Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein)

datum 21. 2. 2019
Cobra: "Před mnoha lety poskytnulo Aštarovo Velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:"

Plán Vzestupu - část 1

channelováno Erikem Kleinem

Dvojplamen je, dalo by se říct, vaším rovnoprávným či opozitním dvojníkem či dalším aspektem vašeho Vyššího Já. Je to bytost, která je s vámi neoddělitelně spojena, je to bytost, která pochází ze stejné doby jako vy.

Mohlo by se říct, že jste se v jistý okamžik manifestovali jako individualita. Pocházíte z dvojkombinace, z dvojplamene. Pokud tedy vy představujete ženský aspekt sama sebe, existuje i mužský aspekt, pokud to tak z nedostatku lepší terminologie můžeme říct. Je to bytost, která je vaším ideálním partnerem.

Jeden z aspektů Vzestupu v obecné rovině je, že budete znovu spojeni s esencí vašeho dvojplamene. A to je moc hezké. V člověku je velmi silně zakořeněna touha po spojení s dvojplamenem, po ideálním vztahu, po vyjádření ideální lásky. Dalo by se říct, že je to to, co vás pudí do vytváření vztahů. Protože na určité úrovni si jste vědomi toho, že někde musí existovat ideální vztah, připadá vám to přirozené. Takže dvojplamen je pro vás dokonalý vztah; je to bytost, která s vámi nejvíc ladí a která je na jisté úrovni vlastně část vás samotných.

Mnoho esencí vašeho dvojplamene se v této době nenachází ve fyzické formě; pracují z vzestoupeného stavu. Myslím, že někteří z vás máte dvojplameny, které se s vámi při vašem vzestupu znovu spojí. Pokud tedy máte potíž najít pro sebe dokonalého partnera, možná pro to existuje dobrý důvod. Možná, že zde není.

Když rostete po duchovní stránce, je to něco jako magnetické přitahování se, k němuž začne mezi dvojplameny docházet, protože pokud by oba dvojplameny byly na Zemi, tak jakmile by na duchovní úrovni povyrostly, magnetická přitažlivost mezi nimi by si je k sobě přitáhla.

Když nejsou ve fyzické inkarnaci oba plameny, přitáhnou se vzájemně v době Vzestupu. To je kapitola sama pro sebe. Ale toto je takový malý přehled toho, jak to s dvojplameny vypadá. Je to nádherná zkušenost.

Také existuje něco jako rodiny duše. Jak se budete vyvíjet, budete se s nimi čím dál víc spojovat, zejména po vašem vzestupu. Existují bytosti, které vznikly ve stejné době jako vy, na stejném místě jako vy a stejným způsobem, jako vy, a které mají stejné vlastnosti jako vy sami.

A je tu takový výrazný pocit rodinného spojení. Pokud jde o spojení s nimi, většina vaší rodiny se nenachází ve třídimenzionální realitě, většina vašich kontaktů čeká na to, až vzestoupíte a pak se s nimi spojíte. Až vzestoupíte, budete si opět vědomi toho, kdo opravdu jste a jaká jsou všechna tato spojení.

A bude to něco jako probuzení se ze snu a upamatování se na to, kdo jste. Když se ráno probudíte, možná si uvědomujete, že jste měli divný sen, velmi silný a přesto, za třicet vteřin jste již plně probuzeni a plně přítomni, při svém normálním vědomí a jste normální osobností.

Takto nějak vypadá proces Vzestupu; probudíte se z této třídimenzionální zkušenosti
a nebude to trvat déle než třicet vteřin a znovu se spojíte a seznámíte s vaším Vyšším Já, s vaší skutečnou vlastní osobností a pak to teprve bude sen, víte?

Je mnoho proměnných, které určí načasování této události. A není to pod naší kontrolou, dokonce ani pod mou kontrolou, i když si přeji, aby tomu tak bylo. Ale poslední slovo bude mít Nejvyšší zdroj, který určí, kdy je správný čas na to, aby začaly vlny Vzestupu.

Takže čekáme na to, až se pro první vlnu shromáždí tolik hvězdných semínek, kolik je to jen možné. Vlastně, vyzýváme první vlnu, aby to riskla. Protože ti z vás, kteří jdou do první vlny, budou mít málo podkladů, kromě našich channelingů, našich informací, svých vlastních spirituálních zážitků o naší přítomnosti a svých vlastních přesvědčení a své vlastní víry.

Ti, kdo půjdou v druhé vlně a ve třetí vlně, budou mít určitý hmatatelný prožitek, že je to možné, protože na vlastní oči budou vidět ty, kdo toho již dosáhli. Což budete vy.

Váš postoj bude takový, že spíše budete každý den čekat a doufat, že přijde Vzestup a vysvobodí vás ze života ve třetí dimenzi, který mnozí z vás nedovedou prožívat bez toužení, a ta touha ve vás bude narůstat, když si uvědomíte, že je to pravda.

Protože ve vás je část, která již nějakou dobu touží po návratu. Ale já vám doporučuji, abyste zaujali postoj, že jste připraveni jít kdykoli, a že udržujete ve svých životech odpovědnost a povinnosti a že jste připraveni zůstat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Nemyslím, že by to trvalo víc než pět let; myslím, že to bude mnohem méně.

Ale já si myslím, a podle toho se chováme, že Stvořitel schválně čeká až do posledního možného okamžiku, aby se do první vlny sešlo tolik hvězdných semínek, jak to jen bude možné, aby byl maximální počet Vzestoupených mistrů, kteří se vrátí, aby činili maximální míru dobra, aby byla Země zaplněna Kristy.

Takže pokud to trvá déle, než jste doufali, je to dle mého názoru proto, že se čeká až do poslední chvíle. Protože čím víc lidí bude v první vlně, tím víc lidí bude zachráněno v dalších vlnách a tím víc lidí tím projde.

Znovu říkám: první a druhá vlna budou hlavně tvořeny hvězdnými semínky, která jsou probuzena, a ve druhé vlně bude, jak doufám, pravděpodobně obrovské množství hvězdných semínek.

Doufejme, že i někteří lidé, kteří nepatří do té kategorie, budou dostatečně otevřeni, aby šli v podstatě ve třetí vlně, k níž dojde v posledním okamžiku, před hlavní transformací či kataklyzmatem, za které to můžete považovat. Já tomu budu říkat transformace povrchu zemského. V té době nebude možné udržet na této planetě život.

S největší pravděpodobností se to stane v tomto desetiletí. Myslím, že Aštar vám o tom může podat víc informací s větší přesností a vědeckým způsobem, ale vězte, že naším cílem je v těch třech vlnách Vzestupu vyzvednout z tohoto světa do vyššího stavu vědomí tolik bytostí, kolik to jen bude možné.

Země projde transformací. Stane se pětidimenzionální bytostí. Pak nastane znovu osídlení Země mnoha bytostmi, které jsou ve stavu, kompatibilním s pěti dimenzionální realitou.

Mohli byste říct, že brzy nebude nikomu dovoleno být pozemšťanem, pokud nebude Vzestoupeným mistrem.

To je výborná otázka. Samoléčení, o kterém hovoříte, je cosi, o čem se budeme hodně bavit v rámci toho kurzu, který probíhá. Dovolte mi říct, že máte emocionální tělo - každý z vás, které je s vámi po mnoho životů, po všechny vaše životy.

Ono uchovává a přenáší tlak mnoha negativit, strachů a zmatení a vy všichni jste tím ve svých emocionálních tělech poznamenáni. Pokud jste na sobě pracovali, pokud jste dělali léčení a meditace, hodně jste toho zpracovali. Pokud jste tu noví, pak máte trochu víc práce.

Ale presto bych řekl, že transformace, kterou všichni potřebujete, není nic, co by si vyžádalo mnoho času. Pro Vzestup nepotřebujete být vyléčeni na sto procent; celkově, ani emočně či duchovně. Ale bude pro vás snadnější projít tím procesem, bude to pro vás příjemnější a toto je pro vás příležitost, abyste to udělali.

S každým z vás můžeme učinit zázraky. To je naším záměrem. Byli zde lidé v prvních a druhých třídách, kteří nijak zvlášť nemeditovali, ani nic podobného, a v průběhu těch seminářů začali meditovat a cítili spojení se svými průvodci a na konci semináře sami channelovali s Vzestoupenými mistry.

To se může stát v důsledku vaší interakce s námi. Budeme s vámi pracovat, hlavně pokud si zvolíte jako váš cíl tuto cestu Vzestupu. Pak budeme s vámi pracovat víc napřímo a dosti výrazně. Budeme vás zalévat lásku a léčením.

Budeme vám pomáhat propouštět omezení, která jste přijali, všechnu bolest a utrpení, které každý z vás absorboval a které různým způsobem vězí ve vašich emocionálních tělech a ve vaší bytosti. Toho se lze zbavit, lze to uvolnit.

A nemusí to být bolestivé. Nemusí to být vysloveně těžké. Bude to náročné. Tak například teď řeknu, budu předpokládat, že na konci tohoto kurzu budete pociťovat odhodlání projít Vzestupem a projít kurzem.

A pak můžete mít pocit, že máte před sebou spoustu práce anebo že je zapotřebí udělat hodně léčení. Udělám, co budu moct, abych vás tomu procesu otevřel a budeme dělat meditaci. Pokud budete chtít, můžete v meditaci dostat vedení. Pomohu vám anebo vám pomohou druzí.

A když sami poctivě požádáte a budete mít v srdci upřímné přání, nevidím důvod, proč byste neprošli. Když neprojdete v první vlně, pokud nemáte jít v první vlně, možná ještě nejste zcela připraveni anebo je nějaký jiný důvod, proč jste si zvolili nejít v první vlně, pak ale bude druhá vlna, k níž dojde ne moc dlouho po první vlně a vy budete v té době pravděpodobně dobře připraveni.

Ale já bych se nevzdával a nemyslel bych na to, že se nevyléčím a že nebudu v první vlně. Vy nevíte, kdy se to stane. Kdy rozpoznáte, že jste velmi mocné a božské bytosti. Přijali jste, jako všichni, různá omezení a závoje a přijali víc bolesti v životě anebo do sebe a svého těla víc hustoty, která zde existuje. To bude uvolněno.

Pokud si to budete skutečně přát, bude to uvolněno. Můžete se na tom podílet a hodně se toho bude dít bez vaší aktivní účasti. Je to čas, kdy se budou dít zázraky, a já si myslím, že to není až tak velký zázrak, jak byste si mohli myslet.

Takže buďte pozitivní a čiňte svou volbu ne na základě toho, co si myslíte, že je možné, ale čiňte volbu na základě toho, co byste chtěli, pokud by bylo možné cokoliv. Možná v srdci pocítíte něco jako: „Och, nejsem toho hoden/hodna“. Anebo „Nejsem ještě pro Vzestup připraven/a“.

A možná vaše srdce bude cítit, že byste chtěli vzestoupit, víc, než cokoliv jiného na světě v této době. Můžete se spojit s tou vaší částí, která má pocit, že to nedokážete, anebo si můžete zvolit spojit se s částí, která ví, že to chce.

Takže se s tou vaší částí spojte. To je v podstatě vše, co je zapotřebí udělat. Dostane se vám vedení a budete vedeni do různých zážitků a zkušeností, tak jak jste byli přivedeni k tomuto zvláštnímu channelingu. Náhody neexistují. My tady neshromažďujeme neužitečné lidi. My shromažďujeme pouze nádherné bytosti. A vy všichni patříte do této kategorie.

Možná uvidíte plavidlo Aštarova velitelství. Samozřejmě, že my se můžeme zmaterializovat v tří dimenzionální kouli, kde nás můžete vnímat a v budoucnosti se to stane v masovém měřítku. Takový je plán. V poslední fázi závěrečné evakuace bude Země viditelně obklopena plavidly, ale většinou zůstáváme neviditelní a v páté dimenzi, protože je to mnohem bezpečnější.

Aštarovo velitelství kontaktovalo všechny světové vůdce, ale světoví vůdci nebyli velmi otevřeni k výměně informací a k otevření se naší přítomnosti, takže z toho důvodu není pro Aštarovo velitelství příliš bezpečné se manifestovat do třídimenzionální reality.

Plejáďané a bytosti z původního Orionu jsou také pozitivní. Hvězdná brána v souhvězdní Orionu je interdimenzionální prostup do jiných dimenzí, dalo by se říct. Přes tento prostup přišlo ve svých světelných vozítkách mnoho vzestoupených bytostí.

Mohli byste se zeptat: “Proč jsme my tak odlišní? Proč jsou naše srdce trochu víc otevřena a proč jsou naše mysle trochu víc otevřeny této možnosti? Je to proto, že jste trochu vyššího původu. Ti, kdo jsou teď se mnou v této místnosti, jsou něčím, co bych označil jako pracovníky světla či hvězdná semínka. Jste, ať věříte, či ne, velmi vyspělé bytosti.

Jste velmi krásní. Dodal bych, že odvážní. Protože patříte k těm, kdo se před mnoha tisíci lety rozhodli přijít sem, opustit vzestoupený stav, a vzít na sebe inkarnace v třetí dimenzi, abyste mohli pomáhat lidstvu, abyste mohli pomáhat transformaci této planety.

Je čas, abyste si uvědomili svůj původ a alespoň do určité míry si začali sebe vážit za to, kdo jste - za tou svou myslí a osobností, za vaším omezeným vnímáním sebe sama. Proto jste první, kdo to slyšíte, či mezi prvními.

A proto si uvědomujete možnost těchto věcí. Mnoho z vás už tyto popisy Vzestupu slyšelo a z nějakého důvodu jste to nechtěli přijmout. Z nějakého důvodu někteří ještě trochu spí nebo tomu nevěří. Jejich čas přijde, ale teď je váš čas.

Udělali jste toho hodně, jako individuality jste byli spíše úspěšní a na kolektivní úrovni bych řekl, že změna, která byla pro tuto planetu zamýšlena, nešla tak hladce a rychle, jak jsme doufali, když bylo rozhodnuto o tomto procesu a kdy bylo rozhodnuto o vás, že se sem budete inkarnovat.

Proto původní plán tentokrát vyžaduje trochu podpory. Stalo se, že většina hvězdných semínek zaspala. Proto je svět tak ospalý a dokonce i hvězdná semínka spí, protože planetu obklopuje aura zmatení a spánku. Světlo se ještě dovnitř zcela neprodralo, i když v tom činí velké pokroky.

Proto vás žádám, abyste se otevřeli možnosti vašich Vyšších Já, vašich světelných těl, vaší vlastní božskosti a otevřeli se možnosti, že jste vzestoupené bytosti, které v jisté chvíli v dějinách sestoupily sem, aby dělaly práci, kterou jste dělali a nyní nastal čas. Vaše vnitřní hodiny zazvonily, váš budík naskočil a vzbudil vás.

Zaslechli jste slovo Vzestup, možná jste o tom někde četli informaci anebo ji slyšeli a váš vnitřní budík zazvonil. Něco ve vás řeklo: “Hm, to je pro mě“.

Je to proto, že jste naprogramování, abyste se probudili. Jste naprogramováni pro tuto dobu, protože jste věděli, že bez ohledu na to, co se ve vašem životě ve 3D stane, nebude na vás zapomenuto, když přijde hierarchie, aby- jak to popsat- pozvedla vědomí a vše pozvedla a transformovala.

Takže nyní je váš čas a vy jste zváni, abyste se probudili a vy se docela krásně probouzíte. Je toho ještě třeba udělat víc a víc prožít. Zažijete to.

Protože, víte, je do toho hodně zapojeno Aštarovo velitelství a mimozemské vzestoupené bytosti. Zemi obklopuje mnoho lodí. Nevidíte je, protože se nacházejí ve vyšších dimenzích. Pro vaše pozemské radary jsou neviditelné. Nevidí je ani raketoplány.

Ale dovolte mi říct, že nebe je plné vzestoupených bytostí, čekajících na tuto dobu, které se připravovaly na tuto dobu, aby dělaly tuto práci, toto pozvednutí. Takže, co se děje? Máte mnoho zážitků. A přesto se stále vracíte do toto těla, protože toto tělo je platforma, z níž se odehraje výstup do páté dimenze.

Je to záměr, mít zejména v této době fyzické tělo, takže si myslím, že váš vzestup nebude podobný mému vzestupu, že vy svá těla neopustíte, když půjdete do vysokého stavu vědomí, ale že vaše těla budou také transformována.

Molekuly a atomy, vaše subatomární částice, vše, co jste, bude transformováno a frekvence toho všeho se navýší na 5D, proto budou tři vlny Vzestupu. První dvě vlny budou představovat návrat hvězdných semínek do jejich skutečného stavu bytí, dojde k znovu vzestoupení vás - těch, kdo původně jste vzestoupenými bytostmi, které sem přišly.

Doufáme, že se probudí mnoho těch pracovníků světla a že využijí příležitost vrátit se v první či druhé vlně Vzestupu. První vlna je na spadnutí, řekl bych a doufám, že k ní dojde velmi brzy. Myslím, že čím dříve, tím lépe. Protože těm, kde vzestoupí v první vlně, bude dána příležitost vrátit se brzy na Zemi jako Vzestoupení mistři. Kráčet mezi lidmi a učit a provádět zázraky, dělit se o toto neuvěřitelné poselství a pomáhat při transformaci lidských bytostí.

Nakonec, to je důvod, pro který jste sem přišli a je čas otevřít se možnosti, že můžete dokončit své poslání na Zemi a dělat svou práci z vyšší perspektivy mnohem efektivněji, než když jste byli zapojeni do života ve 3D a do jeho omezení.

Takže při Vzestupu první vlny je možnost volby. A bude vám dáno mnoho na výběr. Můžete si vybrat, že se vrátíte jako Vzestoupení mistři ve světelných tělech, v nesmrtelném těle, se schopností materializovat a dematerializovat dle přání, přeskakovat tam a zpět mezi plavidly a planetou.

Provádět zázraky, vytvářet věci spontánně z éterické substance, léčit, dělat mnoho zázračných věcí. Krátce, budit hodně pozornosti. Zatím jste moc pozornosti nevzbuzovali, že? – při vší té vaší práci, ve vašich meditacích a ve chvílích, kdy jste to vše sdíleli. Přineslo to nějaké dobro, ale většinou to pouze pomáhalo při tom, že se hvězdná semínka znovu spojovala.

Nemělo to valný vliv na lidstvo jako celek. Doufáme, že toto bude mít větší dopad, když se vrátíte jako Vzestoupení mistři a vyvoláte tu docela velký rozruch. Když budete Vzestoupenými mistry, nebudete ovlivněni negativitou a pochybnostmi a strachem a penězi a podobnými omezeními.

Budete moct být tak radikální a tak odvážní, jak ve skutečnosti jste, jakými jste byli, než jste na sebe navlékli závoje. Ty závoje budou z vás odstraněny. Takže toto je jedna možnost; je to volba, kterou, jak doufáme, si zvolí mnozí z vás. Není to povinné. Když vy, jakožto hvězdné semínko, vzestoupíte v první vlně a budete dělat jinou službu, v jiné oblasti - s Ašatarovým velitelstvím nebo se vrátíte do místa svého původu, musím říct, že je to také možné.

Jako vzestoupené bytosti vždy děláte nějaký druh služby, ať tak či onak, jenom tím, že jste a vyzařujete svojí přítomnost, ať jste kdekoliv. Přišli jste z mnoha různých míst, z různých úrovní vědomí, z různých andělských říší, různých stavů bytí a budete mít příležitost vrátit se ke svým rodinám duše či ke svým kořenům.

Pokud jste se na Zemi necítili dobře a jako doma, byl pro to dobrý důvod. A je to dobře a je to požehnáním, že tomu tak bylo, protože to vás udrželo ve trochu víc probuzeném stavu, ve stavu, kdy jste tak trochu doufali v něco víc. Takže zde je „něco víc“.

Kromě práce, kterou děláme těmito komunikacemi a poselstvími a tím, že rozšiřujeme duchovní růst jednotlivců, pracujeme s planetou a již nějaký čas pomáháme planetě udržet rovnováhu. Doposud jsme pracovali na tom, abychom zabránili aktivitám na narušených liniích. Ty aktivity přestaly, je čas nechat to proběhnout a to se děje: zemětřesení, atd.

S našimi technologiemi jsme pracovali tím, že jsme pomáhali trochu kontrolovat rotaci Země, do jisté míry řídili, jak se vychyluje, což nevyhnutelně směřuje k novému posunu pólů. Dělali jsme toho hodně, abychom soustředili světlo, které je vysíláno od samotného Stvořitele přes celý vesmír, zejména jsme pracovali s energetickými mřížkami.

Je těžké to popsat. Kolem planety existuje síť, něco jako meridiánová síť, s různými vortexy a my ji používáme, abychom pomohli vyvažovat a kontrolovat rozsah a povahu duchovního paprsku, který vyzařuje do vašeho světa. Je to pomoc při zajišťování rovnováhy.

Protože váš svět se teď nachází ve stavu velmi křehké rovnováhy a my již nějakou dobu děláme, co můžeme, abychom umožnili vám a všemu lidstvu mít maximum času na duchovní vývoj, připravit se na změny a na Vzestup, který se v tomto světě odehrává.

Pokud jde o Vzestup, tak jak jsem již řekl, i samotná Země vzestupuje. Je to nevyhnutelný vývoj, který musí proběhnout. A bude mít za následek určité změny na Zemi a s největší pravděpodobností bude docela dramatický. Pracujeme na vzestupu jednotlivců a to velmi intenzivně, zejména teď, protože doba je tak kritická.

Snažíme se dostat k tolika bytostem, jak je to jen možné, hlavně k dobrovolníkům z řad hvězdných semínek. Vy, kdo jste byli v minulosti mezi námi, se vrátíte, abyste byli opět s námi. Také pomáháme těm na této planetě, kdo jsou v této době otevřeni duchovnímu růstu a uvědomění.

Všichni, kdo mají v srdci lásku, cítí toto vyzařování, s kterým pomáháme, a dostávají od nás na nevědomé úrovni zprávy. Činí mi velké potěšení být zde s vámi. Někteří z vás jsou pro mě noví, alespoň zde na této mimořádné akci.

Sledovali a pozorovali jsme vás již nějakou dobu. Musím říct, že jste mimořádní lidé. Záříte o trochu víc než většina ostatních vašich příslušníků zde na Zemi. Proto je velmi těžké, abyste unikli naší pozornosti. A protože tolik svítíte, je pro nás snazší se na vás napojit a najít vás, bez ohledu na to, zda byste se mohli chtít schovat.

A dělit se s vámi o lásku, kterou máme. Dary, které máme, na vás čekají. Z naší strany je to čas velké oslavy a myslím, že brzy nastane doba velkých oslav z vaší strany. Jde o to, abyste přijali tyto informace a hlavně přijali tyto nové energie, které se manifestují a když to uděláte, zjistíte, že se samotný váš život stává stále víc jednou oslavou a že máte v sobě víc radosti a lásky.

A věci začínají vypadat dost pozitivněji. Po mnoho životů jste byli obklopeni negativními myšlenkami a vyzařováním. My ve vás ty programy zrušíme po vašem vlastním způsobu; nevymýváme vám mozek, ale zaléváme vás tak velkou láskou, že musíte roztát.

Někteří z vás jste si trochu víc zatvrdili srdce ve snaze ochránit se a já to chápu. Patří to k vašemu procesu růstu, ale my ten led rozpustíme. Protože to, s čím přicházíme a o co se chceme s vámi podělit, je stejná láska, jakou vyzařoval každý mistr, který zde na Zemi byl. Bude vám nabídnuto mnoho vzdělávání, zkraje budete moct zažívat hodně zázraků, dokud se neaklimatizujete.

Vezmeme vás na velké lodě, na mateřské lodě. Tam budou velké oslavy. Začínáme být netrpěliví, abychom se s vámi setkali zrovna tak, jako vy s námi. A zjistíte, že je hodně pravděpodobné, že někteří z vás jste nás ve svém duchovním vývoji předběhli, takže bych vám doporučoval, abyste k nám nevzhlíželi jako k bohům, kteří jsou nad vámi a které je třeba vzývat, ale spíše abyste se na nás dívali jako na bratry a sestry.

Také budete mít příležitost, pokud si to zvolíte, že budete chtít zůstat na lodích. Ty lodě, na kterých budete ubytováni, jsou docela velké. Samozřejmě, existují i rakety, říká se jim plošiny; jedna se nachází zrovna nad tímto domem, protože toto je jedno z hlavních sídel Aštarova velitelství v této oblasti.

Nad touto budovou máme komunikační platformu, která je na éterické úrovni. Ale vás vezmeme na mateřské lodě a tam si budete moct odpočinout a zrelaxovat se, protože někteří z vás jsou docela unavení z vašich omezení třetí dimenze. Bude to čas, kdy budete moct znovu poznat svoji duchovní sílu, svoji Já Jsem přítomnost; splynete s nimi a opět se stanete Vzestoupenými bytostmi.

Bude třeba, abyste znovu absolvovali výcvik, s přihlédnutím na tvořivost, řekněme, na manifestaci, znovu se seznámili se svými schopnostmi a s tím, jak je používat. Ale již nebudete muset bojovat, anebo žít v rovině přežití. Budete mít to, co si budete přát, okamžitě manifestované, na základě svého přání, tak, jak to mohou dělat všechny vzestoupené bytosti.

Takže, jaké je to, žít na lodi, na éterickém, pětidimenzionálním plavidle? Je to docela příjemné a hezké. Některé lodě mají v průměru stovky mil. Jsou na nich nastaveny cykly, jako vy zde prožíváte dny a noci, ty cykly jsou tam simulovány. Sluneční světlo je zpřístupněno takovým způsobem, že máte prožitek dne a noci.

Jsou tam přírodní místa, máme tam lesy, potoky a jezera, oceány, plné zvířat. Dodám ovšem, že tam není ani jeden jedovatý dub. Pečlivě jsme vybíraly druhy, abychom něčemu podobnému zabránili. Dalo by se říct, že je tam život podobný ráji.

Taková bude i Země po svém vzestupu, poté, co se budou manifestovat změny na Zemi a Země se stane pětidimenzionální bytostí. Nastane doba, kdy těm, kdo budou evakuováni, bude dána příležitost vrátit se na Zemi jako vzestoupené bytosti a znovu Zemi kolonizovat.

V té době bude Země výrazně vylepšena. A ty bytosti, které budou žít na Zemi, budou mít stejné schopnosti, jako Vzestoupení mistři, jak to teď máme my, z jiných úrovní.

Doufáme tedy, takový je plán, a myslím, že je to docela vynikající plán, že když se vrátí dostatečný počet lidí a na Zemi se bude manifestovat dostatek Vzestoupených mistrů, a to v každém národě, a to dramaticky, vytvoří se tlak na média a mělo by to inspirovat další lidi, aby zjišťovali, co se děje, a co je to, tato nová doba, která se manifestuje.

A bude další výuka a budete procházet výcvikem, budete znát, jak se chránit před jakoukoliv negativitou a budete vědět, jak číst lidské bytosti, číst jejich myšlenky a pocity. A budete naplno využívat svou mysl a samozřejmě, jak minulý týden řekl Ježíš a stojí za to to zopakovat, budete nesmrtelní a navždy mladí.

Takže, když se vrátíte, budete asi vypadat trochu mladší, trochu víc budete zářit, ale budete vypadat stejně, stále budete stejnou fyzickou bytostí. Jen trochu pozměněnou. Doporučuji vám, abyste žili tak, jako byste zde měli být ještě dalších asi pět let. Přestože k první vlně Vzestupu může dojít kdykoli, a doufáme, že se to stane brzy, nelze to zaručit.

Proto nechceme, abyste vy či někdo další přestali takzvaně dbát o svoji bezpečnost a je třeba pokračovat a chovat se, jako byste zde zůstávali. Pokud uvnitř cítíte silnou inspiraci, pokud cítíte vnitřní vedení, anebo vás něco k tomu nabádá, můžete trochu pozměnit systém práce, ale chci dodat, že je to vaše odpovědnost a ne moje.

Takže pokud by zde někdo chtěl odejít ze zaměstnání a bude předpokládat, že za dva dny bude na lodi, nechci o tom nic slyšet. Neuvádíme žádná data, protože je neznáme a nevíme, kdy to přesně bude. Takže vám doporučujeme, abyste zvýšili svoji koncentraci či meditace.

Ale neměňte svůj životní styl dramaticky. Je to těžké, protože probíhá jistý proces, a protože jste přijali tuto výzvu, s kterou jste na duchovní cestě již před nějakou dobou potkali, probíhá emocionální léčení a jak víte, někdy dělá člověku potíž, v plné míře fungovat v tomto materialistickém světě a v pracovních situacích, ale celkově dochází k velkému čištění na emocionální úrovni, takže se nakonec budete cítít mnohem lehčí.

Ohledně první vlny existují určité podmínky; musí být dosaženo určitého kritického počtu lidí; je to něco mezi 1 000 a 2 000 lidmi, je to náš odhad, že bude zapotřebí taký počet lidí. Může to být nakonec víc nebo míň, ale myslíme si, že kdyby byly dva tisíce hvězdných semínek připravených jít v první vlně, pravděpodobně by to stačilo. Znovu říkám, že je to odhad.

144 000 je celkový odhad počtu hvězdných semínek či vzestoupených bytostí, které jsou v této době zde. Takže vidíte, že vás je zhruba sto čtyřicet čtyři tisíc, kteří jste se před dávnými časy přihlásili na tuto misi coby hvězdná semínka. A my hledáme pouze malé procento z nich, aby se mohla uskutečnit první vlna.

Je zcela nemožné říct vám, kdo to je, ani dle toho, jak se chovají, protože jak jsem řekl, je tu 144 000 bytostí, ale většina z nich upadla do hlubokého stavu materiálního života, takže skutečnost, že se nechovají jako hvězdná semínka, neznamená, že jimi nejsou. Znamená to pouze, že jsou víc utajeni.

Vy všichni jste nějakým způsobem naprogramováni, možná pár z vás má spíše takový rozvolněný život a jste připraveni okamžitě jít, jiní si svůj život plánují a nachází se v různých fázích manifestace svých snů ve svém životě, možná že jste si již úplně manifestovali některé aspekty vašich snů: to, co si přejete vytvořit, vaše kariéry, a to, čeho na světě chcete dosáhnout.

A to vše nějak na vás působí, když se vám začíná zvedat vědomí. Protože budete konfrontování s realitou, kterou musíte propustit ve všech jejích aspektech. A když je opustíte, uděje se s vámi změna a/nebo dojde k tomu, že zatímco budete existovat ve svém světě jako doposud a plnit své povinnosti, budete se, pokud půjde o vaše závazky, cítit jinak.

Budete se cítit svobodnější, volnější, méně vázáni, a schopní víc se dělit z pozice Vyššího Já, z pozice své pravdy manifestovat to, co jste si doposud nedopřávali naplno –ať už šlo o vaši povahu anebo celou vaši bytost.

Konec první části

Překlad: Mirka

 

Zdroj: Bod Zlomu

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico