Persephona – poselství Bohyně nových začátků

datum 11. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Můžete se nyní cítit unavení, vyčerpaní, ztracení, zahaleni temnotou, ale Persephona je tu, přichází, aby řekla vám všem
NEVZDÁVEJTE se...
Připomíná nám dualitu ženské síly, její ponor pod hladinu, sestup do podzemí, odkud plná odhodlání a své síly znovu povstává ..
Možná máte nyní pocit, jako by se ve vašem životě cosi zhroutilo, či něco skončilo, ale Persephona je tady a vyzývá vás, aby jste viděli věci jinak, aby jste spatřili světlo příležitosti v rodícím se novém začátku ...
V každém počátku je třeba sestoupit tak hluboko do své duše a vynaložit veškerou snahu vytvářet nové pozitivní změny růstu, které jsou tou odměnou ...
Jako Fénix povstávající z popela, rodí se ŽENA – Alchymistka , která začíná zas a znovu, plná sebedůvěry a hluboké víry, staví silnější základy, z nichž vzejdou nové vztahy i tvůrčí práce inspirované duší, tou která ví, co jí volá, naplňuje a láká, představuje vizi poslání.
Máte tak nyní vše , co je zapotřebí, když vycházíte v hluboké lekci z podsvětí ženy do jarního rozkvětu svého probuzení...
Persephona je nejznámější dcerou , jejíž matkou je Demeter, dívka, kterou unesl Hádes do svého podsvětí.
Královna mrtvých, která vládne cyklu paní Zimy a Božského Jara. Bohyně duše, která nebojí se pohřbených vzpomínek, ani pocitů nevědomí.
Právě ona je klíčovou postavou ženských cyklů stvoření, smrti a znovuzrození, právě ona nám nyní pomáhá uzřít v plné síle obnovené světlo v časech tmavého nepohodlí...
Sophie Bashford 2020
Přeložila PetRa Merkuriana Sedláčková
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico