Pět civilizací

datum 24. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem u Bodensee, NSR.
16. září 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto nebude dlouhé poselství. Ale odhalí věci, které jsem nikdy předtím neodhalil. Ale nejdříve – dávám svému partnerovi svolení channelovat na tomto místě. Žádní předkové už tady nejsou, abychom je požádali o svolení; a tak ho uděluji já. Neboť toto je posvátná půda, více než si uvědomujete. Vyzývám některé z vás, abyste pohlédli do historie a zjistili, co se skutečně stalo – zde, na ostrově Bodensee.

A nyní využijeme příležitosti, abychom vám předali informaci, kterou potřebujete vědět. Je to o minulosti, drazí; o dávné minulosti. Rádi bychom vás řekli něco hlubokého, co byste měli vědět, co jsme zmínili už dříve – o Lemurii. Ne přímo o Lemurii, ale o tom, co přišlo potom.

Ve vaší Akáše je vzpomínka na to, co nazýváte Atlantidou. Vy v této skupině jste si vyslechli ten příběh, ale vy, kteří posloucháte později, vy ne. Lemuřané se přesunuli na mnoho ostrovů. A mnohé z těch ostrovů se potopily nebo byly zničeny sopečnou aktivitou. V průběhu dlouhého období některé byly v Pacifiku, jiné v Atlantiku. Ten poslední, velmi rozšířený, ve Středozemním moři; byl velmi rychle zaplavený vodou. To všechno je rozpuštěno ve vaší Akáše – jako místo, kde jste zažili dramatické potopení nebo explozi. A to tvoří vaši vzpomínku na Atlantidu.

Dva body: Číslo jedna: bylo jich mnoho. Avšak vaše Akáša si pamatuje jednu. Akáša není založena na čase nebo rocích, ale na energii. A teď další – bod číslo dva: Existuje mytologie, že Atlantida byla zničena kvůli tomu, co tam lidé dělali. Drazí, musím vám něco říct: s veškerou láskou a soucitem – Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za to, co si zvolili. Řeknu to ještě jednou: Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za jejich volbu. Vaše mytologie není správná; evidentně jste ji popletli se Sodomou a Gomorou. Tohle se nestalo. Milující Bůh, který vás stvořil, není odsuzující, pomstychtivý, a neničí ostrovy proto, že jste udělali něco špatně. Lidské bytosti si volí svou úroveň vibrace svobodně.

Další věc, kterou vám chci říci, zmíním poprvé. Existují nejasnosti kolem faktu, kolik civilizací tady bylo před tou vaší. A je to proto, že jedna volně splynula s druhou. Není mezi nimi žádná jasná dělící linie. U jiných je. Dokonce ani vaše civilizace nemá žádné jasné oddělení.

Dovolte, abych to vysvětlil. Existuje pravda o načasování. Možná jste si všimli, že precese rovnodennosti, 26000 let kolébání Země, se stalo milníkem. Je to duchovní milník. Kdyby se vám ho nepodařilo překročit, drazí, byli byste se sami zničili. Dokonce ještě v 80. letech minulého století jste byli na cestě ke zničení. Ale nestalo se tak. Co o tom říkají Tibeťané? Ti, kteří měli jedny z nejstarších existujících knihoven na planetě? Kteří přežili nejméně tři z těchto civilizací? Knihy, které nikdo nezná, a které mohou být objeveny.

A říkají toto: že do roku 2012 tady bylo pět civilizací. A je to správně. Nyní jste v šesté. Někteří říkají v páté. Ani můj partner v tom neměl jasno. A je to z toho důvodu, že některé civilizace se přesunuly do dalších. Jen energie se změní. A nemusely se zničit.

Dovolte, abych vám nastínil časovou linii a načasování.

Civilizace číslo jedna byla o nových začátcích a trvala přibližně 5100 let. A nezahrnovala moc lidí, aspoň ne srovnatelných s dnešní civilizací. Pak jsme se přesunuli k civilizaci číslo dvě, která se zničila; ale číslo dvě byla o objevení duality. Tam se začala dělat rozhodnutí ohledně vibrací na planetě. Tato civilizace se zničila. A když začala nanovo, civilizace číslo tři se stala katalytickou pro to, co následovalo. To, co odehrálo ve třetí, se stalo později katalyzátorem pro čtvrtou a pátou a šestou. Co vedlo k civilizaci čtvrté, bylo spojenectví s Gaiou – objev, že Země je součástí systému. Vidíte, že domorodí obyvatelé si to dodneška předávají.

Vítejte v civilizaci číslo pět; to je ta, kterou si nárokujete. Jaký je dlouhý počet Mayského kalendáře? Je to 5120 let. To je mezník. Jak dlouho existujete...? Začala, drazí, zlehka v údolí Indu – tato pátá civilizace – a přemístila se do místa, které nazýváte Egyptem, a to je vaše historie.

To je historie, kterou znáte. Proto věříte, že jste tady jenom nějakých 6000 let. Ale jste tady mnohem déle… Nepočítám lidské bytosti, které tady byly dříve než před 26000 lety, protože ti se nepočítají jako civilizace, jak počítáme těch šest; avšak ti tady byli po celé jedno kolébání (planety) před první civilizací, která se počítá. Takže ještě jednou máte lidstvo, které existuje na této planetě v civilizované formě bez počítání po 50.000 let. A do stadia, od kterého jste je začali počítat, a kde je zaznamenali Tibeťané, se vyvinuli v posledních 26.000 letech.

Ten příběh znáte. Zeď padla. Sovětský svaz se rozpadl. A všechny předpovědi věků se skácely.

Dostali jste se do roku 2012 jako šestá podobná civilizace na této planetě.

Tibetská numerologie to studuje – co znamená číslo šest? Harmonii. Rovnováhu. A lásku.

Jaká to souhra okolností, že čísla začínají dávat smysl – tomu, co předpovídali starodávní! Přemýšlejte o těchto věcech.

Toto je nová civilizace. Sotva začala; a vy jste tady, abyste ji poháněli ke světlu, drazí.

To je hluboké.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – The five civilizations - MP3 – 13:22 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico