Zdroj: Pixabay.com

Báseň o životě přináší mnoho inspirace a transformační duchovní vhledy.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Kdo by si chtěl přečíst krátké verše o životě, tak si je můžete přečíst níže… 😁🐲

V noci jsem měl totiž sen,
kde slyšel jsem moudrou báseň…
však nedokázal jsem si zachovat svou kázeň…

Pár veršů sem, pár veršů tam, no…
zkrátka zapamatovat si ji celou,
dokázal by asi jen Král…

Však nic není ztraceno,
neboť máme velký to dar! 🤓🐲

Perly Života – Mistr Bodhidharma

Pij člověče z pramene poznání,
jenž přináší ti pravdy třpyt.

Třpyt, jenž ukáže ti světla svitu takového,
by tvůj zrak stal se ryzí esencí bytí.

Však múzy jsou jen múzami,
jenž zastiňují tvého světla svit.

Být udiven přináší ti světla tvého zář.
jenž prozáří to, co býti prozářeno má.

Konej stejně tak, jak tvá záře prosvítá.
Neboj se a dožeň její svit,
však ona pravdu z pramene poznání ti povídá.

Moudří lidé perly nosí,
však mnohdy sami moudří, perly pro mnohé, se stávají.

Býti svobodomyslným přináší touhu nejvyššího poznání,
jen kdyby lidé nestáli na jeho ústraní.

Jakým světem prosvitl by jas nejvyššího poznání
pro perly spojením dosud nevídaným.

Býti perlou přináší ti perly bytí,
mnoho však stranou z dálky hledí,
perlou bytí stát se nechtějí, namísto toho drby dělat chtějí.

Však perly svit, jakmile jej spatří,
pak i oni rozhodně pak přijmou role Perly.

Múza volá tě svým pramenem nejasným,
mnoho těch, jenž svůj pramen již dávno vyhasli.

Mnoho těch, jenž živí svého plamene jas,
však oni budou tu zas.

Jak býti bez všech tvých strastí?
No přece spadnout do propasti!

Propast však údiv mocný přináší,
neboť je to cesta mezi dvěma propojenými světy bytí.

Však kdo projde svým zlatým středem,
toho perla nadevše cenná stane se.

Ta prosvětlí svou perleťovou září nejen to,
co mnoho strasti přináší, neboť přec ona pramenem nejzlatavějším.

Ona však Pravda se schovává tak nerada,
to člověk přišel a onu Pravdu uschoval si pro bezpečí života.

Mocným však člověkem stane se král svitu svého,
jasným plamenem ochrání tu ryzost pramene svého.

Mocným je však pro svůj vlastní jas,
však on ví, že vše je přesně tak.

Přece ten, kdo staví sám proti sobě překážky,
ten s chutí je také velmi rád obchází.

Pij z pramenů poznání,
jenž lásky dar ti přináší.

Lásky je přece všude mnoho,
však stačí onen pramen pohledem svým probudit.

Mnoho záře uschováváte si bokem,
však o kolik šťastnější stali byste se nastalým krokem.

Býti v harmonii se světem je jako býti perlou zapomnění,
která přec ve středu života jest a na vše s jasným zrakem hledí.

Marek Szweda 🐲💪

Zdroj: marekszweda.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě