Zdroj: Pixabay.com
Podpořme společnou meditací sebe, Českou republiku i celou planetu Zemi na silném energetickém místě v čase Zimního slunovratu.
Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Sejdeme se na vrcholku hory Říp.
Sraz v pondělí 21.12.2020 v 10.00.
Každý nechť si přinese tři svíčky( v něčem co nesfoukne vítr- sklenička), věc blízkou srdci a něco dobrého k jídlu a pití.
Z těchto indicií vytvoříme oltář ve tvaru kruhu, kolem kterého si stoupneme propojeni, držením se za ruce.
Jídlo a pití dáme do prostřed ( a můžete i přinést květiny a další ozdoby ). Stejně tak věc blízkou srdci – tím vznikne prostor blízký srdci. / svíčky i tuto věc, si po skončení akce , vezměte zpět /
Jsou vítány i vykládací karty, křišťály, energetické zářiče, vůně…
V prostoru oltáře, šikovně každý zapálí své tři svíčky – tři modlitby, které šikovně vloží do vzniklého portálu – oltáře – brány.
Tři svíčky – tři modlitby:
1. pro sebe
2. pro Českou zem
3. pro celou planetu
…pak se spojíme v jeden kruh spojených rukou a budeme si chvilku zpívat.
V přesný moment slunovratu v pondělí 21.12.2020 v 11:03 naše modlitby, držící se v kruhu spojených rukou, odešleme tímto protálem, touto branou….společným zpěvem posvátné mantry OM.
Poté se společně pustíme do hostiny. HUDEBNÍ NÁSTROJE A DOBROU NÁLADU S SEBOU.
Budeme velice vděčný za pomoc s úklidem po akci. Zejména úklid svého vlastního odpadu.
co je to planetární meditace –
https://www.vitejdoma.com/planetarni-meditace/
****************
Pro menší počet lidí možnost se účastnit medicínského kruhu s rituálem slunovratové potní chýše, jež proběhne v termínu 18 – 20.12.2020 / možnost kratší účasti /
Pro více informací pište
zemenasdomov@seznam.cz
Medicínský kruh
Kruh je magický jev, žije svým životem smrti a znovuzrození. Cesty kruhu jsou otevřeny všem, kteří hledají svou Medicínu – způsob, jak naplnit svůj Posvátný Sen Duše, skutečný smysl svého života. Všichni jsme rodina, jsme si navzájem bratry, učiteli. Kruh a témata jeho činnosti jsou spoluvytvářeny všemi jeho účastníky. Inspirujeme se a podporujeme navzájem. Jsme dětmi Matky Země a Praotce Slunce a všichni jsme příbuzní – jak lidé, tak rostliny, zvířata, kameny, vody…. Společně i sami můžeme vytvářet svou životní skutečnost, učit se, léčit, snít. Kruh zachovává individualitu a zahrnuje celek, je v něm obsaženo vše. Sami i společně, jakkoli to je, jsme jedna rodina. Přišli jsme dokonalí s Darem Života a stali se poutníky na jeho cestách. Potkáváme i vytváříme světlo, temnotu, radosti, smutky, naplnění i zklamání, připoutanost i osvobození…..a učíme se být vědomými. Někdy se ztratíme a ptáme se kdo jsme, proč jsme tady a kam jdeme? Kam vedou naše cesty, s čím a s kým jsou propojeny – svobodně nebo závisle? Žijeme vlastní život, nebo život podle někoho jiného? Ztrácíme-li sebe sama a z nedostatku lásky, vědomí, pokory a respektu i spojení s ostatními bytostmi, s předky, s Vesmírem a jeho zákony, pak časem ztrácíme sílu, směřování nebo onemocníme. Není to trest ani odměna, je to jen zpráva, že jsme sešli z Cesty. Je cesta zpět k harmonii s přirozeným celkem možná? A jak se potom léčit? Udělá to někdo za nás? Můžeme si věřit? Potřebujeme odpovědi, nebo stačí otázky? Jako děti Matky Země a Praotce Slunce už vše, co potřebujeme, máme v sobě.”My jsme ti, na které jsme čekali”…., vzkazují starší národa Hopi.

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě