Párové duše

datum 9. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Nechť fyzicky spojí se všechny duše párové,
nechť spolu Muž a Žena v té nejčistší Lásce žije,
je nastraženo mnoho překážek, lstí a pastí,
aby se párové duše ve fyzické rovině nepropojily,
anebo aby v disharmonii a nesouladu žily,
posléze zacíleno je, aby k jejich rozchodu došlo
a tyto duše se rozpojily,
aby spolu nebyly, v bezpodmínečné Lásce nežily,
aby nemohly v těch nejvyšších vibracích společně
tvořit a žít,

aby každý sám někde potácel se a soužil,
aby každý z nich tu nejhlubší bolest na duši zažil,
aby vibrace jejich čisté Lásky utlumeny byly,
neboť čistá Láska párových duší tím největším
láskyplným gejzírem v celém Vesmíru je,
vše do Harmonie, Souladu a Lásky uvádí,
celý Vesmír touto čistou energií vyživován je,
avšak touto vysokou vibrací také vše iluzorní, lživé
jak pára nad hrncem rozpouští se
a to k naprostému pádu vlády temných sil vede.
Světlo a Temnota součástí nás všech je,
ani jedna z energií vyčnívat nemůže,
neboť to zákonitě k disharmonii vede.
A tak není třeba ani bojů a útoků temných sil,
jakož ani Vítězství Světla k Harmonii nevede,
jedině souladné žití všech vesmírných energií
v Člověku, Člověka opět ke šťastnému Bytí –
k jeho Božství dovede.
A tak ne nadarmo Bůh Muže a Ženu stvořil,
a tak v sobě ve dvou polaritách to nejlepší ze sebe spojil,
Muž – Světlo a Žena – Temnota
každý se svým vlastním předurčením,
jedině spolu naplnit je mohou.
Vše ostatní jen hry Ega jsou,
kterým předejít lze pouze a jen
tím nejhlubším uvědoměním,
tím nejjasnějším procitnutím,
….tou nejčistší LÁSKOU….
A pak ony dvě polarity – MUŽ a ŽENA
jako ten nejsilnější magnet přitáhnou se,
oba dva jasně svou duší pocítí,
kdo jeho polovinkou jest,
kde společné šťastné Bytí může kvést…
Antimagnet mezi ně do té doby vklíněn,
rázem rozpustí se,
to co za mlhou bylo,
rázem otevře se….
Následně jejich láskyplné společné tvoření,
vše v našem společenství a vesmírném dění promění,
síla a hloubka jejich Lásky
odvrátí vše co pramení z Nelásky.
Věrnost jejich spojení,
darem nejvyšším je odmění
– již navždy věčným, pevným a stálým SPOJENÍM.

Arménia Vedrussa

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico