Oxid chloričitý - ClO2 - velmi účinný a bezpečný biocidní přípravek k likvidaci virů a bakterií

datum 23. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Likvidace virů je zejména v posledních týdnech velmi aktuálním tématem. Co kdyby existovala levná a zároveň účinná možnost, jak se jich zbavit? Posuďte sami.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


Oxid chloričitý je jeden z nejúčinnějších přípravků, který účinně likviduje všechny viry i další jednobuněčné patogenní organismy.

Více jak sto let se ClO2 používá k čištění pitné vody a v potravinářství.

Od devadesátých let se ClO2 používá i ve zdravotnictví. Např. od roku 1994 se používá ClO2 k bezpečnému uchovávání krevní plazmy.

Převážná část vědeckých výzkumů na ClO2 ve zdravotnictví spadá do posledních 15 let a výzkumy jsou především z Japonska, Číny, Maďarska, Švýcarska a USA.

Americká armáda dělala dlouhodobý výzkum na ClO2 a došla k závěru, že k dnešnímu dni není žádný jednobuněčný patogenní organismus,

který by byl vůči oxidu chloričitému rezistentní, a to včetně koronaviru i jeho současného kmene Covid19. US Army má ClO2 ve výbavě proti biologickým útokům a velmi se ji osvědčil v souvislosti s Ebolou, což byl také zákeřný a smrtelný vir.

ClO2 je žlutý nestabilní plyn, který má bod zkapalnění kolem 11°C a velmi dobře se vstřebává do vody a tvoří s ním nažloutlý roztok.

ClO2 se připravuje z chloritanu sodného - NaClO2 a to buď vybraným "aktivátorem" (jsou 3 základní) nebo elekrolyticky v přístrojích.

Koncentrace ClO2 ve vodě se uvádí v milióntinách (jednotka ppm). Jedná se o velmi nízké koncentrace, které jsou účinné na patogeny.

ClO2 je silný oxidant, takže funguje na fyzikálním principu na bázi oxidace a oxidací likviduje účinně všechny patogeny.

ClO2 vytrhává z patogenů 5 elektronů a tím patogen roztrhá a zabije, přičemž nepoškozuje zdravé buňky.

Oxidační potenciál ClO2 je 0,95 V. Je to nejnižší oxid. potenciál ze všech známých dezinfekcí, a proto je i nejbezpečnější a nejšetrnější přípravek, který je i nejvlídnější ke zdravým buňkám a tkáním.

I velmi nízká koncentrace ClO2 ve vzduchu, která neškodí lidem ani zvířatům, dokáže vyhubit všechny viry a bakterie v místnosti.

Obyčejná mistička s reagujícími roztoky a přidanou vodou dokáže účinně čistit vnitřní prostory po celý den, ve kterých pak žádný vir ani bakterie nemá šanci na přežití. Je to mnohem a mnohem účinnější, jak nošení roušek či respirátorů a nakonec i velmi levné.

V posledních letech je již ve světě řada přípravků na bázi ClO2 a jsou zaregistrovány hlavně k vnějšímu použití a na výplachy.

Pro vnitřní užívání není však oxid chloričitý ještě schválen, avšak po objevu účinků ClO2 na lidské zdraví od Jima Humbla ho amatérsky a na vlastní zodpovědnost vyzkoušeli ClO2 desítky milionů lidí po celém světě a je známý pod názvem MMS a CDS, což je čistější verze přípravku. U nás je něco kolem 100 až 200 tisíc lidí, kteří ClO2 vyzkoušeli pro zlepšení svého zdraví.

Není znám jediný případ úmrtí po aplikacích s ClO2.

ClO2 je netoxický a nezanechává po sobě v těle žádnou chemickou stopu. Čistě se rozloží na kyslík a chlor se ihned váže na nepatrné stopové množství soli. Výzkumy na zvířatech, ale i na lidech a zkušenosti mnoha uživatelů ukazují vysokou účinnost i bezpečnost přípravku.

Farmaceutické firmy nemají zájem poskytnout oficiálně ClO2 lidem, neboť by desítky léků na světovém trhu ztratily svou pozici a producenti by přišli o své zisky z prodeje mnoha těchto léků. Nahradilo by to většinu antivirotik, antibiotik, léky na prvoky a mnohé další. Avšak.

Helsinská deklarace lékařů umožňuje použít na základě rozhodnutí lékaře jakýkoliv postup a přípravek, i ten nezaregistrovaný, pokud nejsou dostupné jiné účinné léky a to za informovaného souhlasu pacienta pro záchranu jeho života či zdraví.

Velmi mnoho však dokáží pořešit i vnější aplikace s ClO2, s kterými by neměl být legislativní problém, neboť vnější použití je zaregistrováno.

Jsou to prostorové inhalace s ClO2 - čištění vzduchu v uzavřených prostorách, mytí kůže, koupele, výplachy pusy, kloktání, přímé inhalace.

Tyto aplikace jsou již samy o sobě skoro 100% účinné na plicní viry, pokud je použijeme včas jako prevenci.

Na rozjetou nemoc s koronavirem je nutné již přidat i vnitřní aplikace s ClO2, tedy pití a už i to je doloženo několika úspěšnými výsledky.

Japonci dělali již před více jak 10 lety dlouhodobější výzkumy s prostorovými inhalacemi - s čištěním vzduchu pomocí ClO2 s vynikajícími výsledky u lidí i u zvířat. Např. vědci Ogata a Shibata z Osaky dělali výzkumy ve škole v podzimním a zimním období a díky aplikacím ClO2 do učeben ve velmi malých koncentracích se snížila nemocnost studentů o
70 %
, kteří byli po dobu vyučování vystaveni koncentraci ClO2 o síle 0,01 až 0,02 ppm.

Další japonská studie byla dlouhodobě prováděna na zvířatech, která byla v uzavřených prostorách vystavena nonstop prostorovým inhalacím s ClO2 po dobu 6 měsíců, a ještě jim tam byly uměle vháněny smrtelné viry a zvířata zůstala zcela zdravá. Za 6 měsíců aplikací nedošlo ani k sebemenšímu poškození tkání a orgánů a zvířata vykazovala velmi dobrý zdravotní stav.

Dr. Andreas Kalcker ve Švýcarsku dělá již dlouhodobě výzkumy oxidu chloričitého ve státních laboratořích a také prokazuje svými pokusy velmi vysokou účinnost a bezpečnost aplikacemi s ClO2. Prokázal, že na vnitřní užívání - pití je do koncentrace 200 ppm oxid chloričitý netoxický.

Toxcita ClO2 začíná až někde kolem 250 ppm a výš a i tam je toxicita velmi nízká. Březím samicím aplikoval po celou dobu březosti maximální možné dávky ClO2 před hranicí toxicity a v množství úměrném jejich váze a všechna mláďata se narodila naprosto zdravá.

Ansreas Kalcker dělal i velmi úspěšné pokusy i s nitrožilními aplikacemi ClO2.

Maďaři mají zase velmi dobré zkušenosti s ClO2 u ošetřování ran, kdy se u poraněných zvířat hojily rány při ošetřování ClO2 několikanásobně rychleji. Také zubaři v Maďarsku mají velmi dobré výsledky s ClO2 při ošetřování zubů a dásní. Používají pod názvem Solumium.

Číňani mají asi nejrozsáhlejší výzkumy na ClO2, avšak příliš detailů zatím nezveřejnili, jen desítky diagnóz, na které ClO2 s úspěchem vyzkoušeli, a to včetně některých rakovin. Čína si použití ClO2 zaregistrovala pod několika patenty asi před dvěma lety.

Aplikace a příprava ClO2 není složitá.

Aplikace vyžadují zaškolení a dodržování určitých zásad i používání vhodných koncentrací a množství pro dané aplikace.

Především je třeba dbát na to, abychom se při přípravě nenadýchali silnějšího plynu ClO2, což lze ošetřit správnými postupy.

Výhoda je, že je ClO2 relativně levné a velmi účinné a lze s tím pracovat i bez speciálního vybavení.

Autor: Ota Nepilý

přílohy a odkazy na vědecké studie.

Odkaz na studii ClO2 se zvířaty z Japonska:

http://www.seirogan.co.jp/en/research_dev/eiseidata.html

Odkaz na japonské studie o ClO2 ve školách - Ogata + Shibata :

https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren?fbclid

Studie PubMed na coronavir z roku 2005:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934/

Maďarské ClO2 - Solumium - na stránkách lze dohledat i zkušenosti:

http://www.solumium.com/products/

Rakouský zdroj převzal zprávu US Army (2015) o likvidaci Eboly v roce 2014 :

https://www.dasein.at/141-us-army-entdeckt-chlordioxid-clo2-mms-gegen-ebola?fbclid=

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico