Oživení Krista na planetě Zemi

datum 20. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Energetická rovnováha uvnitř nás znamená sjednocení mužského i ženského principu. Tato Jednota navracející se k Lásce je principem Nové Země, která se zde ukotvuje. Přírodní zákony a jejich následování jsou klíčem k životu v radosti a skrývají úlevu ve světě plném duality.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


Buďte srdečně vítáni u dnešní zprávy po delší době. Moje cesta je zkušenost Krista, takže se zabývám tímto postupným ztělesněním, reaktivací této šablony.

Buďte srdečně vítáni, Vážení Milovaní! Mým záměrem je podělit se o své osobní zážitky, znalosti a poznání, zabývat se ztělesněním Vzestupu ve fyzickém těle a vědou Vzestupu, což může být jedna z inspirativních možností možná i pro vás.

Vidím hodně mylných obrazů o ztělesnění Krista v současné době, mylného myšlení a hodně nepochopení způsobu, jakým pracujeme s planetárním jádrem a hodně nepochopení v oblasti mužsko-ženského sjednocování.

Mění se kolektivní struktura a změna Světelných paprskůpřímo ovlivňuje náš osobní Život, který neustále inteligentně navrhuje náš pohyb vpřed ve vyšším Vědomí a našem celkovém životním zážitku. Vše je neustále přezkoumáváno, studováno a revidováno.

Po Slunovratu pokračujeme na cestě temnými vodami, astrální iluzí, protože víme, že Země a lidé nejsou jen Láska a Světlo. Jsem ve spojení s nádhernými bytostmi, které žijí v různých částech světa a také demonstrují zkušenost Krista. Je to těžká cesta ve světě utrpení a bolesti, kde rozvíjet esenci Krista není vůbec jednoduché. Proč je cesta Krista plná utrpení? Protože zde existuje tolik chamtivosti, moci, nenasytnosti, zaprodanosti a nevědomosti.

Když cítíte smutek, nemáte ho s kým sdílet, protože nikdo ani ve vaší rodině nechápe, že se cítíte jako bezdomovec, poustevník na pustém ostrově, kde není nikdo, kdo by rozuměl tomu, co cítíte ve světě nelásky a tak nejvíce přátelství, Lásky, blaženosti a porozumění nacházíte v přírodě. Cítíte se velmi osamoceni.

Ačkoliv jsme přišli zasít jako Hvězdné bytosti ŽIVOT, je tak málo lidí, kteří ho následují a chtějí naslouchat podobně jako Ješuovi naslouchala jen hrstka lidí. Jsou i ti, kteří se rozhodli pro testování naší integrace polarity. Je to jejich volba takového života. Mužský Kristus i ženský Kristus je učitel. Linie Krista zde existuje od bodu nula a v současné době dochází v těle k reaktivaci Kosmického Krista. Většinou, lidé, kteří cestují, říkají: "Určitě jsem někdy v minulém životě žil v Indii, Guatemale, Mexiku, Řecku...." Je jim blízká kultura této země. Mě osobně stále přitahuje francouzský venkov, protože Francie byla a je důležitou bránou a domovem Kristovským bytostí.

Kdykoliv mě Duch vede a vedl pozvedat místa a uvolňovat energii na místech jako jsou kostely, hrady, zámky, obchodní domy, pečovatelské domy, léčebny. Musím se potom okamžitě zregenerovat, očistit a dostat do své vysoké vibrace.

Všechny tyto náročné průchody slouží pro ztělesnění Krista. Musíte zažít a projít všechny nejnemožnější existující strachy a obavy, musí dojít k úplné kapitulaci identity, k úplnému očistění miasma a implantátů a kapitulaci vůbec celkově. Musíte se přiblížit smrti a nebát se zemřít. Musíte být upřímní, pravdiví, soucitní a přímí. Když se mě někdo zeptal, jak chci žít dál, odpověděla jsem: "Čistý, pravdivý, živý život."

Lidé žijící ve svém pohodlí nemají ani tušení, jak těžké je bořit všechny astrální projevy pozemské reality, které nás nutí žít ze dne na den. Naštěstí osobně mám tuto nejtěžší část a zkušenost za sebou. Moje cesta je nyní vzestupná po předchozích letech umírání a vzkříšení. Naše těla jsou velmi spojená se Zemí, a ačkoliv se moje tělo postupně harmonizuje, cítím, jak opět slábnou mé vlasy i přesto, že mám organickou výživnou stravu, doplňky, cvičím, jsem venku u vody, na slunci, v přírodě.

Mnoho lidí nyní prochází obtížným obdobím svého života, ale to není cesta Krista. Jak se Kosmické principy Jednoty a Přírodní zákony ztělesňují do hmotného světa, jejich neustálý vliv je tlačí k tomu, aby rozpoznali základní principy, v nichž fungují a které dále odrážejí celkovou základní frekvenci jejich existence.

Jsou jednoduše upozorňováni, že se až příliš odklonili od Přírodních zákonů. Boří se všechno falešné učení New Age. Mentální učení musí být proměněno v gnózi čili bezprostřední poznání. Když vidím po dlouhé době své vrstevníky, vzdali se veškeré snahy růst, jsou nemocní, líní, apatičtí bez životní síly a chuti změnit svoji životní situaci. Nemají zájem cvičit, zdravé stravování ani studium života je nezajímá. Vyhledávají snadnost a pohodlnost ve všech oblastech života, nevyvíjí žádné úsilí o růst, jejich duše i tělo chřadne.

Aby se člověk mohl duchovně vyvíjet,

musí být sjednocena energetická rovnováha

mužských a ženských energií uvnitř nás.

Mnoho základního o Vzestupu ve fyzickém těle již zde bylo popsáno, aktualizace budu sdílet méně často, jsme v čase prázdnin a prázdninových dobrodružství, která si musíme užívat, protože vnitřní dítě miluje slunce, hojnost přírody a ŽIVOT.

Cítím mnohem více zamilovanosti vnitřního posvátného páru, více sjednocení mužského a ženského principu v jednom těle. Ti, kteří jdou touto cestou, jsou neustále testováni životem, který jim předkládá potřebné kombinace sil.

Když extrémní polarita v kolektivním energetickém poli dosáhne svého bodu divergence, dojde v kolektivním poli ke zlomení nebo lomu. Toto rozdvojení nastane, aby lidé reorganizovali a překonfigurovali energetickou krajinu směrem k potřebným zkušenostem s učením, aby rozšířili Vědomí.

Tyto kombinace sil se budou i nadále harmonizovat a synchronizovat dál v čase. Síly, které jsou vzájemně v rozporu, se rozdělí, zlomí a přesunou do oblasti výběru možností pro vylepšení rezonance, aby se mohly vyvinout do harmonie. To je relativní k tomu, co každý z nás prožívá.

Vibrační shoda musí odpovídat vždy kvalitě buď vědomých nebo nevědomých myšlenek, chování a jednání. Pokud je někdo pohodlnou obětí nebo se bojí o svou bezpečnost, bude přizpůsoben této frekvenční zkušenosti, avšak s potenciálem zvětšit zaměření na tuto zkušenost, aby mohl na této zkušenosti růst. Pokud se člověk dostal za hranice oběti a cítí se v bezpečí s Bohem, bude časem synchronizován, aby pokojně rozšiřoval své Vědomí. Toto vynoření základní frekvence je stokrát zvětšeno, aby lidé mohli identifikovat škodlivé nebo destruktivní vzorce ve smyslu bezpečnosti, stability a ochrany. To se projevuje s velkou laskavostí. Aby se učili.

Jedná se o rozpad Status Quo, který povzbuzuje intenzivní duchovní růst pro průlom Vědomí. Pokud jste nevyrostli v minulosti na starých bolestivých vzorech, můžete dostat dobročinný pohlavek, aby vás vyhodil z osobní apatie a vzdali jste se programů strachu. Tak budete posouváni k okolnostem, aby bylo možné nadále rozšiřovat vlastní frekvenci. Lidé se na to, co se děje v jejich životech nedívají jako na zkušenosti růstu a integraci polarity. Všechno se musí sjednocovat, slučovat, integrovat, přijímat, nemusíte hrát hru, kterou si volí druzí ve snaze vtáhnout vás do jejich manipulace. Extrémní polarita zážitků mezi laskavostí, Láskou a hrůzostrašnými zážitky vás pohání na úroveň lekcí, které se musíte naučit. Vše je neustále přezkoumáváno, studováno a revidováno.

Nikdo nepokročí dál, dokud se nebude vyvíjet duchovně, dokud nebude od základu uzdraven, uzemněn a integrován princip Otce. V tuto chvíli se musí lidé vrátit ke kořenovému zablokování, aby překonali škody způsobené kontrolou mysli falešného Otce a Krále. Musí rozlišovat mezi vnějším nevyváženým archetypem manipulativního typu. Aby poznali, jaké základní frekvence a systémy víry fungují v jejich duchovním základu, musí vidět, jak tento paradox Otce pracuje v jejich vnějším světě.

Toho se dosahuje přesunutím jednotlivce do míst a prostor, ve kterých lze tuto zkušenost Vědomí nejlépe pochopit a zvládnout, než se člověk přesune dále do vyššího přístupu ke znalostem. Během této doby tedy dojde k mnoha přemístění, úmrtí, znovuzrození, začátkům a ukončení. Podle mé zkušenosti jsem byla vždy přemístěna na místo nejpřínosnější, abych pokračovala a pochopila zkušenost a učení, jak vybudovat silný duchovní základ prostřednictvím životních zkušeností.

Cyklus Vzestupu přináší dar svobody lidem, kteří jsou připraveni vědomě se účastnit jako spolu-tvůrci s přírodními Božskými zákony, zatímco lidé většinou tvoří proti těmto Přírodním zákonům, což bude pro ně čím dál těžší. Člověk není svrchovaný, dokud není osobní svobody dosaženo dodržováním fyzického ztělesnění a vyzařováním ctností a Ducha Krista.

Čím více ctností je ztělesněno v atributech Krista, tím více znalostí je člověku svěřeno a je mu dána svoboda. Stojí zcela mimo negativní vlivy. Toto je hlavní učení o vývoji Vědy ŽIVOTA, jak se osvobodit od nevědomých negativních vlivů při zdokonalování živé nádoby - těla, aby bylo přetvořeno na Boží obraz, jako obydlí vytvořené pro Světlo Krista. Jak se vědomě rozvíjíme, vyvíjíme se prostřednictvím těchto konkrétních cest, které jsme si sami vytvořili pro naše Vědomí.

Klíčem k obnovení energetické rovnováhy a zdraví je pochopit, že musíme udržovat velké množství životní síly, která cirkuluje skrze naše fyzické struktury prostřednictvím Vědomí, že jsme krystalická elektromagnetická bytost, že rovnováha fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního těla se odráží v myšlení, bytí a jednání. To určuje, v jaké dimenzionální vrstvě právě jsme a jestli stoupáme do vyšších dimenzí svým Světelným i fyzickým tělem.

Ti, kteří studují své vnitřní poškozené vzorce, negativní naučené myšlení, se musí naučit udržovat jasnou perspektivu. Všechny deformace mentálního těla musí být očištěny. Udělejte z toho pravidelnou meditativní praxi.

Každý pracuje na svých aktuálních tématech a Duch nás vede. Všechno, čemu jsme vystaveni ovlivňuje naši energetickou rovnováhu a má celkový účinek, který určuje, jestli je člověk zdravý nebo nezdravý. Musíme žít podle našich autentických znalostí a zkušeností pravdy, abychom byli soudržní a žili v souladu s přírodními zákony. Pokud nežijeme ve shodě s vědomostmi, které jsme získali, které odhalují pravdu uvnitř nás, nejenže se bude rychle snižovat naše osobní frekvence, ale bude také ztraceno vnímání díky rozpojení, ke kterému dochází mezi myslí a Duchem. Když nemůžeme vyjádřit nebo žít ve své duchovní pravdě, trpíme.

Nová Země je realita, která se ukotvuje jako přímý důsledek rostoucí rovnováhy mezi Božským ženským a mužským principem. Střed, kde se setkávají maskulinní a femininní principy, představuje zdroj veškerého ŽIVOTA. To je jediné místo, kde může prosperovat nová realita, Láska, mír a tvořivost.

Když se mužský a ženský princip noří do každé molekuly naší dimenzionální reality, dýchají všechny tyto posvátné zážitky zpět do srdce, mysli a psychiky veškeré existence.

Krásné tvoření a zážitky v nových energiích. Krásné prázdniny a mnoho milující Lásky.

Lenka Gloriah Magenta

Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico