Párové duše – Rozpletení kódů

datum 5. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Aby mohly párové duše spolu v té nejvyšší Lásce být,
je nezbytné staré, nám záměrně vklíněné kódy, rozpustit,
tyto kódy hluboko v našem kolektivním vědomí zasazeny jsou,
jsou to však kódy, které v sobě pouze a jen destrukci, nesou.
Před jejich rozpletením a následným rozpuštěním se jejich strůjci třesou,
protože jejich rozpletení a rozpuštění konec jejich destrukcím přinesou,
doposud totiž většinu párových duší v umělém spánku – iluzi – drželi,
při jejich případném přiblížení a Lásky vzplanutí na ně silným ANTIMAGNETEM působili.

Pokud tento hlavní trik temných sil rozpoznán, identifikován a přepsán bude,
klíč k rozpletení a rozpuštění dalších kódů se vzápětí najde,
důležité je nadále bdělý být,
princip fungování starého světě zcela pochopit.
Tento princip obrácený Božským principům je,
člověka do nízkých vibrací, nízké úrovně vědomí stahuje,
z člověka se posléze nelida stává,
za svou Božskou podstatou tak velmi pokulhává.
Ve starém světě tou nejvyšší hodnotou DISHARMONIE je,
a ta Člověka od jeho Božských schopností odpojuje,
v neživém, umělém prostoru technokratického světa,
se pak jen stěží najde a udrží KVĚT Drunvala Melchizedeka ♥.
Nejvíce pak na párové duše a rodiny zacíleno bylo,
to proto, aby se cítění jejich kosmického významu utlumilo,
párové duše v HARMONII tou největší hrozbou pro vládu temných sil jsou,
naopak – je – pak do těch nejvyšších výšin vynesou.
Způsob života v technokratickém světě pro LÁSKU stěžejní je,
ona se totiž v umělém, neživém prostoru dlouho nezdržuje,
a pak po šťastném, krásném, láskyplném vztahu může člověk klidně i celý život jen toužit a snít,
neboť on dobrovolně, byť možná nevědomě, nechává na sebe staré destrukční kódy působit.
Proto pro LÁSKU, ŠŤASTNÝ PARTNERSKÝ VZTAH je dále nezbytné živý a skutečný PROSTOR LÁSKY vytvořit,
ze spárů a chapadel monstra zvaného MATRIX tak zcela vyjít, neboť tento krok dalším stěžejním krokem je,
a následně dalším pak správné pochopení a uchopení naší SEXUÁLNÍ ENERGIE.
Zde totiž na párové duše další PAST, ne-li PROPAST číhá,
v technokratickém světě pak běžný název SEX mívá,
ten však se sexuální, tvořivou energií pramálo společného má,
je to totiž její záměrně zpitvořená podoba.
Pak totiž stává se, že člověk celý život SEXUJE,
namísto toho, že čistou hlubokou Lásku cítí, tedy MILUJE,
často pak i s ne jedním partnerem,
protože to, co stále touží naleznout, v této formě NEEXISTUJE.
Na mužské energii o to více kódů spleteno bylo,
to proto, aby je to od skutečné Lásky odvedlo, jejich skutečnou mužnost ponížilo,
proto je důležité, aby v této době ženy skutečnými ženami byly,
aby tak svou čistou Láskou svému Milovanému Muži toto pocítit umožnily.
Protože jak jinak chceme budovat a tvořit láskyplný svět,
když nám toto hluboké uvědomění – čistota duší a čistota úmyslů budou chybět,
pak přeci dá se tvořit jen pokřivený, špinavý svět,
když sami pokřivenými, špinavý Jsme…..
Důležité a nezbytné je proto vědět, že toto naše skutečná podstata není,
to vše nabalilo se na nás v čase našeho nejhlubšího zapomnění,
kdy ztratili jsme jasné cítění toho, kým ve své skutečné podstatě Jsme – co znamená to býti Člověkem.
Přitom Čelo-věčná energie tak překrásná a mocná je,
vždyť přeci Boží děti Jsme.
A tak pojďme společně dojít k pochopení,
pocítit jasně Muže a Ženy předurčení –
– vždyť v tom ohromná DOKONALOST je.
Každý jediný z nás LÁSKOU jsme,
a hlubokým, láskyplným Propojením Muže a Ženy,
vytvořením Prostoru Lásky a Štastné rodiny
– kosmické to jednotky,
pak vše společně, společným tvořením to čisté,
krásné, láskyplné násobíme.
V opačném případě pak to destruktivní posilujeme –
když se v onom protipólu skutečné LÁSKY nacházíme…..
Láska totiž není ZÁVISLOST,
Láska totiž není ŽÁRLIVOST,
Láska totiž není MANIPULACE,
Láska totiž není EMANCIPACE,
Láska není ani UTRPENÍ
Láska není ani LPĚNÍ,
které pouze a jen ze STRACHU a z NEVĚDOMÍ pramení…..
Skutečná LÁSKA je totiž SVOBODNÁ,
Skutečná LÁSKA je totiž čistá jak VODA,
Skutečná LÁSKA postranní úmysly nemá,
ona je totiž do čistých šatů oblečena.
Skutečná LÁSKA ta nejkrásnější
živá, kosmická Bytost je,
svou hloubku a kouzlo má,
jimi vše intenzivně a silně proměňuje.
Ona rovněž důstojná, zářivá Bytost je,
která jen upřímná přání a touhy Člověka následuje,
z neuctivého, neláskyplného prostředí odchází
– tedy v umělém, destruktivním prostředí se dlouho neohřeje.
Přestože jsme v těchto inkarnacích měli právě v onom
protipólu skutečnou LÁSKU naleznout,
pro její udržení, ukotvení a posilnění je dobré dále se
v našem uvědomění, v našich životech posunout.
Pochopit jak důležití jeden pro druhého jsme,
že jedině spolu – MUŽ a ŽENA v LÁSCE – silní jsme,
fyzickým spojením vnějšího a vnitřního kruhu
a společným láskyplným tvořením v živém prostoru
– Prostoru Lásky a vytvořením šťastné rodiny,
se staré kódy rozpletou a sami rozpustí,
neboť tak veškerou živnou půdu ztratí
– člověk přestane živit to ničivé
a sám – změnou svého myšlení, chování, žití,
posvětí to láskyplné, tvořivé,
nám člověku vlastní a přirozené.
Rozpleťme a rozpusťme společně staré destruktivní kódy,
pojďme společně v Lásce tvořit a žít,
ti co k sobě patří, Duchem a Duší blízcí si jsou,
nechť vstříc si jdou, fyzicky potkají se a propojí,
všechny nástrahy, pasti ať společnou čistou Láskou ustojí,
jedině tak totiž další ledy povolí,
a tak hluboký, čistý základ pro Novou Zemi vytvoří ♥♥
S láskou a Vděčností,
Arménia Vedrussa

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico