Předešlá část 1 – ZDE.

Cobra: “Před mnoha lety poskytlo Aštarovo velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:”

Channelováno Erikem Kleinem:
Děti pracovníků světla, kteří procházejí Vzestupem: pokud procházíte Vzestupem a máte děti, ty také vzestoupí. Jejich věk bude urychlen na stejný věk, jaký máte vy, proto vás upozorňuji, že vaše rodičovské období skončí.

Mnozí zažijí to, co se v tomto světě označuje jako smrt. Jde o ty, kteří si při posledním Vzestupu nezvolí evakuaci. Budou převezeni na místo, které odpovídá jejich úrovni vývoje. Ti, kdo si zvolí evakuaci, jak tady mluvím o závěrečné evakuaci, kdy budou mít všechny lidské bytosti příležitost odejít, bude to těsně před kataklyzmatickými událostmi, k nimž, jak předpovídáme, dojde.

Ti, kdo budou mít ve svém srdci dostatek lásky na to, aby byli pozvednuti a odevzdali se procesu pozvednutí, ale ještě nebudou připraveni vzestoupit, budou umístěni na třídimenzionálním plavidle a bude tam o ně postaráno. Pak budou převezeni na planety, kde se budou cítit nejlíp a kde budou moct pokračovat ve zpracování své karmy.

Ti, kdo nebudou otevřeni vůči procesu pozvednutí a následné evakuaci, nejspíš projdou procesem smrti a jejich duše budou evakuovány bez těl. S těmi, kdo jsou zde maskování jako lidské bytosti, ale jsou ve skutečnosti pány temna a s podobnými typy vyzařování, bude jednáno hromadně. Někteří budou vráceni do Centrálního Slunce k rekonstrukci.

Na tomto světě je mnoho bytostí, které do tohoto světa nepatří a které vytvářely chaos od okamžiku, kdy vkročily na tuto planetu a které zotročovaly jiné bytosti, nevinnou lidskou masu na základě svých schopností a různých mocenských her a touhy po ovládání, jako jsou padlí andělé, atd.

Ti všichni existují a bude to řešeno a v současné době se ve vesmíru odehrává hodně úklidu. Tento mechanizmus dávání věcí do pořádku se dostal i na Zemi a nyní bude Země dána do pořádku v souladu s přáním Otce. Takže nikdo nebude potrestán, ale všechny bytosti budou převezeny tam, kde budou moct být spíše ve společnosti takových, s nimiž jsou v souladu.

Takže ti, kdo jsou Vzestoupenými bytostmi, budou pouze s Vzestoupenými bytostmi a ti kdo jsou humanoidé z jiných dimenzí, ale stále mají v sobě nevinnost a jsou otevřeni vůči růstu, budou se svou vlastní rasou a nebudou podléhat těmto mocnostem a temným bytostem.

Temné síly a temné bytosti: bude jim dána příležitost změnit svůj způsob chování, ale ti, kdo nebudou chtít, budou asi muset být rozloženi a restrukturováni. Je možné, aby duše zemřela.

Všechny ty věci budou propuštěny. Nebudete pociťovat ztrátu, že je opustíte, protože vy budete naplněni větším pocitem přítomnosti a síly a tím, co jste opustili, ale přesto tam ještě bude část té cesty, kterou opouštíte. Je to skoro takový pocit, jako při umírání.

Podobá se to tomu, jako byste měli v úmyslu opustit Zemi obvyklým způsobem, podobně, jako to dělají lidé dnes, když zde ponechají své tělo. A když tato cesta nabyde reálnější obrysy, vy budete mít pocit, jako byste se připravovali udělat to stejné.

Protože ti z vás, kdo mají vztah s lidmi, co nejsou na cestě Vzestupu, anebo se rozhodnou jinak, se dostanete do úzkých ohledně toho, zda máte s nimi zůstat, anebo odejít. A pro mnoho lidí to bude velmi významná volba a velmi hluboká realizace té volby.

Znovu říkám a rád bych poukázal na to, že budete mít vědomí, budete si své vědomí uvědomovat, protože v rámci příprav musíte v plné míře rozumět, tomu, pro co se rozhodnete. Rozhodnout se, co to znamená, zvolit si, že zůstanete zde a co to znamená, odejít na vlně Vzestupu.

Takto to bude pro vás snadnější pochopit; budete mít zkušenost, že tento svět neopouštíte, ale že nejdřív budete tahat ty, kteří žijí na tomto světě s vámi, protože tady opravdu nezůstane třídimenzionální realita, kterou by bylo možné na této planetě prožívat.

Především bych chtěl říct, abyste se nekritizovali ohledně toho, jakou míru bezpodmínečné lásky jste dosáhli. Je to součást hry a dramatu vašeho života a je to vaše učivo a učivo pro ty, o kterých zde mluvíme.

Takže, nebuďte na sebe přísní, nesuďte se příliš tvrdě, pokud si myslíte, že v tom máte určité limity. Myslím, že je nevyhnutné pro vás, a také pro ostatní, kdo jsou stále v 3D realitě, aby měli určitou míru nepěkných zkušeností s lidskými bytostmi, zejména ti, kdo nejsou otevřeni vůči duchovnu a ke svému Vyššímu já.

Vidím vaši frustraci, protože je těžké, zažívat to, když si tolik přejete mír a lásku a tu bezpodmínečnou otevřenost. Nedělejte si starosti ohledně toho, že musíte být na určitém místě či v určitém prostoru. Spíše si dělejte starosti s tím, abyste pravidelně dělali meditace a připravovali se, otevírali svá srdce a učili se, co se potřebujete naučit a ptát se a dělat channelingy, či cokoliv, co používáte a co vám pomáhá.

Pokud to děláte, nemusíte se bát, že se na vás zapomene anebo že budete v nesprávnou dobu na nesprávném místě a že možná budete litovat, že jste něco udělali špatně. Takové myšlenky byste měli ze své mysle vypudit. Ujišťuji vás, že v každičkém okamžiku víme, kde jste.

A také jsme si dobře vědomi vlivu úplňku na lidi. Vaše energie se tehdy zintenzivňuje, a pokud jste na cestě Vzestupu a zejména pokud jste v takovou chvíli zaměřeni na meditace, vaše meditace budou intenzivnější. Aštar se o tom zmiňuje jako o sklízení energie úplňku.

Pokud se nesoustředíte, pak zažíváte věci, kvůli kterým se cítíte ještě víc zmateni. Takže to, co děláme, tedy co dělá Aštarovo velitelství je, že používá tuto energii na podporu jejich vlastních projekcí, jejich vlastních energetických polí a pokud jde o proces Vzestupu, věci jsou pak pro ně snadnější.

Nemohu zacházet do větších podrobností, protože vědecké schopnosti tohoto chanellera jsou omezené. Nechceme tím říct, že k první vlně dojde pouze za úplňku, ale za současné situace je období úplňku nejpravděpodobnější. Úplněk, k němuž směrujeme, a který bude, myslím, v soboru, bude mimořádně silný, takže tomu všichni věnujte pozornost a v tomto období už od teďka meditujte a také krátce po úplňcích během víkendu. Člověk nikdy neví.

Možná byste chtěli říct, že Aštarovo velitelství je teď na nejvyšším stupni pohotovosti a čeká na pokyn shora na to, kdy začne první vlna. Nedokáži vám říct, jaká jsou kritická čísla anebo jakého vyváženi je pro to zapotřebí, protože je to příliš komplikované dokonce i pro mě, takže vám to nemohu říct, ale kritický počet lidí pro první vlnu je mnohem vyšší, než tomu bylo před pár měsíci.

Také situace na Zemi a transformace zemských energií se trochu posunuly, takže byste mohli říct, že je to taková problematická situace, kterou nelze snadno vyřešit. Je to něco, co si vyžaduje mistrovskou mysl, mistrovský počítač Otce, který ví, kdy je ten správný čas.

Takže pokud jde o nás, my děláme, jak nejlíp umíme a vy také, abyste se připravili, a my doufáme, že všichni ti, o nichž víte, že jsou asi probuzeni a nějak si vědomí těchto informaci, abyste s nimi tyto informace sdíleli a nabrali další dobrovolníky. Jak tomu rozumím, je to první podmínka, na kterou čekáme.

Ale jsou zde ještě další faktory. Možná řeknete, že když má dojít k velkému kataklyzmatu, pokud by mělo nastat konečné kataklyzma, první vlna by měla nastat okamžitě. Proto také změny na Zemi monitorujeme.

Sluneční soustava, do níž Země patří, vstupuje do části vesmíru, kde dojde k drastickým kataklyzmatům a k posunu pólů a elektromagnetického pole, což bude mít za následek, že Země vstoupí do vzestoupeného stavu a všechen život, který existuje ve 3D, bude muset prostor opustit.

Víme to už dlouho, že existuje tato pravděpodobnost, či spíše neodvratnost, protože se to ostatně děje v případě všech planet, které se nacházejí v této fázi vývoje. Není to nic, co by bylo omezeno pouze na Zemi, je to vzorec, program. Takže program Země ve třetí dimenzi končí.

[Přecházíme do další části channelingu]

Tady je Archanděl Michael, či spíše jeho jedna část, která s tebou hovoří. Začněme tím, že každý z vás má ve svém těle, ve svých různých emocionálních a spirituálních tělech, propojení na všechny různé aspekty vašeho třídimenzionálního života.

Tato propojení můžete vnímat jako provazy a proces Vzestupu si žádá, aby byly tyto psychické spojnice v době vašeho Vzestupu uvolněny. Je zapotřebí, abyste to propustili, protože budete povzneseni a ty provazy by vás chtěly zadržovat zpátky, dalo by se říct, držely by vás u země.

Jako kotvy, které drží horkovzdušný balón. A není pochyb o tom, že když se vám před skutečným vzestupem začne zvedat vědomí, začnete tato lana cítit, budete ta místa, kde vás drží, cítit, a možná že se budete cítit víc nepohodlně, když si jich budete vědomi, protože to není nic příjemného, být připoután k nějakému omezení.

Proto budu dnes večer s vámi pracovat, abych vám pomohl přetnout vaše psychické napojení a znovu chci připomenout, že nebudeme ovlivňovat to, jaké máte pocity k vašim milovaným, že byste k vůči nim přestali cítit lásku. Ve skutečnosti k nim možná budete cítit větší lásku.

V tomto ohledu vám nabízím své služby. Nabízím vám svoji přítomnost, abych vám pomohl, když cítíte potřebu odpoutat se, cítíte potřebu svobody a ochrany před třídimenzionální zkušeností.

Teď si vizualizujte pyramidu, jak vás celé obklopuje. Chtěl bych, aby mě teď každý z vás zavolal, mě, archanděla Michaela, a abyste mě ve svém srdci vnitřně požádali, abych rozpletl vaše psychické propojení s třídimenzionální realitou.

Možná budete mít pocit, jak se vracíte na své původní místo, jak sestupujete do své pyramidy, anebo možná zažijete něco jiného. Vaše pyramida se nadzvedne, dole se otevře a zvedne se a vrátí do svého zdroje. Požádejte o pozvednutí, a požádejte mě a další mistry o pomoc a o zpřetrhání vašich psychických propojení.

Když to budete dělat pravidelně, zjistíte, že se ve svém vědomí stáváte poněkud lehčími a trochu svobodnějšími, bez ohledu na intenzitu, jak zažíváte moji přítomnost. Když mě zavoláte, budu s vámi.

Předám vám afirmaci, kterou budete moct použít také ve svém každodenním životě a která vám pomůže chránit se a odpoutat se od třídimenzionální reality:

„Já jsem neodvolatelně chráněn/a proti všem lidským výtvorům“.

Určitě zjistíte, že si přejete, abyste byli míň spojeni s třídimenzionálním vědomím a toto vám pomůže toho dosáhnout.

Takže vás žádám, abyste všechny ty emoce, které ještě stále zažíváte a které jsou hustější povahy, jako zloba a strach, rozhořčení a vina, všechny tyto druhy prožitků, abyste se otevřeli a nechali je odejít, abyste je uvolnili. Nechci po vás, abyste se analyzovali, ani abyste se posuzovali; v podstatě vám říkám, abyste se začali víc bezpodmínečně milovat a přijímat se takoví, jací jste.

Protože je to bezpodmínečné přijetí se, bez sebekritiky a bez odsudků, které napomůže uvolnit sevření, které je v těch energiích, jež zůstaly vězet ve vašich emocionálních tělech. Pokud z nějakého důvodu stále ještě pociťujete pocit viny, ve skutečnosti kolem tohoto prožitku zesilujete sevření, s pocitem, že je to pro vás cenná zkušenost, že je to pro vás potřebné a že jste si tuto konkrétní zkušenost zasloužili.

Já vám říkám, že si žádnou takovou zkušenost nezasloužíte. Neexistuje žádný důvod, proč by se někdo kvůli něčemu měl cítit vinen. A proč by kdokoliv z vás měl cítit bolest a utrpení, vztek či strach. Neříkám, že to nezažijete, já jenom říkám, že pro to není žádný legitimní důvod.

Nezasloužíte si to zažívat. Jste bytosti světla, které milujeme. Jste božské bytosti, které se zde inkarnovaly z konkrétního důvodu. A tento důvod teď uzrál, když si stále víc uvědomujete své poslání a kdy vaše božské já vystupují do popředí, přebírají víc vlády nad vašimi běžnými životy a nad vašimi rozhodnutími a volbami.

Takže, vlastně je čas uvolnit tu vaši omezenou část nejlíép jak to umíte, otevřít se tomu procesu a otevřít se svém božskému já. Bezpodmínečně, aby mohlo přes vás proudit, aby mohlo zmírnit všechno utrpení, které ještě stále ve vás je. Všechny vaše omezené zážitky.

Vaše role v tom všem je opravdu jednoduchá. Já to přináším do vaší pozornosti, abyste si to uvědomili. Tento aspekt práce, kterou s vámi děláme, je jednoduše takový, že se tomu procesu víc otevřete a dovolíte si trochu víc, protože opravdu, tu práci děláme my, ve spojení s vaším Vyšším já.

Není to nic, s čím byste se měli zdržovat ve svých meditacích, že byste se nějak specificky osvobozovali od nějaké konkrétní emoční hustoty. Jde jenom o to, abyste si byli toho procesu vědomi, když se bude jasně odvíjet a abyste důvěřovali a uznávali práci, která probíhá. Jde o to, abyste přestali lpět na tech hustých energiích, které vás ještě do jisté míry obklopují.

To, že jste si toho procesu vědomi, vám umožňuje, že tím proplujete s větší lehkostí. Strach z toho, že nejste na tom správném místě, že jste sešli z cesty, že nebudete pozvednuti, že toho nejste hodni, to všechno musí odejít. To vše se vznáší kolem vás jako nějaký mrak.

Protikladem strachu je důvěra a víra a poddání se a přijetí. Musíte mít hluboký osobní vztah a spojení s vašimi průvodci, se mnou a s dalšími mistry, kteří s vámi pracují, abyste těmi změnami propluli, takže když dojde k vašemu vzestoupení, budete připraveni, budete již na prahu, budete natolik připraveni, že to pro vás bude zcela přirozená událost.

A tehdy bude velmi nepravědpodobné, že byste cítili strach a že by ten strach v poslední minutě změnil váš způsob uvažování. V mezidobí, zatímco čekáte na vlny Vzestupu, zatímco čekáte na vaše vzestoupení, budete mít hezčí život, bude ve vás víc klidu a štěstí, budete zažívat rozšířenější prožitky.

Budete víc napojeni na vaše průvodce, že budete schopni přijímat jejich vyzařovánou lásku a budete schopni obklopit se láskou k sobě, protože, řeknu vám, intenzita emočního čištění se nezmenší, ale bude nadále narůstat.

A vy se do toho procesu musíte vrhnout po hlavě. Vy všichni jste, ať věříte, či ne, velmi čisté bytosti, přesto, co občas v životě zažíváte. Vy jste výběr toho nejlepšího na planetě Zemi. Stane se to a bude se to stávat i nadále, dokud nebudete ve stavu, že se od toho všeho oprostíte.

A zjistíte, že všechna tato velká práce stála za to. Takže znovu opakuji: vaše vedení je mimořádně důležité, protože vám dá víru, zkušenost, zkušenost pravdy vám dá víru a dlůvěru, abyste tím prošli a abyste ten proces umožnili. Dá vám to potřebný odstup, protože tyto hustoty jsou často do vaší osobnosti hluboce vrostlé, dalo by se říct.

A tak by se vám mohlo zdát, že část vaší osobnosti, či část vás samotných se odtrhuje a někdy to můžete pociťovat jako trochu složité a náročné, někdy jako hodně náročné a pokud jste dostatečně vědomí, dokážete se od toho procesu dostatečně odpoutat a budete mít svůj cíl ukotven pevně před sebou.

Tak, abyste si mohli dopřát, že naše práce s vámi půjde rychleji, a to umožní, aby věci, kterých je třeba se zbavit, zmizely a to se skutečně stane. Vaše úsilí v této věci je minimální; jde spíš o to, abyste byli uvolněni a abyste pokračovali po své cestě s důvěrou.

Jak víte, existuje mnoho technik, které používají terapeuti na uvolnění vzteku a různých omezujících emocí, takže pokud cítíte či jste vedeni, abyste prošli takovouto zkušenosti, udělejte to.

Věřte mi, jsme s vámi na sto procent a na všechny způsoby. Takže opakuji, výsledkem toho všeho je radost. Budeme s vámi pracovat, budeme koupat vaše emocionální těla v našich léčivých energiích, můžete vzývat fialový plamen, což je specialita St. Germaina – pokud pociťujete hustotu a omezení.

Jde zde pro vás velká pomoc. To vše je věcí toho, abyste se naučili rozpoznávat sami sebe jako světelné bytosti, spíše než jako bytosti, které mají svá omezení. Zesílíme světlo do bodu, kdy se mu již nepůjde vyhýbat. Nemějte obavy, že zmeškáte loď, že nebudete kontaktováni v nějaké důležité věci, v určitých důležitých okamžicích vašeho života.

Spojíme se s vámi, jak to bude možné a potřebné, abychom vám v tom procesu pomohli. Takže se v průběhu toho procesu přijměte, umožněte tomu procesu, aby se odehrál, a ať se manifestuje cokoliv, nesuďte se, a věřte mi, že všechny bytosti, které šly po té cestě před vámi, všichni Vzestoupení mistři, kteří měli zkušenost s inkarancí v třídimenzionálním životě, prošli stejnými zkušenostmi, jakými procházíte vy, někdy se cítili ztraceni a bylo toho na ně příliš a jindy se cítili blaženě.

To, co dělali, aby zajistili, že budou úspěšní a zajistili svůj Vzestup, bylo jednoduše to, že dovolili, aby ten proces proběhl, měli se rádi bez ohledu na vše ostatní a spíše se identifikovali s pravdou, než s procesem samotným anebo s omezenými vnějšími zážitky.

Je to možné. Není to pravděpodobné, ale v některých málo vzácných případech to je možné, že proces, kterým budou procházet, bude trochu odlišný. Víte, budou muset mít světelné tělo, které bylo pro ně vytvořeno, ale je naším cílem, aby touto cestou šlo co největší množství z vás. Takže, samozřejmě, to je možné i pro člověka, který není hvězdným semínkem, ale odevzdal se světlu.

Když používáte svoji intuici a rozlišujete, s kým sdílíte informace, a doufám, že to děláte, není to něco, o co byste se měli dělit s většinou lidstva, alespoň zatím. Je to něco, o co se můžete podělit s těmi, kdo jsou k tomu otevřeni, protože ti, co jsou otevřeni, jsou většnou hvězdná semínka anebo adepti.

Takže bych řekl, že pokud jde o sdílení ifnormací, je důležité vyslovit slova, ale není důležité snažit se přesvědčit lidi, kteří nějsou vůči tomu otevření. Víte, je to spíše záležitost toho, najít takové lidi a vy k tomu dostanete intuitivní vedení, samozřejmě, ohledně toho, s kým byste mohli tyto informace sdílet.

Vidíte, jak jste mimořádní, takže přestaňte tady pobíhat a myslet si, že jste obyčejné lidské bytosti. Když jste Vzestoupenými mistry, jedná se o trochu jinou manifestaci; je to něco, jako že vás něco nahoře čeká. Čeká, aby se s vámi znovu spojilo. Protože jste se dobrovolně oddělili od svých světelných těl, od svých vozítek merkaby, abyste mohli plnit službu, kterou děláte.

Ve jménu té služby jste se do jisté míry obětovali, a samozřejmě, také ve jménu vašeho vlastního růstu. Proto je pro vás mnohem snazší vážit si Vzestupu, protože si na něj trochu pamatujete, tedy svou probuzenou pamětí.

A proto je pro ostatní tak těžké i jenom pochopit, o čem mluvíte. Jakmile jednou projdete Vzestupem do světelného těla, ono bude navždy s vámi spojeno prostřednictvím kanálu vašeho Vyššího já. Ve skutečnosti je to tak, že čím víc odpovědnosti při vašem Vzestupu, vašem vědomém Vzestupu na sebe vezmete, tím rychleji uvidíte, že se vyvíjíte a rozvíjíte a tím víc budete cítit, že opravdu vzestupujete.

Protože opravdový Vzestup je, a může být, postupný proces, který vyvrcholí závěrečnou událostí.

Víc a víc budete zažívat pocit pozvedávání, pocit rozšiřování se a ocitnete se tváří v tvář vaším omezením, jak jsme o tom také mluvili. Bude to příznak toho, ne že děláte něco špatně, ale že se vlastně rozšiřujete za všechna omezení, přesvědčení, staré výtvory. Vstoupíte na nové území vědomí.

Takže především bych chtěl doporučit, jak o tom stále mluvím, abyste pokračovali v meditacích, pokračovali ve vzývání manifestace vašeho světelného těla a hlavně abyste pokračovali ve volání mne anebo Ježíše anebo jiného mistra každý den. Každý den si udělejte čas, abyste dělali cokoliv, co vám funguje. Ale je mnohem důležitější, abyste měli silný vnitřní pocit, že jste vedeni.

Je důležité, abyste cítili, že se vám proces Vzestupu otevírá. Pokud se to stane jenom další filozofií new age, zjistíte, že se nepohybujete zrovna na té nejpřímější cestě a že vaše cesta směrem k Vzestupu neprobíhá v duchu intenzivního růstu.

Obracejte se na nás, když chcete svůj život naplnit radostí a v mezidobí byste se měli věnovat tomu, abyste se s námi takto spojovali a když děláte svoji vlastní práci, sílíte a významným způsobem rozšiřujete vaše propojení s námi.

Vězte, že poslední dny, kdy budete na této planetě, mají sloužit k tomu, abyste zažívali velkou radost a lásku, mír a nadšení. Vaše poslední dny na této planetě mají být pro vás potěšením a mohou takové být, protože benefitem práce, kterou děláte pro Vzestup, když propouštíte věci, je, že zažíváte život jako poněkud snazší, lehčí, radostnější a vaše uvědomování si vašich fyzických těl a vašeho zdraví a pocitu pohody se zvýší.

Také se zvýší vaše schopnost spojit se s větší přítomností lásky a léčení sebe sama i při vaší vnitřní práci. Proto je teď čas radosti a oslav. Sdílejte vše s jinými a vzájemně se podporujte. A otevřete se zázrakům, které se budou dít.

Váš výcvik na Vzestoupeného mistra může začít dlouho předtím, než Vzestoupeným mistrem budete. Budou chvilky, kdy se vám vaše mysl bude snažit říct, že je to vše šílené a že k tomu nikdy nedojde. Já vám to říkám dopředu, abyste, až se to stane, mohli říct, že jsem vám to říkal. Je to jakoby jste prošli mrakem.

Nejde o to, aby vás to odradilo, anebo že byste do toho měli vkládat hodně energie. Ale vězte, že se to objeví. Protože vaše víra bude podrobena zkoušce. Jedna z podmínek pro ty, kdo půjdou v první vlně, bude téměř naplno rozvinutý smysl pro víru. Víru a důvěru si budete rozvíjet čím dál víc a to bude různými malými testy podrobováno zkouškám a pokud vždy projdete těmi testy, zjistíte, že jste vzestoupili zase o trochu víc. A že čekáte s radostí na tu hlavní událost.

Je to zapotřebí, tento aspekt víry, je to velmi důležité a nemyslím tím slepou víru, nemyslím tím, že byste měli věřit všemu, co jste slyšeli od jednoho či druhého channelera, ale myslím tím víru ve vaši vlastní zkušenost, víru v to, že vaše srdce ví, co je pro vás pravdou. Takže opakuji, že je důležité, abyste se propojili s tímto procesem Vzestupu ve vás, abyste cítili jak to zázračně rostě stále víc a víc a to bude zdrojem vaší víry.

A když se budete cítit zmateni, zavolejte nás a vyhledejte ticho, v němž k vám můžeme promlouvat a sdílet s vámi naši lásku. Máme cesty a prostředky, jak se spojit se všemi z vás. Velmi to pomáhá a je to pro vás důležité, abyste udržovali kontakty s dalšími lidmi z vaší skupiny a vzájemně se podporovali. Můžete spolu meditovat. Můžeme pro sebe channelovat, můžete navštěvovat schůzky skupin u někoho doma.

Je to něco jako podpůrná skupina pro hvězdná semínka, jak tomu někdy říkám. Ale my sami nebudeme vědět, kdy nastane ten konečný okamžik, jenom možná hodinu či dvě předem. Jednou z nejdůležitějších podmínek je pociťování lásky, jak jsme o tom mluvili. A nepřítomnost strachu a pocitu porážky.

To budou hlavní vlastnosti, které budete mít. V těch posledních dnech budete cítit velké zintenzivnění procesu propouštění; možná budete cítit, jak se kroutí vaše emocionální těla, jak se zmítají ty vzory přesvědčení a omezení, všechno, co ve vás ještě zůstalo a s čím je třeba pracovat. Možná bude docházet k velkému uvolňování těch věcí a bude to intenzivnější.

Pokud to začnete pociťoat ve vašich životech, snad byste se mohli víc soustředit na meditace a dopřát si porady s námi. To vás připraví na Vzestup, pokud má k němu tentokrát dojít. A poslední hodiny před Vzestupem budete cítit spojení, budete cítit přítomnost svých průvodců, možná budete cítit mne, možná Ježíše, Sanandu, jak mu říkime, či jiné průvodce, jiné Vzestoupené bytosti, s nimiž pracujete.

V té době nebudete sami. Budete cítit silnou přítomnost vašich průvodců a tehdy začnete hodně cítit vnitřní klid a čistotu. Ano, znovu mluvím obecně. Ale myslím, že takto to bude vypadat u 99% z vás a že s největší pravděpodobností budete cítit přítomnost našeho vedení a v tom klidu a pohodě budete nejspíš inspirováni k meditaci.

Budete přitahování do tichých a klidných míst, kde se můžete spojit s duchem anebo si můžete užívat zážitek podvolení se, protože budete mít zkušenost s těmi oblastmi, kde jste připoutání ke světu. Zjistíte, že tam existují ještě nějaká spojení; jsou to vaše spojení s vaším pozemským životem a vztahy, které jste zde měli a teď budete mít příležitost, abyste si vybrali, zda ta spojení chcete opustit, anebo si je ponechat.

Skutečně vám doporučuji, abyste se otevřeli možnosti všechno to opustit. O to, co opustíte, bude postaráno, není to totiž tak důležité, jak si myslíte a to, k čemu směřujete, je mnohem důležitější, než máte představu. A to je docela radostné, takový prožitek klidu a éteričnosti.

I když budete stále vědomí ve svých tělech a budete meditovat anebo dělat něco jiného, nastane okamžik, kdy budete se svými průvodci sedět v tichu, a v tom tichu se vám vnitřní cestou ukáže velmi výrazná vize okna, či nějakého otvoru.

Bude to nějak vypadat jako okno či dveře, které se otevírají a nebude to tak jemné jako světlo, na které meditujete. Bude to hmotnější. Budete to vidět jak otevřenýma, tak i zavřenýma očima. Bude to zřetelné.

Obecně řečeno, pokud se to objeví, bude to pro vás prožitek trochu jiné manifestace, a v tom případě neváhejte. Postupujte v souladu se svou vírou, důvěrou a s vašimi pocity. V tom konečném okamžiku se sami rozhodnete, zda tím oknem projdete anebo zůstanete.

Před tím okamžikem budete se svými průvodci a také bezprostředně poté, ale v tom přesném kamžiku, když tím oknem budete procházet, když vstoupíte do světla, budete sami za sebe, budete mít pocit, že jste v tom sami.

Protože se jedná o individuální rozhodnutí, stane se vám to spontánně, budete vědět, co udělat, byli jste na to dostatečně připravováni. A když budete kráčet světlem, přes okno, možná uvidíte na druhou stranu, nějaké panorama nebo nějakou scenérii a uvidíte průvodce, jak na vás čekají a hned poté budete opět spojeni se svými průvodci. V tu chvíli již budete vzestoupeni.

Budete zažívat pocit důvěry a víry, proto je zapotřebí, abyste prošli těmito zkouškami víry a důvěry. Takže se nebojte. Přijde také strach, ale jeho zdroj nebude ve Vzestupu, jeho zdroj bude ve vašich dřívějších zkušeností na Zemi, které se vynoří, aby byly uvolněny.

Můžete s tím tedy začít, je to součást vašeho výcviku na Vzestoupeného mistra. Můžete s tím začít teď. Ale prvořadým úkolem bude služba sobě, hýčkat se, usnadnit si tuto cestu, to je vaší hlavní odpovědností.

Zadruhé: udělejte cokoliv, co můžete udělat, abyste sdíleli tyto informace, abyste se nakontaktovali na jiná hvězdná semínka, která ještě nevědí o tomto procesu a o této nadcházející události, protože, jak víte, je zapotřebí určitého kritického množství určitého počtu dobrovolníků, jinak nebude mít Vzestup potřebný účinek.

Je to něco, co je zapotřebí provést od srdce k srdci, pravdu lze sdělit jenom prostřednictvím energie srdce. Budete vzestoupeni předtím, než se vrátíte. A již nikdy se nedostanete do stavu před Vzestupem. Nelze vzestoupit bez těla.

Pobyt zde na Zemi mnohokrát pozvedl váš duchovní vývoj a pokrok. Není to tak, že dokud jste nevzestoupili, nedělali jste nic. Udělali jste toho mnoho v mnoha životech a v tomto životě pomáháte druhým a šíříte lásku a pracujete na svém rozvoji.

Proto mnozí cítí, že je jejich práce hotova a jiní mohou mít pocit, že je ještě zapotřebí udělat “poslední tah“ v tom, co dělají, anebo co by mohli udělat. Možná nastane chvíle, kdy se na pár hodin či dokonce dnů budete cítit totálně ztraceni a nebudete schopni zvládat realitu. Připomínám, že proto je důležité pokračovat v propojování se vzájemně a informování se o tom, čím v tom procesu procházíte, a někdy jsou ty procesy velmi intenzivní.

Pomáhá to, mít ve svém okolí druhé lidi, kteří ten proces chápou, a říkat si o tom. Technologie, které máme, budou poté, co bude Země vyčištěna, přivezeny na Zemi. V procesu pozvednutí a Vzestupu budete shromážděni, budete odvezeni domů, protože váš původ je zcela jiný, víte. Mnozí z vás jste z mnoha velmi odlišných oblastí vesmírů.

Vrátíte se do svých domovů, anebo se rozhodnete zůstat na Zemi na nějakou dobu jako pozemští Mistři, ale nakonec, poté, co zde bude vaše práce hotova, budete mít většinou příležitost, aby vás odvezli domů anebo se vrátit na vaši domovskou planetu, či do vaší domovské oblasti, z níž pocházíte. Možná vás to bude táhnout domů, anebo budete v této specifické manfestaci pociťovat stesk po domově, ale mnozí z vás se budou víc cítit doma na Zemi, protože zde byli po tak dlouhou dobu.

Nicméně vám však vesmír otevře své dveře a budete moct cestovat po vesmírech, dimenzemi, a zažívat zázraky tvoření. Pokud byste měli někdo být na řídícím středisku, na velitelství, bude nad tím místem plošina, či plavidlo, a to komunikační centrum. A chanelleři, kteří jsou zde na Zemi, se stále víc spojují s bytostmi, které na této velitelské platformě operují. V jiném ohledu se dá říct, že vás oslovuje tělo Merkaby toho channelera. Takže ve skutečnosti máte pořád nad sebou těla Merkaby.

Sám channeler je zmaten z toho, jak má pracovat s tímto aspektem svého propojení s tímto specifickým plavidlem.

[Přechod do další části channelingu]

Žádejte a dostanete. Toto je část spojení, o které vás žádáme; o to, abyste se spojili se svým vnitřním vedením. Aštarovo velitelství disponuje dvacetčtyři hodin denně plně funkčními operátory.

Všechny bytosti, které opustily svá těla a jsou ve stavu takzvaně čekání, čekají na nová těla, která jsou nefyzické povahy a která dosáhnou úroveň vývoje či úroveň zkušeností, vycházejíc ze svého specifického vývoje. Mohou skončit na jiné planetě.

Konec druhé části

Překlad: Mirka

Zdroj: Bod Zlomu

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě