Během následujících 48 hodin se otevře do prosince masivní Slunečná Brána do Síria, což nás propojí po milionech let přímo se 7-mým Centrálním Sluncem Osvícení.
Sirius je držitelem galaktických klíčů a kódů Osvícení a tím také veškerého ezoterického a mystického vnitřního a skrytého vědění vyšších stavů Osvícení. V podstatě je nejvyšší vědění obsaženo v obrovských nadvědomých bankách kvantových energetických polí.
Sirius je sám o sobě znám jako “Nositel Světla – Slunce Slunce“ a proto je tím, kdo vždy obsahoval vyšší utajené vědění, stejně tak jako samotné Mysterium. Není náhoda, že se na Síriu nachází ústředí galaktická Federace stejně tak jako Vyšší Chrámy Všeho-Vědění, Všeho-Vidění, Všeho-Bytí.
Na Síriu je umístěna ústředna Bratrství a Sesterství Bílého Plamene, stejně tak jako Bratrství a Sesterství Posvátného Grálu. Udržují Centrální Skryté Ezoterické Vědění Všeho-Vědění, Všeho-Vidění, Všeho-Bytí, tudíž vše co se stahuje kosmicky k nejvyšším stavům Rovnováhy a Osvícení.
Není náhoda, že Osiris-Ra-A-Hu-A-Ra and Aysis-Ra-A-Hu-A-Ra vládli jako pár během Lvího Království (které je mimochodem miliony let starší než Atlantida, Lemurie, Starověký Egypt a Řecko a všechny další civilizace na zemi). ( RA-A-HU-A-RA je jméno 7-mého Centrálního Slunce a byl ve Starověkém Egyptě znám jako Ra).
Přišli ze Síria a mají klíče Všeho-Vědění pro lidstvo. Přinesli vnitřní posvátné učení přímo ze Síria a stále ho nesou ve svých duších. Toto vědění bylo záměrně zapečetěno když Lví Království padlo, když synové-dvojčata Osirise a Aysis rozpoutali občasnskou válku a tím více méně zničili království.
Když Aysis viděla své dva syny bojovat, opatrně uschovala Vše-Vidoucí vědění Ženství v zapečetěných místech planetárního systému vědění. To potom bylo následně zapečetěno jako vědění Bohyně, což je utajené Mysterium Mysterií.
S otevřením Hvězdné Brány se vrací SLUNEČNÝ MOST, který propojuje přes Sirius, 7-mé Centrální Slunce, planety stejně tak jako Galaxii Mléčné Dráhy.
Poprvé za miliony pozemských let rozšíří Ohně Osvícení vědomí lidstva 777krát.
Stará země již není.
Nová povstala – SLUNCE  Osvícení.
Judith Kussel
Překlad: Taunia Atiriamin
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

originál zveřejněn 24.11.2017


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png