V Liberci dne 6.5.2013

Vážený(á) pane(í) starosto (stko),

dovolujeme si Vás dnes oslovit a přiblížit myšlenku našeho neúnavného boje proti dosavadní nelegitimní vládě ČR . Také Vás chceme uvědomit o tom, proč nesouhlasíme s činností politiků, kteří se zdržují na politické a rozhodující vládnoucí sféře. V tomto sdělení jsme se po zralé úvaze rozhodli Vás seznámit i s námi navrhovaným volebním programem.

Je totiž zřejmé, že vládnutí politických stran v České republice historicky prokázalo spíše dobře organizovaný těžký zločin s útokem na majetek státu a duševního vlastnictví národa, než-li poctivý a čestný postoj k zajištění stability a vývoje v současné ekonomické a hospodářské situaci a zabezpečení podmínek pro živnostnictví, podnikání , zaměstnanosti a blaha občanů v ČR.

Vládnoucí koalice nebere na zřetel ochranu menšiny v parlamentu a tím vznikají stále nové zákony a rozhodnutí, které nikdo nepotřebuje a kterým nikdo nerozumí , nebo které jsou motivovány pouze ve prospěch jednotlivců z okruhu vládnoucí garnitury. Z tohoto zmateného zákonodárného sboru vzniklo již tolik hybridních rozhodnutí , zákonů a vyhlášek, že i občan s nejnižším stupněm vzdělání pozná, že se stala někde velká chyba. Tyto chyby se však neustále množí a bohužel jsou ze stran všech veřejných institucí respektovány, aniž by se někdo pozastavoval nad tím, že se jedná o lidskou hloupost zakotvenou v zákonech České republiky. Chyby je nutné s okamžitou platností ihned odstranit!

Vzhledem ke skutečnosti, že v našem hospodářství přestává fungovat hlavní tepna ekonomiky, kterou vláda pokazila, neboť funkce tvorby státních financí není podložena produktem. Nelze proto nevidět, jakým způsobem je prováděn útlum českého průmyslu a tuzemské výroby, provázený postupnou likvidací pracovních příležitostí českých občanů.

Jedním za všechny z alarmujících příkladů je společnost Vítkovice Steel ve vlastnictví zahraniční společnosti EVRAZ nebo bezkonkurenční příklad likvidace kladenského hutnictví , kde přišlo o pracovní příležitosti více než 8.000 občanů a živitelů rodin!

Z tohoto a z mnoha jiných sebezničujících procesů rozkladu české ekonomiky je nutné, aby všichni občané v řídících funkcích, zvláště na úrovni starostů, byli správně informováni a mohli včas zasáhnout.

V rámci Vaší pravomoci Vám předkládáme náš návrh nového volebního systému, který směřuje přímou demokracií ke splnění demokratických podmínek přímé volby občana, jak do obecního zastupitelstva, tak i do parlamentu ČR. Máme za to, že tímto způsobem bude zamezeno kmotrům a lidem s nekalými úmysly působit v politickém okruhu a zanášet prvky korupce, lží a připravených „tunelů“ do státní správy.

Navrhujeme proto Národní všeobecné, závazné a neodvolatelné referendum s veřejným i tajným hlasováním pro volby zdola, jednotlivců s osobní odpovědností, odvolatelností a bez imunity.

Tzn.:

1) občané z jednotlivých obcí si zvolí svého starostu- odborníka pro danou obci /tzn. obor, kterým se obec proslavila nebo co pro obci přinášelo zaměstnanost nebo jaký obor je pro obci přínosem/ a kterému občané důvěřují.

2) starostové jednotlivých obcí si mezi sebou zvolí starostu – odborníka pro region daného okresu a ten zároveň přijme čestnou funkci poslance parlamentu ČR

3) starostové jednotlivých okresů zvolí mezi sebou starostu- odborníka pro region daného kraje a ten zároveň přijme čestnou funkci poslance parlamentu ČR

Tímto způsobem budou mít občané České republiky zaručený a skutečný přehled o tom, jakým způsobem a kam se bude ubírat ekonomika a hospodářství na celém území České republiky s heslem „každý má právo být slyšen, pracovat a rozhodovat o své vlasti“.

Schůze parlamentu navrhujeme čtyřikrát do roka / v dalších případech na požadavky vznesené z řad starostů obcí k poslancům ČR/

Senát navrhujeme zrušit.

Je třeba Vás také informovat o tom, že prvním krokem , kterým bychom rádi odstartovali konec invalidity současných zákonných norem, je inventarizace zákonů ČR s návrhem na zrušení všech zákonů, které jsou kontraverzní vůči občanům ČR a to od r.1989. Na rekonstrukci a nápravě naší legislativy již pracuje tým renomovaných a nezávislých právníků.

Druhým společným krokem je přísná kontrola všech realizovaných privatizačních projektů národního majetku a to od počátku vzniku FNM ČR s cílem odstranit nedostatky v úhradách za zprivatizované jednotky, které nebyly do současnosti uhrazeny nebo kde FNM ČR vážně pochybil a umožnil rozsáhlé a trvalé rozkrádání státního majetku ČR.

Je třeba si však uvědomit, že dojde i k vyvlastnění nezákonně získaného majetku v české privatizaci .

Na tomto základě je možno obnovit českou výrobu a provést restrukturalizaci českého hospodářství a tím bude zaručena obnova jak zaměstnanosti českých občanů v důležitých regionech ČR , tak i propojení výrobních celků v rámci výrobně-průmyslové kooperace na celém území ČR.

Nepleťme si prosím pojem vyvlastnit s pojmem znárodnit!

Vycházíme z logického a starého zákona o přirozeném právu, na který se bohužel v dnešní době pozapomíná a to „ vrať, co Ti nepatří“….

Vážený (á) pane (í) starosto (stko), prosíme Vás, abyste o této variantě naší snahy o změnu přemýšleli a zkusili informovat občany bydlící ve Vašem regionu, neboť jen tak dosáhneme stoprocentního mínění naší veřejnosti.

Rádi bychom Vás seznámili i s naším programem, který Vám níže předkládáme. Vysvětlení ke všech bodům programu jsme připraveni s Vámi neprodleně osobně projednat a předložit i doplňující navrhovaný program , jak vystoupit z recese v České republice.

Budeme Vám vděčni za Vaši odpověď.

Za Holešovskou výzvu: Kalina Jiří Vrchlického 314 Liberec 13 460 14

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png