Čínské označení čikung (čchi-kung nebo qigong) označuje skupinu cvičení, které pracují s čchi (qi) neboli vnitřní energií organismu a slouží k různým účelům. Rozlišuje se čikung taoistický, budhistický, konfuciánský, čikung pro bojové umění a zdravotní čikung. Každý druh čikungu má jiné cviky nebo se provádějí s jiným zaměřením. Některé cviky silně připomínají jógu nebo taichi, některé jsou mnohem více meditační. Také stáří jednotlivých stylů a škol čikungu je velmi rozdílné. Liší se od stovek let po několik desítek let.

Pangu Shengong neboli Čikung Slunce, Měsíce, Nebes a Země je v tomto ohledu relativně mladá disciplína, o to však se zajímavějšími výsledky pro cvičící. Název Pangu odkazuje k mýtické postavě z čínské kosmologie – tedy k bytosti Pangu – tvůrci Vesmíru a světů. Shen znamená duch a Gong je opět odkaz na cvičení nebo praktikování. A skutečně, vlastní praktikování zahrnuje sice velmi jednoduché kruhové pohyby a rozpažování, které zvládají úspěšně i lidé velmi mladí nebo staří, či zdravotně hendikepovaní, avšak výsledky pravidelného cvičení přináší často ohromující výsledky. To vedlo k velké popularitě tohoto cvičení v samotné Číně i po celém světě.

Se cvičením Pangu Shengong jsem se poprvé setkal v roce 1994 díky Mistru Taichi chuan stylu Yang z Bostonu Vincentu CHU. Dvě formy – pohybová a nepohybová, které mne naučil ve dvou letech za sebou během svých návštěv v Čechách mi dalších 17let poskytlo dostatek studijního materiálu na mé vlastní osobě, abych po dalším šťastném setkání mohl pokračovat třetí formou – kondenzovanou neboli zhuštěnou formou.

Během tohoto relativně dlouhého období jsem mohl testovat, jak se cítím, jak reaguje moje tělo, jaké zdravotní obtíže mi může toto cvičení odstranit. Postupně jsem si na vlastní kůži ověřil jak rychle a s jakou účinností působí. Samotné fyzické cvičení doplňuje filosofie, která lze zjednodušeně shrnout do úvodního hesla celého cvičení a které zní:“ Laskavost a dobrotivost jsou naší podstatou, upřímnost a přátelství v srdci.“

Jednoduchá věta Vám pomůže společně se cvičením nastolit ve Vašem organismu a životě pohodu a harmonii. Stačí denně praktikovat a zásady shrnuté v několika málo větách nechat vstoupit do Vašeho života. Ne nadarmo je toto cvičení nazýváno mystickým čikungem, ve smyslu vytržení nebo vybočení z účelové každodennosti, k prožitkům zklidnění, hloubky a celistvosti. Nebo, chcete-li, i jiný způsob směřování k vnitřní duchovní zkušenosti, dosahující až k osobním zkušenostem hloubky a transcendence.

Díky své jednoduchosti a nenáročnosti je toto cvičení dosažitelné pro intelektuály i pragmatiky, díky tomu, že není nutno praktikovat celé cvičení souvisle a v naprostém klidu, může být přínosem i pro vytížené manažery či matky v domácnosti. Našemu nejmladšímu cvičenci je sedm let, nejstarší cvičence devadesát tři let. Geniální je, že můžete praktikovat některou z forem úplně všude – v posteli, koupelně, toaletě, hromadné dopravě, škole, zaměstnání a to přesně v míře, která Vám vyhovuje. Každý si také může ve cvičení Pangu Shengong objevovat kvality, které ho oslovují. Pro mne bylo zpočátku nejzajímavější používání krouživých pohybů rukama, následně dechová část sestavy, potom jsem se více soustředil na pocity kumulování energie v těle. Pak jsem objevil hodnotu vizualizační části celého cvičení, abych poté pochopil, sílu a význam úvodních vět a závěrečného ukončení sestavy. To je stručné shrnutí všech těch let praktikování, ale zdaleka ne kompletní vyjádření všeho přínosu pro můj život.

Pangu Shengong jako zdravotní cvičení doslova zachránilo život spoustě lidí po celém světě. Pro mne však znamená ještě něco dalšího, pomáhá mi měnit svět kolem mne. Pomáhat druhým, pozitivně ovlivňovat svůj vlastní život, být se světem kolem sebe v harmonii a získávat nové přátele. Zkuste to také…

Mgr. Richard Jisl, instruktor PGSG

richardjisl.cz

pangushengong.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě