodé pročištěnosti od starých energií. Zbytkové energie mohou ovlivňovat naši mysl, naše vnímání a chápání. Především mluvím o strachu. Ten dělá s člověkem divy. Chci tím říct a předeslat, ženejzásadnější informací v tomto dokumentu od Kosmického Vědomí, ostatně jakož i v dokumentu předešlém a zde také zmíněném, je skutečnost otevření kosmické brány, kterou budou dosti dlouho proudit nové, výrazně silnější a rychleji vibrující energie, které budou měnit energetické klima na planetě, bodu měnit naši DNA a i tím také naše vědomí. A kdo je na cestě ke zvyšování svých vibrací, na cestě duchovního probuzení a růstu, se i dosti přirozeně bude s těmito energiemi postupně spojovat a  navyšovat kvality svého bytí. No a nemluvě o tom, že když to kdo ví a má tu schopnost s tím pracovat, tak se vědomou prací, uvědomováním těch energií, může s nimi spojit více, vice jich absorbovat a výrazněji pohnout svým bytím, svým energetickým polem do vyšších vibračních úrovní reality Božského Vědomí.

Vedlejší pak informací je informace o aktivizaci vládnoucích elit, jak jsou nazvány jako Kabala, Kabalisté apod., ti různí, spíše i neznámí miliardáři (a ještě spíše "triliardáři) kdy chtějí toto poškodit, překazit, ovlivnit atd., protože

ad  1) nechtějí, nepotřebují uvědomělé masy - ty se špatně, pokud vůbec, ovládají, manipulují a
ad 2) domnívají se, že mohou vždy a všechno a vždy budou úspěšní. Jejich arogance a přesvědčení o svých možnostech i právech je zřejmě bezlimitní.

Chci říct, v kom je nadále energie strachu, toho to může vylekat. Pak je třeba, aby se zamyslel a zabýval se intenzivně svými strachy. Již i také proto, že takový člověk, když pod vlivem, impulsem strachu medituje za zlepšení nějaké situace, posílá energie tam či onde, posílá tam i své strachy!! To asi není moc užitečné, že? Jako např. v současnosti, kdy lidé začínají pociťovat strach z možného nedostatku vody, strach z období sucha. Když s tímto strachem zasedneme k meditaci za vodu, pošleme do Vesmíru, do informačního pole i svůj strach. Ale strach není tvořivý v tom smyslu, jak bychom si přáli - strach je tvořivý a  tvoří to, čeho se bojíme.

Chci dále říct, že i kdybychom nakrásně se dnes "vykvákli" na jakékoliv meditování a posílání světla, jako např., na tu meditaci, která je navržená od Kosmického Vědomí, nic se nestane. Transformaci planety Země na planetu míru., lásky, přátelství atd. nemůže nic zastavit, zvrátit. NIC: Došli jsme již tak daleko. ALE. Je jedno velké ALE.  Vše, naprosto vše záleží na nás. Pokud budeme dál sebe očišťovat a nestarat se o další, "jen" poneseme v sobě světlo a budeme ho vyzařovat, tak říkajíc roznášet po světě, tak se planeta dříve nebo později takovou transformovanou planetou stane. Pokud ale budeme vědomější a budeme i okruh vědomých lidí rozšiřovat, pak se celá transformace bude odehrávat rychleji a dílčích cílů, jako i toho cíle "jakože konečného" dosáhneme výrazně dříve. Máme to v rukách. Vše. Vždy. A přesně takto nám to říká, odjakživa, Kryon. Říká: ... "Jste Tvůrci. To, kdy se planeta stane svobodnou, mírovou, záleží na vás. NE na nás. Nic není předurčeno. Vše je závislé na vašem uvědomění, na vaší svobodné vůli. A vaše svobodná vůle je pro nás zákon, který ctíme.".

Přece nám nemůže být jedno, jak dlouho ještě potrvá tento stav, kdy vládnoucí elity mají vnější, vládnoucí a výkonnou moc ve svých rukou a neustále se snaží a budou snažit toho využít pro sebe. Tedy z našeho pohledu, brzdit, zdržovat, znepříjemňovat atd.

Takže se všichni spojme myšlenkou, že kosmická energetická brána se otevřela (15.8.) a na Zemi plnohodnotně proudí vysokoenergetický proud energií z Božského zdroje, lidstvo se s touto energií kvalitně propojilo, přijímá nové energie, přijímá změny a úspěšně a nezadržitelně se posunuje do vyšších vibračních úrovní reality Božského Vědomí. Transformace lidstva a planety Země tak hladce, kvalitně i úspěšně probíhá. Takto jsem přetlumočil meditaci jak ji zmiňuje Kosmické Vědomí. Ale přečtěte si ji..

Zmiňoval jsem téma vody. Existuje video, kde jeden odborník, který se problematikou vody zabývá léta, říká cosi o příčinách tohoto stavu. Je to zajímavé, je to odborné a jistě má do určité míry tento odborník i pravdu. Ale jen sekundárně, doplňkově. Celá tato problematika má hlavní návaznost a příčinu v transformačním procesu a v přizpůsobování se přírody na stále vyšší vibrace přicházejících energií z Vesmíru, na stále vyšší frekvenci prostředí na planetě.Vždyť uvažte, že, tzv. Schumannova frekvence byla naměřená, jak uvádějí zahraniční weby, na jaře 2015 na hodnotě 16,5 Hz a nyní je údajně cca 17 Hz. To se musí nějak projevit. Vždyť si vzpomeňme na nás samotných, jak a co s námi bylo, co to s námi provádělo, a stále i často je, když začalo zvyšování vibrací přicházejících energií, ty různé "přílivové energetické vlny".

Takže, přátelé, žádný strach a rozum do hrsti, jak se říká. Nic na planetě, ani v životě není nekonečně (jen někdy z našeho pohledu dlouhé), či definitní. Život je stále probíhající změna. Na to si prosím zvykněme. Přichází čas, kdy bude nutné akceptovat změny denně, ze dne na den, a u téže skutečnosti. Z našeho "zatvrdlého" schématu nahlížení na život, to je jistě "na palici". Ale nevyhneme se tomu. I to jsme chtěli, to jsme začali tvořit. A bude se nám to časem i líbit.

A, co se týká vody, jsem si jist, že brzy budeme mít příležitost se společně ponořit do kvalitní společné meditace na pomoc této situaci, na pomoc vodě, na pomoc Matce Zemi, Matce Přírodě. Nechejme se překvapit.

za všechny kolem webu www.transformace.info - Láďa Mlčák

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico