Ovládat svůj osud - Moudrá učení od Archanděla Michaela ** únor 2021 - Prostřednictvím Ronny / Svatý písař

views 2 652 datum 16. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milovaní mistři, v současné době jste v procesu vstřebávání další patřičné úrovně Stvořitelova/Tvůrčího Světla za pomoci vaší inteligence NadDuše. Spojování se s mnoha Stránkami/Tvářemi svého vyššího Já Páté dimenze a jejich vstřebávání a začleňování nakonec vyústí v nový biologický plán Stvoření.

Vaše božské dědické právo zahrnuje všechny dary, talenty, vlastnosti a ctnosti Stvoření/Tvoření. Jsou zadarmo, vaše, abyste si je vzali. Ale musíte je svým vlastním úsilím zdokonalit, a pak sdílet nabytou moudrost s těmi, kteří jsou na Cestě za vámi. Moudří, mistři Země a zasvěcenci na cestě strávili nespočet času a úsilí, aby vynesli na světlo své talenty a získali moudrost, kterou sdílejí s každým, kdo ji hledá. Jejich posláním je usnadnit lidstvu cestu nebo úkol jak získat Mistrovství svého Já, a zaslouží si za své úsilí odměnu.

Vždy musí být hojná výměna některých poskytovaných služeb. Máte vložit čas a úsilí do toho, abyste svou moudrost sdíleli s ostatními, nebo to nějakým způsobem vynahradili těm, kteří pro vás vydláždili cestu, tím že vám dodali pokročilá moudrá učení vyšších říší. Vy se musíte snažit pozvednout svoje myšlenky a cíle, abyste dosáhli co nejvyšších frekvencí, a tím z nich udělali pročištěné zjemnělé myšlenky, které prospějí celému lidstvu.

Proces probuzení s sebou nese posouvání přes mnoho úrovní emocionální Astrální pláně. Vaším cílem je mít svůj střed na vyšší Mentální úrovni vědomí. Jakmile se něčí vědomí, moudrost a Světlo zvětší, postupně se rozšíří úhel pohledu praktikujícího, tak aby zahrnoval prostředí osobního světa společně s povinnostmi a odpovědností ve fyzické rodině. Postupně vzroste aspirantův vliv i potenciál stát se Služebníkem světa.

Ovládnout ego a získat znalosti a požadovanou odbornost k tomu, aby se člověk stal Služebníkem světa, vyžaduje neustálé a záměrné úsilí. Musíte být výborným příkladem a také mít schopnost se nadchnout a podpořit touhu po duchovním vědomí, abyste sloužili lidstvu jako Světlo, které vede. O-Svíce/Světlo-ný učitel nabízí pravdu, tak jak byla odhalena, a také dává studentům příležitost jeho učení přijmout nebo odmítnout.

Tolik z vás má problémy s odhalením toho, co je jejich posláním nebo touhou, a tak bezúčelně netečně procházejí svými dny. Pokračují v nicnedělání, žádný pokus jakkoli zahájit pozitivní změny ve svém životě. Ne každý je předurčen k tomu, aby učil masy nebo aby se stal světoznámou osobností. Jsou to ti z vás, kteří tiše procházejí svými každodenními povinnostmi, dělají v sobě stálé malé pokroky a vyzařují přitom Lásku/Světlo Stvořitele dolů do Země a ven do světa, kdo mají největší vliv na pozemské negativní prostředí. Hledáme Služebníky Světa v základní úrovni, v úrovni kořenů a trávy. Každého z vás je potřeba, aby pomohl pozvednout a pročistit kolektivní vědomí mas.

Jak procházíte procesy, zkouškami a výzvami přeměny, rádi bychom povzbudili ty z vás, kteří se cítí bez pomoci a bojí se, že není cesty z dilemat, ve kterých se nacházejí. Nechcete otevřít své mysli možnosti, že existuje pomoc z říší Božího bytí, že pro vás existuje nový způsob myšlení a čistší cesta žití?

Modlíte se a často prosíte o pomoc v zoufalství, nicméně pokud ta nepřichází v podobě, se kterou jste spokojení, popřete ji a odmítnete. Modlitby jsou vždy zodpovězeny, ale odpověď je někdy „NE“, pokud žádáte o něco, co není v souladu s vaším duchovním osudem. Modlitby žádající o nejvyšší dobro se zhmotňují jako zázraky, malé nebo velké, a otvírají cestu snadnému a ladnému životu.

Modlitby těla přání ega jsou zodpovězeny tím, že vám dovolí hledat vaše vlastní řešení, která se zhmotňují z vašich mylných koncepcí a nevhodných činů. Lekce života přicházejí tím, že zažijete to, co jste vytvořili. Ego přitahuje disharmonii a nespokojenost a způsobuje, že hledající hledá řešení a potěšení vně svého Já. Musíte se naučit se modlit s čistotou svého srdce a se záměrem nejvyššího řádu. Jak pozdvihnete kvocient svého Světla, zvýšíte magnetické přitahování svého srdce. Musíte se naučit přijímat hojnost rozprostřenou kolem vás s díky a s vděčností srdce.

Proč nezačít Prohlášení svého poslání tím, že si napíšete seznam negativních věcí ve svém životě, které byste chtěli změnit? Začněte s několika malými změnami ve svém životě, a pamatujte si, že musíte začít u sebe. Ujišťujeme vás, že když starostlivě vynaložíte úsilí a použijete nástroje, které jsme vám dali k dispozici, začnete vidět velké změny ve svém životě. Žádáme vás, abyste nás otestovali. Prostudujte s otevřenou myslí některé z koncepcí, které jsme vám poskytli, a pomalu a pečlivě zařaďte do svého každodenního života ty, se kterými jste nejsilněji v souladu. Dejte nám povolení vás vest a inspirovat, a tím za sebou budete mít síly Ráje. Můžete prohrát, jen když do vzdáte, milovaní.

Podstatný je čas, neboť je velmi zřejmé, že strach a zlost mas, moc přírodních sil a změny a čistění Země se zrychlují a jsou každým dnem intenzivnější. Mezi různými skupinami, nejen v různých částech světa, ale v každé zemi, každé rase, kultuře, v každém náboženství a politické skupině dochází k intenzivní polarizaci.

Říkali jsme vám, že propast mezi Světlem a územími stínu se rozšiřuje, a je velmi zřejmá jak z Pozemského tak nadpozemského úhlu pohledu. Jasně vidíme oblasti, které se díky vám, Majákům Světla koupají v Živoucím světle. Také vidíme vířící víry negativity a zmatku, které se tvoří v mnoha zemích, provinciích, městech, sousedstvích a dokonce i v rodinách po světě.

Pokud jste lapeni rétorikou světových médií, nemůžete si pomoct, abyste si nevšimli, že se živí negativitou šířenou ven do vzdušného prostoru a vědomí těch, kteří jsou pokrouceným zprávám plných senzacechtivosti a rozdělování přístupní. Strach strádání, vztek na vládce, vůdce a vlády a rozhořčený pocit nároku na zboží služby, bez osobní zodpovědnosti, jsou symptomy intenzivního strachu ze změny, která probíhá v každé oblasti světa a v každém lidském vědomí.

Je čas na další krok v procesu Vzestupu a mnozí z pokročilých adeptů Cesty začínají být zběhlými a pohrouženými do této procedury. Nyní není pochyb, že ti, kteří jsou nějak pokročilí v duchovním vědomí zrychlují svůj proces probuzení a vývoje jako nikdy předtím. Je to tak, že mohou působit jako prostředníci a tlumočníci Vesmírného zákona a Vesmírné pravdy.

Vy, adepti na Cestě začínáte být zběhlí ve stavění a používání Pyramid Světla / Moci v Páté dimenzi a pomalu ale jistě se aklimatizujete na prostředí nižší Páté dimenze. Otevřeli jste cesty ke Světelným Městům, abyste postupně mohli vstřebávat vyšší a jemnější frekvence Světla. Také se připravujete k pravidelné interakci s mnoha Tvářemi/Stránkami svého Vyššího Já a s Velkými bytostmi Světla.

Pro mnohé z vás začíná volání k opětnému sjednocení, kdy vyšší frekvence vaší Písně Duše dosahuje k různým Stránkám/Tvářím vaší NadDuše/ Vyššího Já. Jak zjemňujete a pročišťujete své vibrační vzorce a váš Energetický podpis dosahuje určité úrovně harmonie, vaše Píseň Duše se začne šířit Vyšší Čtvrtou a Pátou dimenzí.

Jak studujete a zkoumáte mystéria a tajemství Vesmírné Pravdy, vytvoříte rezervoár znalostí, ze kterých můžete čerpat, když bude potřeba. Také, když získáte větší přístup ke své Svaté Mysli, bude vám to připadat, jako byste vstoupili do Vesmírného zdroje informací. Nicméně, na začátku, to bude vaše vlastní dávná, rozsáhlá minulost, která se vám zpřístupní. Stanete se velmi citlivými na myšlenky, koncepce a komplexní informace, a získáte schopnost vstoupit do tohoto bohatého úložiště informací podle své vůle.

Je také čas na úžasný přenos moudrosti a historických zkušeností pro ty z vás, kteří jsou v konečném stádiu návratu do rovnováhy a harmonie ve vyšších frekvenčních úrovních Čtvrté dimenze. Jste naprogramováni k tomu, abyste si ve vhodnou dobu vyměnili Atomy paměťových semínek vědomi s některými z vašich Zlomků Duše Vyššího Já. Každý z vás bude obdařen některými z jedinečných zážitků vyšších frekvencí, které zažily vaše Jiskry Duše, a vy je obdaříte těmi svými, Všechno je to součást procesu Vzestupu, který nyní probíhá.

Některé z vás tato informace zmate, ale mnozí z vás zažívají tento proces v různých stupních během svých nočních pobytů nebo v meditaci. Proto si přejeme vám poskytnout základní porozumění tomu, co na různých úrovních Vzestupu probíhá.

Jak se vyvíjíte a stáváte se zběhlými ve sdílení moudrosti s ostatními, stanete se mnohem citlivějšími na jemné zprávy, koncepce a myšlenky od svých průvodců, učitelů, andělských pomocníků a o-Svíce/Světlo-ných mistrů z vyšších říší. Když obrátíte informaci, kterou jste dostali v moudrost a stanete se živým příkladem každé další nové, pokročilé úrovně vědomí, budete kvalifikováni k tomu, abyste učili tyto koncepce ostatní. Vy musíte zažít to, co učíte, a stát se zářivým příkladem, což je nejefektivnější způsob, jak získat pozornost ostatních.

Pamatujte, mí stateční, v každém období a v každém hlavním cyklu jsou Vesmírná moudrost a Andělská/Božská Pravda k dispozici těm, kteří mají otevřenou mysl a milující srdce. Podřízení se Vůli našeho Boha Otce/Matky znamená věrnost Vesmírným zákonům tak, jak jsou vám odhaleny. Mistr Sebe se vždy snaží dělat nejvyšší volby, má žhavou touhu sloužit ostatním a je vždy zodpovědný za své vlastní akce.

Pravdivým kanálem Moci a Světla ve hmotném světě je vědomé ztělesnění andělskosti/božskosti – strážce Božích Principů.

Zavolejte nás a dovolte nám Osvítit vaši cestu, když cestujete vpřed do budoucnosti. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

PŘEDÁNO PROSTŘEDNICTVÍM RONNY VEZANE * HVĚZDNÉ * HLEDÁNÍ

**POKROČILÉ INFORMACE O NAŠEM VESMÍRU A JEHO MNOHA PODVESMÍRECH **

Ronna / Svatý písař ** Osvíceno Archandělem Michaelem

*** MEMBRÁNY NEBO HOLOGRAMY SVĚTLA: Tento Vesmír je uzavřen v krystalické membráně Světla, která ho odděluje od ostatních Vesmírů. Náš Vesmír je tažen do vzestupné SPIRÁLY ŽIVOUCÍHO SVĚTLA. Náš Vesmír a mnohé jeho PodVesmíry podstupují rozsáhlý skok do nového SVĚTELNÉHO STVOŘENÍ. Planeta Země se postupně přesunuje na novou elektromagnetickou oběžnou dráhu. Uvnitř Země, jsou tisíce podzemních komnat, kde jsou uložena křišťálová pole Adamantinových částic, aby byly použity k pomoci Zemi procesem Vzestupu. Každý PodVesmír má své vlastní jedinečné elektromagnetické spektrum Světla. Možná vás zajímá, jak vesmír vypadá? Existuje nespočet velikostí a forem s nekonečnou různorodostí součástí.

*** Božský Plán tohoto PodVesmíru byl navržen hlavně tak, aby zažil vlastnost Stvoření Božího Syna (SLUNCE), SYNA BOHA OTCE , s podpůrnou pozicí naší Bohyně Matky / Dcery Stvořitele. Jiné PodVesmíry mají opačné pořadí důležitosti, a ještě jiné mají různé součásti a kombinace Osvícení. Jak se zakončuje Božský experiment duality a polarity, mužské a ženské Vlastnosti Stvořitele se znovu sjednotí a budou si rovny.

*** Existují masivní Paprsky Stvořitele, které vytvářejí vibrační vzorce PodVesmírů. Každý PodVesmír má zvláštní počet Božích Paprsků (některé více a některé méně než Dvanáct Paprsků našeho PodVesmíru). Tyto Boží paprsky vyzařují vlastnosti, ctnosti a talenty, které mají být začleněny do procesu tvoření každého PodVesmíru. Každý PodVesmír má svůj vlastní Božský plán pro proces tvoření, který se má manifestovat v hranicích tohoto PodVesmíru.

¨*** V každé oblasti Prostoru nebo-li v každé dimenzi existují Pyramidy Světla, kde jsou ve Velkých Pyramidách Živoucího Světla uloženy Adamantinové částice Světla Stvořitele .Jsou zde také uloženy Časové buňky vědomí, stejně jako dávné Atomy Paměťových semínek Bílého ohně, aby byly použity Bytostmi Světla, jejichž osudem je zhmotnit a projevit nádherná nová stvoření, nádherné nové výtvory, a pak je vyzařovat ven do velké Prázdnoty.

*** ČASOVÉ BUŇKY VĚDOMÍ: PodJednotka v Božském plánu, která obsahuje schéma pro zvláštní program nebo-li experiment v PodVesmíru. Časové buňky vyšších Stvoření se nyní otvírají a budou přístupné těm, jejichž frekvenční vzorce jsou vyladěny na vyšší Mentální úrovně vědomí.

Prostřednictvímy Ronny/Svatý písař * ¨Jako prostředník tohoto článku si Já, Ronna Herman Vezane, činám nárok na všeobecný copyright ve jménu Archanděla Michaela.

Osobní sdílení s přáteli, umístění na webové stránky a publikování je dovoleno, pokud žádné informace nebudou změněny, vyňaty nebo přidány a budou zahrnovat autorství a webovou adresu.

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman                   

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico