Patřím sem? A kam teda?

datum 10. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Otevřená konverzace na citlivé téma může pokračovat i dnes. Nemusí, nejde o kvadrát, který nás natlačí do situace, ať chceme nebo ne. Jde o nabídku. A pokusíme se specifikovat její záběr. Luna ve Vahách právě teď ozařuje scénu, během dne však poodejde a zůstane jen opozice Merkur – Chiron. A bokem, ze Střelce, se k oběma vztahuje Juno.

Zkusme si zahrát hru. Do košíku vhodíme papírky s jediným slovem, které vyjadřuje základní energii všech zúčastněných planet a zastoupených znamení. Bude to samozřejmě hrubě zjednodušující popis, ale svůj účel splní. Takže třeba takto: komunikace, bolest a léčení, partnerství, partnerství, individualita, smysl a ideál. Zkusíte přiřadit? BTW, partnerství a partnerství není překlepem, je skutečně zastoupeno dvakrát. Možná by to pro nás mohla být stopa.  A teď si z košíku vytáhněme libovolnou dvojici papírků a zamysleme se nad jejím poselstvím.

Anebo jinak.

Je zřejmé, že se dotýkáme dlouhodobě rozbolavělého problému a že jej potřebujeme ošetřit jinak než obvyklou mastičkou a náplastí, která dočasně zabrání vniku infekce a dalšímu zraňování, ale časem se stejně odloupne, a jsme tam, kde jsme začínali.

Je zřejmé, že technikou určenou k řešení je dialog. To znamená, že se na celou věc pokusíme podívat nejen ze svého úhlu pohledu, ale skutečně nás zajímají pocity, názory a postoje partnera. Už ve chvíli, kdy vyložíme karty na stůl, můžeme s překvapením zjistit, že ve hře je několik aspektů, s nimiž jsme vůbec nepočítali, protože by nás ani ve snu nenapadlo, že ten druhý to vnímá takto. A třeba pochopíme, proč se nám nedaří pohnout z místa. Při vší snaze o objektivitu jsme doteď operovali pouze se svými potřebami a požadavky, v lepším případě s domněnkami o tom, co protistrana chce, po čem touží a čeho se domáhá. Teď konečně vidíme situaci v plném rozsahu a můžeme ji vzájemně sdílet, diskutovat o ní, hledat možnosti, zkoušet různé varianty a navrhnout – zatím otevřené – alternativy řešení …

A do třetice, je zřejmé, že tématem je právě partnerství ve všech svých podobách. Soužití, přátelství, náhodné setkání. Člověk k člověku a jak spolu vyjít, aniž by měl jeden nebo druhý pocit, že tahle komunikace, tahle součinnost jde pouze na jeho účet, zatímco ten druhý se jen veze. Aniž by se jeden, častěji oba, cítili dotčeni, uraženi, opomíjeni, zanedbání, nepochopeni, využíváni. Jak narovnat osu mezi já a my. Myšleno „my dva“, nikoliv „my všichni tady na náměstí“. Otázka zní: Je možné plně porozumět druhému? Je možné chápat jeho postoje a chování, aniž bychom si podráželi nohy vlastními předsudky? Je možné vnímat, že tak, jako já nerozumím jeho motivaci, on v úžasu sleduje moje kroky, které se z mého pohledu jeví tak logické, z jeho strany zcela nesrozumitelné? Je možné nalézt rovnováhu mezi potřebou k někomu patřit, někomu důvěřovat natolik, že s ním dokážu sdílet své zážitky nebo i život a zároveň žít to, co je bytostně mé, neztratit svou autenticitu, svůj nezaměnitelný projev a osobní svobodu? Stojí to za to? Jaká je cena? Kde je hranice? A hlavně, jak to zařídit? Jakkoliv rovnováha většinou předpokládá poměr 1:1, tentokrát nás však situace poměrem 2:1 (to je ta duplicita výrazu partnerství) nenápadně upozorňuje na výhody spolupráce a vzájemnosti.

Jazýčkem na vahách, mediátorem náročné konfrontace je Juno. Juno ve Střelci, která nás nabádá, abychom v případě konfliktu zastavili a zkusili si vzpomenout, co bylo původním smyslem partnerství, nad jehož cenou právě přemýšlíme. Kritéria Juno ve Střelci jsou nastavena jasně. Je tohle partnerství postaveno na principu společných ideálů, intelektové stimulace, sdílených myšlenek a hodnot, osobnostního rozvoje, růstu dvojice jako celku i každého z účastníků jednotlivě? Nebo jde o účelovou záležitost zacílenou na zplození dětí, splacení hypotéky, zaplácnutí prázdného místa v našem životě? Zkusme být v odpovědi poctiví sami k sobě. Dost nám to usnadní důležitá rozhodnutí.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico