Okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku

 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

 

Po klimatickej konferencii v Paríži v decembri 2015 a po extrémne horúcom lete a vysušovaní Slovenska by malo byť kompetentným jasné, ako každý strom práve v poľnohospodársko-urbannej krajine prispieva k ozdravovaniu klímy. Očakávame konkrétne kroky kompetentných ku ochrane verejnej zelene.

 

 

My, dolupodpísaní občania SR

 

žiadame vládu SR

 

 1. Vydať okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine do doby, kým nebude schválenýa aplikovaný do praxe Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky.

   

 2. Pripraviť Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 3. Vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 4. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť za doterajšiu nekompetentnú starostlivosť o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu.

   

 5. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby.

   

 6. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.

 

 

Petičný výbor:

Mgr. Janka Jaššová, Nám. Oceliarov 21, Košice – Šaca, 040 15

Martin Pekarek, Záhradná 3, Pezinok, 902 01

Magdaléna Korpalová, Stálicova 8, Košice, 040 01

Mgr. Dušan Jaššo, Snežnica 161, 023 32

Patrik Zimáni, Železiarenská 17, Košice – Šaca, 040 15

Ing. Jozef Durkáč, Terchovská 12, Prešov, 080 01

Ing. Mária Halátová, Bretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail:halatova@zoznam.sk

 

 

 

PODEPSAT PETICI: http://www.peticie.com/za_okamite_zastavenie_vyrubov_stromov_na_celom_slovensku

 

 

Ing.Halátová Mária    Kontaktovať autora petície

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě