Vážení priatelia,

MIER je základom nášho spolužitia.

Preto umožníme predstaviteľom tejto krajne, prijať zákony, aby MIER bol zaistený.

Tieto zákony dajú moc našej vláde, aby jednostranne vypovedali nevýhodne zmluvy, ktoré ohrozujú pokoj v tejto krajne.

Preto Vás poprosíme o podpis tejto petície a jej ďalšie šírenie.

 

Ďakujeme.VEĽA ČASU NEZOSTÁVA!!!

 

 

Petícia za MIER

 

Vážený pán prezident a NR SR,

 

Predstavitelia SR, ako slobodnej demokratickej krajiny by mali zohľadňovať najmä záujmy občanov SR. Preto pred všetkými povinnosťami voči susedným krajinám a dohodám národným a medzinárodným, majú v prvom rade zodpovednosť voči svojim vlastným občanom.

Žiadame preto NR SR, aby schválila ústavnú zmenu, ktorá umožní jednostranne vypovedať vnútroštátne, ako medzinárodné zmluvy zo strany SR v NR SR, alebo prostredníctvom prezidenta SR, pokiaľ sú tieto v rozpore so záujmami občanov SR.

Žiadame prezidenta SR a NR SR, aby udržiavali dobré vzťahy založené na partnerstve so všetkými ostatnými národmi a odmietali akékoľvek dohody, alebo aktivity, ktoré nie sú v záujme občanov SR.

Žiadame prezidenta SR a NR SR, aby najmä ku krajinám susediacim so SR a krajinám s väčšinovým obyvateľstvom slovanského pôvodu (ČR, Ruskej Federácii, Ukrajine, Poľsku…) pristupovali osobite priateľsky.

Žiadame našich predstaviteľov, prezidenta SR a poslancov NR SR, aby nepodporovali žiadne aktivity, vlád, alebo predstaviteľov iných štátov, ktorí vyvíjajú aktivity smerujúce ku krviprelievaniu. Najmä pokiaľ sa toto krviprelievanie deje v našich bratských štátoch, s väčšinovým obyvateľstvom slovanského pôvodu, ako napr. občianska vojna na Ukrajine.

Žiadame prezidenta SR a NR SR, aby sa nepripájali k snahám zvyšovať napätie a nesmerovali našu krajinu k vojne, či už studenej, aktívnej, alebo ekonomickej. Žiadame zrušiť všetky ekonomické sankcie, ktoré ohrozujú ekonomickú prosperitu ako aj bezpečnosť Slovenska.

Žiadame prezidenta SR a NR SR, aby zabránili budovaniu akýchkoľvek zahraničných vojenských základní na území SR.

Žiadame NR SR, aby prijala ústavný zákon, ktorý neumožní vyslanie vojsk SR do zahraničia bez predchádzajúceho povolenia danej misie zo strany občanov prostredníctvom referenda. Vojsko SR má slúžiť na ochranu územia Slovenska a nie na presadzovanie cudzích mocenských záujmov v zahraničí.

 

Žiadame prezidenta SR a NR SR aby sa aktívne zapájali do mierového a konštruktívneho riešenia konfliktov, založenom na dialógu a vzájomne prospešnom partnerstve.

 

 

Petičný výbor: Ľubica Weiss Papraď 1598, 916 01 Stará Turá, Mgr. Helena Mezenská, Bajkalská 2338/14, 058 01 Poprad, Peter Miler, Tajovského 21, 058 01 Poprad, Ľubomír Fajth, Udica – Prosné 161, 018 01, Blanka Rihová, SNP 402/4, 907 01 Myjava, Daša Krivošová, Lip.Kokava 493, Liptovský Mikuláš, Ján Hudec, Kempelenová 31, 01013 Žilina, Mgr. Milota Pfeffer, Osuského 12, 851 03 Bratislava, Ľubor Perháč, Vyšnokubínska 274, Vyšný Kubin, Pavel Hyben, Osuského 6, 851 03 Bratislava, Richard Tokušev, Bakossova 35, 974 01 Banská Bystrica, Michal Marguš, J.Bánika 1990/14, 960 01 Zvolen, Martin Urminský, Sadová 17, 921 01 Piešťany, Milan Kršiak, Červenákova 7, 962 63 Pliešovce

 

Prosím vytlačte tuto petíciu a dajte ju podpísať aj svojim priateľom, známym alebo iným ľudom. Vyplnené hárky pošlite poštou na uvedenú adresu.

Link na tlačovú verziu TU: https://drive.google.com/file/d/0B6-ZNKXI7l3FMElIOFJZa2c0N1k/edit?usp=sharing

 

Petičný Výbor    Kontaktovať autora petície

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě