Planeta země uprostřed povstání otroků (2)

datum 7. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Pokračování shrnutí aktuální situace a plánu elit. Kdo je hodný a kdo ten zlý? Daří se projekt Nová Země přivést k životu? Každopádně, milí, záleží na každém jednom z nás, jak svět bude vypadat. Ani ta nejmenší snaha vycházející z Vašeho srdce nepřijde v niveč.

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


Bitva o planetu a lidské duše dosahuje „bodu varu“

Temná a světlá strana mince

Nezapomínejme, že žijeme v duálním světě a máme zde i stranu světlou, o které informují různí insideři jako například David Wilcock, Corey Good, Benjamin Fulford či tajemná entita QAnon.

Pozn. redakce: Jen pro jistotu dodejme, že v reálu je rozdělení malinko komplikovanější a každá duše by především měla stát na své straně, na straně Světla — s jasným uvědoměním, že naším hlavním cílem je Vzestup, který úzce souvisí se sjednocením sebe-sama! Tím každý můžeme účinně přispět ke zrození prorokované Nové Země.

Nesmíme ale být jen pasivními pozorovateli, je třeba aktivně praktikovat a žít svou osobní kristovskou Cestu!

QAnon je skupina, které se někdy říká i jiným názvem „White Hats“, tedy bílé klobouky, kteří pracují s uvnitř stávajícího mocenského systému s cílem jeho narušení a změny. Jsou to pravděpodobně hlavně američtí patrioti, lidé v armádě, tajných službách apod., kteří v utajení rozkrývají činnost Deep State a Cabaly… Jak svědčí mj. Goode, tzv. Aliance Země má své lidi i v šestnácti amerických zpravodajských agenturách, stejně jako ve vládách ostatních zemí světa, v různé míře. Pro tuto úvahu jim budu souhrnně říkat pouze Světlá strana či Aliance. Na této straně barikády, ač to není vždy viditelné, stojí pravděpodobně i prezidenti dvou největších světových mocností, a to Donald John Trump a Vladimír Vladimírovič Putin. Tito dva prezidenti samozřejmě nejsou bez chyby, nejsou ani daleka všemocní a bylo by nebezpečné si je idealizovat a vzhlížet k nim jako ke spasitelům celého lidstva.

Přesto udělali sionistům a jejich plánům tlustou čáru přes rozpočet. Oba dva dobře znalí procesů řízení ve svých zemích statečně bojují se svojí vlastní „bažinou“ a zároveň na globální úrovni s NWO a hlavními loutkovodiči. Ze všech sil se snaží zabránit především WWIII a dalším zvěrstvům, která by sionisté rádi zrealizovali… Podle některých zdrojů dokonce už probíhá skryté zatýkání a likvidování představitelů a lídrů NWO. Počet hollywoodských a politických elit, u kterých se již provalily sexuální přečiny, je tak vysoký, že je velmi obtížné si udržet v nastalé situaci přehled. Dále pak údajně probíhá zachraňování unesených a zneužívaných dětí, ukrývaných v obrovských podzemních komplexech pro účely satanistických praktik, které je lepší vůbec nevyslovit… A další a další kroky. Aliance mistrně využila sionisty plánované a cíleně vyvolané koronavirové „pandemie“ a paniky ke svým účelům…

Doufejme, že Světlá strana zabrání všem pokusům k vyvolání další války a dalšímu stahování lidstva do nízkých vibrací.

Když se Vladimír Putin chopil moci v Rusku, nic nenasvědčovalo tomu, že si bude počínat lépe, než jeho opilý předchůdce Boris Jelcin. Putin, bývalý důstojník KGB, se jevil jakožto volba motivována spíše nostalgií než ideologií. Putin však měl mnohem více předností, než byly na první pohled patrné: patriotismus, humanismus, smysl pro spravedlnost, mazanost a přítele – geniálního ekonoma Sergeje Glazyeva, který otevřeně opovrhoval Novým světovým pořádkem. Putin však především ztělesnil znovuzrození dávno ztracené ruské ideologie totální politické a ekonomické nezávislosti. Po několika letech strávených vypouštěním „bažiny“ ruským oligarchům a mafiánům, které mu zanechal jeho alkoholický prezidentský předchůdce, se Putin dal do práce.

Taktéž Donald Trump upřednostňuje rodinu před LGBT, zdůrazňuje význam rodiny… Trump byl podle všeho vybrán Aliancí (resp. skupinou QAnon), aby sehrál zvláštní roli v rámci mnohem rozsáhlejší operace, která sahá dál do minulosti než on. Snahy Aliance se údajně datují nejméně od Korejské války, kdy vznikl 12 cm tlustý fascikl, zvaný Plán.

Aliance usiluje o úplné Odhalení, kdy budou lidstvu zpřístupněny utajované technologie — včetně volné energie, antigravitačních UFO pohonů, energetických léčebných systémů a cestování warpovým pohonem nebo tzv. cestování portály (podobně jako jste to mohli vidět ve Star Treku).

Proč uvažuji o rozdvojené realitě?

Protože globálně jedou souběžně dva procesy řízení. Zdá se, že nejen globalisté, ale i Aliance má přístup k zařízení, jímž je možno nahlédnout do minulosti či budoucnosti. (Někdy se též mluví o tzv. Projektoru, v Bibli je použit výraz Schrána úmluvy pro tu stejnou věc.) Dle vícero svědectví do roku 2012 fungovala technologie nahlížení do budoucnosti celkem bezchybně a plány globalistů vycházely.

Pokud se však chtěl pozorovatel dívat za rok 2012, záležel pak výsledek pozorování na tom, jak byl dotyčný člověk naladěn, jak vysoké měl vibrace a čemu věřil… a přesně zde začíná důležitá práce a povinnost každého z nás, práce na sobě, na své vlastní psychice, na sjednocení sebe-sama.

  1. 12. 2012 skončil Mayský kalendář a spousta lidí v tento den očekávala konec světa či jinou velkou světovou událost. A ona opravdu nastala, jen si jí téměř nikdo nevšiml… Uzavřela se totiž jedna z hlavních časových linií a právě teď záleží i na nás, jakou realitu si vytvoříme.

Úžasné novinky se jen sypou

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Neznámo, které se před námi rozprostírá, je z dlouhodobého hlediska spíše vzrušující, z krátkodobého však spíše děsivé. Ale každý den s sebou přináší řadu úžasných zpráv. V neděli 29. března 2020 ty nejúžasnější z nich padaly na sociálních médiích: Čtenáři se dozvěděli, že Trump převzal kontrolu nad americkou Federálním rezervní bankou (FED), kterou nyní spravují dva úředníci z amerického ministerstva financí. Ze všech šílených zpráv za poslední měsíc je to zdaleka ta nejlepší a nejvíce šokující. Po třech letech u moci Trump konečně splnil svůj předvolební slib vyřadit soukromé banky z amerických veřejných záležitostí a ukončit stoleté vykořisťování amerických občanů.

Tento nejodvážnější tah přichází v rozhodujícím okamžiku, kdy nám může dojít, že Vladimír Putin i Donald Trump jednají svorně, totiž ve snaze přivést lidstvo na křižovatku volby mezi NWO a Svobodou. NWO čelí dvěma nejmocnějším zemím na této planetě a aktuální koronavirová „pandemie“ vše změnila. Náš svět sice ani pak nebude dokonalý, avšak brzy může být alespoň lepší. Přechod musí být pozvolný… Povoz též nelze přepřahat za jízdy.

Některé zdroje uvádí, že v krizi momentálně není proces globalizace, ale projekt řízení procesu globalizace. Globalizace je procesem objektivním a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi, ale řízení tohoto procesu má subjektivní charakter. Posledních 3000 let je řízen na základě sionistického (talmudického) „biblického“ projektu.

Manipulace s lidmi je založena na nevědomosti

Podle šílených cenzorských orgií, které v současnosti probíhají, se mediální „elity“ ve službách Deep State evidentně hodně moc snaží, abyste neslyšeli žádné nesouhlasné názory. Nezapomínejme, že manipulace s lidmi je založena na nevědomosti (cenzuře) a pak na překrucování toho, co nelze skrýt… To by pro vás mohl být námět k zamyšlení, pokud dokážete odstoupit stranou, nadechnout se a na chvilku přemýšlet jinak

Pokud se vzdáte svobody myšlení, stanete se otroky

Obr12

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Nemůžeme samozřejmě fyzicky bojovat se satanským impériem — naší neporazitelnou zbraní je ovšem poznání o tom, jak to tady na Zemi funguje! Je to přesně tak, jak tvrdil už Kristus: Jen pravda (poznání!) nás osvobodí! Začínáme samozřejmě vnitřní změnou, sebe-sjednocením pomocí lásky k sobě, jak nás učí ragauian »

Baphomet, satanic statue in Detroit, USA

Nicméně osvobození od matrixových vězeňských programů v naší mysli můžeme urychlit jejich poznáním. Neboť nejvíce zotročen je ten, kdo si neuvědomuje, že je zotročen! Začněme tedy bourat zdi dalším poznáním. Pokud se Alianci podaří globalisty v zájmu lidstva odstranit, snad se dočkáme úplného odhalení. Je to v zájmu nás všech — je třeba pochopit, že tito kabalističtí temnáři na nejvyšších úrovních poměrně dobře vědí, jak energeticky funguje náš svět — nicméně lidstvu tyto informace rozhodně nehodlají uvolnit — přesně naopak — v zájmu našeho zotročení dané informace uvolňují jen pro své vyvolené a lidské stádo ponechávají ve stavu nevědomí: „Satanismus? Hehe, to je legrační pohádka…“

VIDEO: Pád Kabaly 2020 (Fall of Cabal)

Pozn. redakce: Pokud máte čas a pevné nervy, podívejte se na zajímavý pokus o shrnutí dění ze strany nezávislé badatelky Janet Ossebaart (http://valcabal.nl). Spousta nepříjemných a až neuvěřitelných poznatků, které mají společný jmenovatel: Mainstreamová média (MSM) je zcela ignorují, jelikož sama patří a slouží Temné straně » Mnoho ještě čeká na potvrzení. Ale shrnutí je to zajímavé… Na spodní liště videa si můžete zapnout české titulky.

Zatímco mnozí z „obecenstva“ stále ještě sarkasticky debatují o tom, zda je něco z toho vůbec reálné, tak stovky tisíc vojáků a civilistů riskují svůj život jako nikdy předtím, aby zachránili planetu Zemi. Zaslouží si naši čest, respekt a uznání…

Ať neustává hledající, když hledá, dokud nenajde!

Je nutné urychleně dokončit svůj duchovní vývoj, který spočívá v harmonizaci vědomí těla s vyšším vědomím ducha. Nebo jinak řečeno, v harmonizaci a sjednocení mužské a ženské energie, sjednocení jin-jang, neboli návrat do Jednoty svého vědomí. Toto je hlavním ragauianovým cílem a dlouhodobě vám k tomu dává návod, konkrétněji např. zde »

Buďte v kristovské lásce a v klidu!

Zdroj: www.ragauian.cz

Planeta země uprostřed povstání otroků (1)

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě