Lidé planety Země!
Ptáte se a zajímá vás, kdy se setkáte s vesmírnými civilizacemi. Odpovím vám. Vesmírné rasy se vás bojí. Netoužíme po kontaktu s vámi. Vnímáme vás jako nebezepčné, jako hrozbu míru převládajícího v kosmu. Nedovolíme vám vstoupit do vesmírného prostoru bez našeho svolení. Ne za současného stavu vaší vyspělosti. Vaše jednání, vaše filozofie a celá vaše společnost je destruktivní a nevyvážená. Nepřipustíme, abyste vnášeli své chybné návyky do vnějšího prostoru a zamořili tak planety svým egoismem, násilnictvím, vykořisťováním a falší. Musíte se ještě hodně změnit, n ež se s námi budete moci setkat. Zatím vás udržujeme v karanténě, tak jako byste drželi stranou nemocnou osobu. Ano, jste nemocný člověk, a vysoce infekční. Chcete nás nakazit a rozvrátit naši mírumilovnou společnost? Podívejte se na vaši planetu a považte, co by se stalo s vesmírem, kdybyste do něj měli přístup. Zničili byste v něm všechno krásné. Jste nebezpeční sobě i ostatním, tak vás vesmírné rasy vnímají. Proto vaše izolace trvá.
Proč chcete cestovat do vesmíru? Co v něm chcete najít? Vesmír je obydlený miliony civilizacemi, civilizacemi, které již našly všechny svůj řád a model soužití a oprostily se od sobectví a hrubého materialismu. Jsou vyspělejší než vaše. Vy byste chtěli techniku a prostředky pro cestování kosmem. Proč? Abyste ovládli území? Kolonizovali naše planety a zotročili naše obyvatelstvo? Chcete vykořisťovat naše planety, tak jako některé vaše národy, abyste z nich měli zisk? Chcete nám vnucovat své mylné představy a víru? Ne, děkujeme. Obejdeme se bez vašich systémů vykořisťování. Nepotřebujeme váš kapitalismus. Netoužíme vidět vaše vojáky. Je nám odporná vaše arogance. Nebe patří nám. Vaše je Země. Jak s ní nakládáte je vaše věc. Nezasahujeme do vaší činnosti, ani když se ničíte. Pokud se dovedete k zániku, bude to vaším rozhodnutím.
Lidé planety Země! Já velitel Aštar vám tímto oznamuji své rozhodnutí nadále vás držet v karanténě, dokud nám nebudou jasné vaše záměry a cíle, s kterými chcete vstoupit do vesmíru.
Stvořitelé lidem

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png