Vedle západních horoskopů poslední dobou u nás získávají oblibu i čínské. Zatímco západní astrologie pracuje se systémem čtyř živlů, ve východní jich najdeme rovnou pět. Zajímá vás, který z těchto živlů, je tím vaším a co o vás vypovídá?

Pět živlů, pět energií

Živly hrají ve východních naukách větší roli, než je tomu u našich horoskopů. U nás je prvek ohně přiřknut Beranovi, Lvovi a Střelci, prvek země Býkovi, Panně a Kozorohovi, prvek vody Rybám, Rakovi a Štírovi, a prvek vzduchu Vodnáři, Blíženci a Váhám.

V čínském horoskopu není živel přesně vyhrazen pro jednotlivá znamení zvířetníku. Odlišný je už samozřejmě jejich systém znamení, který vznikl na základě legendy o Buddhovi, v níž se hovoří o tom, že každému z dvanácti zvířat, která vyslechla jeho prosbu o dostavení se k němu, zasvětil vždy jeden rok.

Máme proto rok Krysy, Buvola, Tygra, Zajíce (někde též uváděno také Králíka), Draka, Hada, Koně, Kozy (někde též uváděno také Ovce), Opice, Kohouta, Psa a Vepře. Ty pak doplňuje energie jednoho z pěti živlů – vody, země, ohně, dřeva a kovu. Zjistit, jaké znamení a jaký živel vládl právě v roce, v němž jste se narodili, je poměrně jednoduché, stačí zapátrat na internetu, kde existují tabulky pro výpočet vašeho čínského znamení a živlu – postačí jenom zadat datum narození.

Nesmlouvaví zrozenci kovu

Kovoví zrozenci jsou velmi pevní ve svých názorech, dovedou dělat rezolutní kroky a málokdy se nechají k něčemu přemluvit či z něčeho slevit. Samostatnost, vytrvalost a velké cíle jsou pro ně synonymem života. Na okolí sice působí chladně, ale zároveň vodivě – dovedou velmi mocně ovlivňovat své okolí. Učit by se měli kompromisům a také větší toleranci. Jednotlivé živly se průběžně střídají – po dva roky vládne kov, po něm voda, následuje dřevo, potom oheň a dále země. Energie živlů vládne po dva roky, proto že první rok je jangová (denní) a následující rok jinová (noční). Jang dává větší bezprostřednost, zatímco jin zase hloubavost. A jak je to s živly?

Velkomyslní zrozenci dřeva

Dřevění zrozenci jsou velmi činorodí. Dovedou dělat i několik projektů najednou, a ještě ke spolupráci získat spoustu lidí. Umějí být nadšení i tvůrčí. Jejich schopností je vcítit se do druhých a mají velké morální zásady. Nemají problém se získáváním finančních prostředků. Problémem je ale někdy dotahovat plány dokonce a přílišná roztržitost a přeskakování z jednoho na druhé.

Intuitivní zrozenci vody

Vodní zrozenci jsou velmi intuitivní a empatičtí. Dovedou se snadno vcítit do druhých, a ještě snáze ovlivňovat jejich myšlení a touhy. Jsou to velmi dobří manipulátoři a jejich snahy nemusí ani tak pramenit z touhy po moci, ale z toho, že volí cestu nejmenšího odporu a neradi o svá přání žádají přímo. Pracovat by proto měli na lepším sebevědomí a větší otevřenosti.

Přitažlivý zrozenci ohně

Ohnivý zrozenci jsou velmi energičtí, umí rychle vzplanout i rychle zapůsobit. Jejich teplo a jas k nim často přitahuje jiné. Jsou také dobrými tvůrci a novátory. Mají přirozené vůdcovské schopnosti a dovedou velmi odvážně postupovat za svými cíli. Pozor by si však měli dát na přílišnou ukvapenost a prudkost, stejně jako přímočarost, která by se mohla dotknout něčích citů.

Zodpovědní zrozenci země

Zemní zrozenci jsou příkladem zodpovědných hospodářů, kteří umí obratně plánovat, aby dosáhli svého cíle, a přitom objektivně zhodnotit nejlepší cesty i potřebné prostředky. Je na ně výborný spoleh a svou podnikavostí a citem pro finanční záležitosti budí obdiv. Co jim však může chybět je větší představivost. A také schopnost uvolnit se a odložit alespoň na chvíli vážnost.

Zdroj: https://www.astrohled.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png