OZNÁMENÍ VESMÍRNÝCH CIVILIZACÍ

datum 25. 9. 2014
Lidé planety Země!
Ptáte se a zajímá vás, kdy se setkáte s vesmírnými civilizacemi. Odpovím vám. Vesmírné rasy se vás bojí. Netoužíme po kontaktu s vámi. Vnímáme vás jako nebezepčné, jako hrozbu míru převládajícího v kosmu. Nedovolíme vám vstoupit do vesmírného prostoru bez našeho svolení. Ne za současného stavu vaší vyspělosti. Vaše jednání, vaše filozofie a celá vaše společnost je destruktivní a nevyvážená. Nepřipustíme, abyste vnášeli své chybné návyky do vnějšího prostoru a zamořili tak planety svým egoismem, násilnictvím, vykořisťováním a falší. Musíte se ještě hodně změnit, n ež se s námi budete moci setkat. Zatím vás udržujeme v karanténě, tak jako byste drželi stranou nemocnou osobu. Ano, jste nemocný člověk, a vysoce infekční. Chcete nás nakazit a rozvrátit naši mírumilovnou společnost? Podívejte se na vaši planetu a považte, co by se stalo s vesmírem, kdybyste do něj měli přístup. Zničili byste v něm všechno krásné. Jste nebezpeční sobě i ostatním, tak vás vesmírné rasy vnímají. Proto vaše izolace trvá.
Proč chcete cestovat do vesmíru? Co v něm chcete najít? Vesmír je obydlený miliony civilizacemi, civilizacemi, které již našly všechny svůj řád a model soužití a oprostily se od sobectví a hrubého materialismu. Jsou vyspělejší než vaše. Vy byste chtěli techniku a prostředky pro cestování kosmem. Proč? Abyste ovládli území? Kolonizovali naše planety a zotročili naše obyvatelstvo? Chcete vykořisťovat naše planety, tak jako některé vaše národy, abyste z nich měli zisk? Chcete nám vnucovat své mylné představy a víru? Ne, děkujeme. Obejdeme se bez vašich systémů vykořisťování. Nepotřebujeme váš kapitalismus. Netoužíme vidět vaše vojáky. Je nám odporná vaše arogance. Nebe patří nám. Vaše je Země. Jak s ní nakládáte je vaše věc. Nezasahujeme do vaší činnosti, ani když se ničíte. Pokud se dovedete k zániku, bude to vaším rozhodnutím.
Lidé planety Země! Já velitel Aštar vám tímto oznamuji své rozhodnutí nadále vás držet v karanténě, dokud nám nebudou jasné vaše záměry a cíle, s kterými chcete vstoupit do vesmíru.
Stvořitelé lidem

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico