Planeta země uprostřed povstání otroků (1)

datum 6. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Kdo přilévá olej do ohně strachu a proč? Svět je plný různých teorií a názorů na aktuální situaci a to, kam lidstvo spěje. Jak se v tom tedy vyznat? Nejlépe naslouchat srdci a vnitřnímu vedení. Hlava je přehlcená informacema. Co když je něco pravdy na té nejméně pravděpodobné teorii, která připomíná sci-fi? Posuďte sami.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


Je to, jako by realita byla rozdvojená — jedna verze plná strachu a druhá verze plná očekávání osvobození země

Jsem moc rád, že na tomto místě můžeme publikovat další příspěvek spřízněné duše, která již našla onu Úzkou Cestu a která zde již nejednou sdílela své zkušenosti z hledání a nalezení sebe-sama » Jde o malý postřeh k současnému překotnému a chaotickému světovému dění. Osobně to cítím velmi podobně… Dění je skutečně chaotické, ze všech stran se na nás hrnou obrovské mraky dezinformací a tento text je pokusem shrnout, co se DOOPRAVDY děje pod „pokličkou“. Pozitivním a co nejobjektivnějším způsobem. Věříme, že toto krátké shrnutí a zamyšlení všem pomůže k orientaci v chaosu i ke zklidnění.

Stále platí věčný Kristův výrok: Jen Poznání nás osvobodí!

Za sebe úvodem přidávám pár výstižných a nadějných postřehů Benjamina Fulforda — mluvčího Společnosti bílého draka:

O tom nemůže být pochyb. Planeta Země je uprostřed povstání otroků

Prožíváme časy, o kterých se bude psát v učebnicích. Jsme svědky svržení starobylého systému ovládání lidí a zotročení duší na Zemi. Bitva o planetu Zemi dosahuje „bodu varu,“ jak se protikladné opoziční síly pokoušejí využít „koronavirovou pandemii“ k dosažení svých vlastních cílů. Osvobozenecké síly však využívají karanténu jako příležitost k zatýkání nejvyšších chazarských mafiánů, zatímco satanisté doufají, že provedou očkování a zavedení orwellovské vlády Velkého Bratra.

Následuje náš host MaJa:

Je to, jako by realita byla rozdvojená — jedna verze plná strachu a druhá verze plná očekávání osvobození Země

Žijeme ve vzrušující době. Velmi zvláštní době. Jsme ve válce. Podle MSM ve válce s coronavirem. Pustíte si televizi – coronavirus, pustíte rádio – coronavirus, sociální média – coronavirus, internet – coronavirus. Protože masomediální „fake-news“ vysílačky, v čele se CNN a v závěsu s Českou lžitelevizí, na nás chrlí stále větší informační odpad, není od věci se podívat, co se doopravdy děje ve světovém zákulisí. Ano, jsme ve válce. Svět právě zažívá dramatickou skrytou válku. Pod rouškou coronaviru tato válka vrcholí a momentálně se účastníme rozhodující bitvy. Tato válka biblického rozsahu, doslova boj o planetu Zemi, probíhající v „zákulisí“, se nekoná mezi národy či zeměmi, ale doslova mezi dobrem a zlem.

Problémem našeho světa nikdy nebyl kapitalismus nebo socialismus, demokrati či komunisti, pravice či levice, černí nebo bílí, muslimové nebo křesťané. Dávno již víme, že vše ovládají takzvaní loutkovodiči ze stínu. Mají mnohá jména: Globalisté, Deep State, satanisté, Cabala, sionisté, ilumináti, zednáři, Chazarská mafie, Rotschildové, Rockefelerové, společenství jako Římský klub, Bilderberg, Babylonské bratrstvo a mnohá další. Tito lidé a skupiny, pro účely této úvahy jim budu říkat souhrnně globalisté, sionisté či Deep State, jsou spojeni s temnými negativními silami. Disponují znalostmi a technologiemi, o kterých se lidstvu ani nesní. Mají daleko, daleko větší tajemství, než si většina lidí vůbec dokáže představit. Během staletí a tisíciletí získali ohromnou, nepředstavitelnou moc. Centra jejich řízení označovaná obelisky byla do nedávna ve Washingtonu DC (politické centrum), Londýně (ekonomické centrum) a Vatikánu (náboženské centrum).

Janovo Zjevení tyto síly, resp. Mocnosti, symbolizuje jako tzv. První a Druhou šelmu. Nikoli náhodou Janovo Zjevení varuje před „drakem“ a „hadem“ z Babylonu… Pokrevní linie, rodinné klany ovládající tento systém babylonského dluhového otroctví skutečně pochází až ze starověké Babylonie…

Tzv. První šelma je v Janově Zjevení symbolem pro Vatikánskou papežskou mocnost » a od 4. st., kdy byla katolická církev založena za účelem zničení a překroucení skutečného Kristova poznání » tato mocnost dodnes skrze různé prostředníky a skrze překroucené Kristovo učení vládne většině národů Země…

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Plán na ovládnutí světa, dnes známý jako NWO, je starý téměř stejně jako naše civilizace, tedy několik tisíc let a sahá až do starověkého Egypta, Sumeru a Babylonu.

Pozn. redakce: Pokud chcete získat ještě větší nadhled a poznat doslova kosmické kořeny dnešních vládnoucích a vzájemně soupeřících linií, srdečně doporučujeme svědectví Corey Gooda v paralelní rubrice Kosmické tajemství »

Globalizaci a systém nadnárodních institucí vytvořili jedinci, kteří v rozvoji takového systému viděli svůj vlastní prospěch. Za pomoci manipulací a lstí se jim podařilo vytvořit iluzi, že globalizace je historicky opodstatněná.

S postupujícím rozvojem technologií a globálním propojením světa NWO finišuje. Pro ně jsme jen otroci, gójimové, plebs. Pokusná zvířata či dobytek určený k práci. To oni vymysleli globalizaci » aby pokročili ve svém programu vytvoření světové vlády NWO. Tato „temná vláda“ vlastní nebo ovládá média » i vrcholné korporace, armádu, zemědělství, léčiva, ropu a banky „příliš velké na to, aby padly“ » Jeden po druhém jsou národy okrádány o zdroje, které jejich země produkuje. O nerostné bohatství, vodu a v neposlední řadě o svobodu. Lidé, kteří se dobrovolně nechtějí vzdát své svobody a nesouhlasí se systémem, jsou pro svoje názory nálepkováni, dehonestováni, odsouváni na okraj společnosti či rovnou eliminováni. Sionisté postupně obsadili všechnu podnikovou, právní a politickou moc. Pod palcem mají OSN i WHO. Cíleně na nás útočí a rozkládají společnost propagandou a uměle vytvořenými hnutími a filozofiemi, jako např. LGBT+, genderismem, greténismem, fašismem, předsudečnou nenávistí a dalšími všemožnými pojmy a ismy. Mistrně k tomu využívají informační média, školství, neziskové organizace a v Evropě EU.

Snaží se odstranit hranice, zničit národy, vybudovat multikulti společnost bez národního povědomí, bez kořenů, bez vlastní kultury, přepisují historii.

Především však potřebují zničit rodinu jako základ fungující civilizace — to, aby mohli přeprogramovat mysl malých človíčků od mala…

Soros prokazatelně patřil mezi loutkovodiče Hitlery Clintonové

Někteří z nich byli tak drzí a už svou nadřazenost a povýšenost nad námi lidmi ani neskrývali. Takový soudruh Soros o sobě například i veřejně prohlašoval, že se považuje za boha » To on patřil mezi hlavní vůdce satanské NWO Agendy 2030 a jejího sociálního inženýrství, jejímž nepřiznávaným cílem je dokonalé duchovní zotročení lidstva. Doslova chtějí snížit populaci Země na půl miliardy lidí a tento svůj záměr otevřeně zveřejnili na tzv. „Georgijských kamenech“.

Tito vysoce postavení temní v Deep State mají velmi, velmi nemocné okultní náboženství, které zahrnuje pedofilii a praktiky satanského typu, jako jsou oběti zvířat a lidí. Na této webové stránce jsme i tento aspekt příběhu již rozkryli »

Žijeme v přelomové době

Procesy zrychlují, svět se nám mění před očima. Dochází k přeformátování světa. Nikdo s určitostí neví, co bude zítra, natož za měsíc.

Jediné, co se dá s jistotou říci je, že svět už nikdy nebude jako dřív. Už nebude takový, jak ho známe, byť si to spousta lidí bude přát.

Zatímco jsou lidé masově uváděni do hysterického stavu, musí být vyřešeny úkoly globální přestavby světa: řízení států, mezinárodních aliancí atd. Důležité je také splasknutí ekonomické inflační a dluhové bubliny. Za této situace, ve které se svět nachází, se toho řeší velmi mnoho. V první řadě jsou řešeny všechny ekonomické, politické a sociální úkoly spočívající v korekci řízení státu, které nebylo možné zrealizovat za jiných podmínek, aniž by ve státě vznikla politická krize. Cožpak by například mohli v Číně vyměnit hlavy provincií, nebýt coronaviru?

Důvěryhodnost loutkových vlád, a zvláště EU, se ve světle koronové krize postupně rozplývá jako pára nad hrncem. Itálie se nejspíš rozhodne opustit EU ihned po skončení krize, což spustí dominový efekt napříč všemi zeměmi EU i členskými státy NATO. EU se totiž za posledních 25 let nevyvinula tak, jak si sionisté před 30. lety přáli. Globalismus je de facto mrtvý, jak přiznávají i mnohá jejich média… Přesto může nadělat ještě spoustu škod, protože „chcípající kobyla“ temné sionistické vlády před zdechnutím zuřivě kope.

Objevují se snahy o nastolení jednotné světové vlády NWO – každý z nás ale může věci ovlivnit pozitivním způsobem

Velkým plusem je, že díky krizi se dostáváme mimo zavedené stereotypy, kterými nás systém řídil a zabraňoval nám přemýšlet o podstatných otázkách života a smyslu našeho bytí.

Udělejte tu lež hodně velkou, jednoduchou a opakujte ji do zblbnutí — pak vám ovečky uvěří — pravil jistý Áda… Fake-news média ale vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. To je smutná realita dneška. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to, co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami, různými „Norskými fondy“ i všelijakými Sorosy a spol.

Systém nás momentálně uvěznil více či méně doma a podprahově nám podsouvá informaci, že se nemáme pohybovat a máme se nechat řídit záplavou negativních informací MSM, které jsou často zmanipulované „fake news“.

Mnozí, většinou ti „spící“ lidé, žijí ve strachu z neznámé nemoci, hroutící se ekonomiky a nejisté, spíše temné budoucnosti. Ti informovanější se děsí naplňujícího se Kalergiho plánu, světa podle George Orwella, očkování, čipování, zániku hotovosti, radikálního snížení populace, řízené porodnosti, chudoby a ožebračení. Zkrátka nástupu NWO a tzv. Agendy 2030 s cílem jednotné světové vlády » v plné míře. To je plán globalčiků čerpající ze strachu a paniky lidstva.

Pokud věříte všemu, co „globálně-mocenský systém“ vypouští ven, věci prý ještě nikdy nebyly tak zlé. Negativita a jakoby trochu zoufalství se nyní projevuje zvláště u lidí, kteří sice vědí „vo co gou“, ale nemají duchovní perspektivu a nadhled. Tuto zbytečnou negativitu můžeme vidět např. i u široce uznávaných analytiků jako jsou David Icke nebo VK. Tito lidé zbytečným strachem a jeho replikováním, udržováním negativních myšlenek vyživují a nevědomky posilují temnou stranu. Možná se cítí, bezmocní, bez možnosti cokoli udělat, vydáni na pospas sionistickým loutkářům…

Je třeba si průběžně uvědomovat a stále připomínat, že vše v tomto vesmíru je jen o frekvencích/vibracích a energii – nikoli o hmotě! VŠE JE ENERGIE – i tzv. hmota je „upletená“ z energie. Naše vědomí a duše jsou také energetické povahy.

Každá duše si sama tvoří svou budoucnost – a jak jistě již víte – ragauian vám dává praktický návod, jak sjednotit svou duální duši, jak „udělat ze dvou Jedno“ a tím získat plnou kontrolu nad energií své duše. Tohle je ta nejpraktičtější Cesta ven z myšlenkového vězení, které systém vytváří! Cesta, jak transformovat strach a obavy na konstruktivní přístup k životu…

Zdroj: www.ragauian.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě