Zdroj: Pixabay.com
Můžete se nyní cítit unavení, vyčerpaní, ztracení, zahaleni temnotou, ale Persephona je tu, přichází, aby řekla vám všem
NEVZDÁVEJTE se…
Připomíná nám dualitu ženské síly, její ponor pod hladinu, sestup do podzemí, odkud plná odhodlání a své síly znovu povstává ..
Možná máte nyní pocit, jako by se ve vašem životě cosi zhroutilo, či něco skončilo, ale Persephona je tady a vyzývá vás, aby jste viděli věci jinak, aby jste spatřili světlo příležitosti v rodícím se novém začátku …
V každém počátku je třeba sestoupit tak hluboko do své duše a vynaložit veškerou snahu vytvářet nové pozitivní změny růstu, které jsou tou odměnou …
Jako Fénix povstávající z popela, rodí se ŽENA – Alchymistka , která začíná zas a znovu, plná sebedůvěry a hluboké víry, staví silnější základy, z nichž vzejdou nové vztahy i tvůrčí práce inspirované duší, tou která ví, co jí volá, naplňuje a láká, představuje vizi poslání.
Máte tak nyní vše , co je zapotřebí, když vycházíte v hluboké lekci z podsvětí ženy do jarního rozkvětu svého probuzení…
Persephona je nejznámější dcerou , jejíž matkou je Demeter, dívka, kterou unesl Hádes do svého podsvětí.
Královna mrtvých, která vládne cyklu paní Zimy a Božského Jara. Bohyně duše, která nebojí se pohřbených vzpomínek, ani pocitů nevědomí.
Právě ona je klíčovou postavou ženských cyklů stvoření, smrti a znovuzrození, právě ona nám nyní pomáhá uzřít v plné síle obnovené světlo v časech tmavého nepohodlí…
Sophie Bashford 2020
Přeložila PetRa Merkuriana Sedláčková

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě