Otevírání vnímání nové reality

datum 9. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 20.10.2020

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji přátelé. V lásce k vám přináším poselství, které vás přiblíží další
kousek k novému náhledu a myšlení. Otevírají se témata, která byla dlouho uzavřena.
Bublající láva nadzvedává krustu, pod kterou se hromadila, a vše probublává ven. Z lidského
hlediska se to zdá být jako chaos. Je to skutečně zmatek, který namísto toho, aby lidi spojoval,
lidi rozděluje. Je zajímavé vnímat rozdělování světa, je zajímavé sledovat, jak k nastávajícím
situacím zaujímají postoj jednotlivci, národy i kontinenty. Světlo se stále dostává na povrch a
naráží na odpor duality, která se brání a drží starých struktur. Drží se toho, co dobře zná.

Země samotná pomáhá lidem, jak jen může. Domníváte se, že deště, které za celý rok ve
velké intenzitě po celém světě přichází, jsou jen tak? Země pomáhá s čištěním emocí lidí.
Země cítí, jak moc zátěže vzniká strachem a nepokoji, nejistotou budoucna. Země pomáhá
s transformací těchto energií. Objevují se povodně, aby lidé odvrátili svůj zrak od myšlení
celku a zaměřili se opět na sebe. Vždyť jak snadné je zapomenout vnímat své vlastní Já?
Pod vlivem neustálého tlaku zvenčí člověk snadno cizím emocím podléhá. A nejsou to emoce
jeho. Jsou to emoce, které mu vnucuje okolní svět. On je pak jen přijímá za svoje.
Pak je těžké vyznat se sám v sobě. A to se některým z vás děje. Začínáte uvnitř sebe sami se
sebou bojovat. Potlačili jste své vlastní Já, překryli jste své světlo a vpustili do sebe emoce,
které tam nepatří a ani tam nemají být. Následně na těchto cizích emocích tvoříte ty nové,
ty vlastní. A tím se prohlubuje vnitřní boj a ubírá vám to na vlastním racionálním smýšlení.

Moji milí přátelé, je třeba, abyste znovu vnímali sami sebe. Jako jednotlivce, jako silné světlo,
které září. A ať se cokoli ve vašem okolí děje, nijak se do nedotýká vaší záře, ani to
nezasahuje do vašeho vnímání. Najednou dokážete procházet krajinou bez vnímání tlaků
zvenčí. Najednou se můžete pohybovat mezi lidmi a necítíte únavu, ani vás nic neoslabuje.
Začínáte přecházet do jiné reality a tímto se otevírá nový svět. Svět, který je již dávno pro
život lidí připraven. Je to svět, pro který se tvoje duše narodila, přála si ho zažít. Svět míru,
svět lásky, svět čistých emocí. Svět bez křivd a ponížení, bez zastrašování.

Možná máš pocit, že v tomto světě již jednou nohou jsi? Může to tak být. V okamžiku, kdy jsi
očištěn od vlivů kolektivu a masážních praktik mediálního tlaku, začínáš cítit sám sebe.
A v ten okamžik jsi připraven. Najednou můžeš vnímat realitu, která se prolíná s realitou
ostatních, avšak uvnitř které panují pouze vznešené energie. Pootevíráš dveře něčemu
krásnému. Dovoluješ si nahlédnout do světa, který bude existovat po vzestupu Země. Vlastně
stále existuje. Jen si dovoluješ do něj krok za krokem vstupovat.

A v ten okamžik nového vnímání víš, že je vše, co se děje správné, a že je to součástí vývoje
lidských bytostí na Zemi, porodu nové Země.

Ne všichni mají rozšířené vnímání jako ty. Jsou lidé, kteří jsou stále spirituálně „slepí“ a skrze
svůj strach a zahleděnost nevnímají sami sebe. Mají sice pocit, že ano, že jsou na svoji osobu
silně zaměřeni, avšak opak je pravdou. Jen přebírají to, co je jim nabízeno a pak projektují to,
čím jsou oni v ten okamžik sami. Strach přitahuje strach. Nenávist nenávist. Láska lásku.
Tohle jsou nepsaná pravidla vesmíru, která platí od začátku věků. Kdo chce bojovat,
příležitost k boji si najde. Vše mu zrcadlí jeho stav. A stále je obrovské množství lidí, kteří si
zrcadlí stále to samé. Strach, nenávist a nepokoj. Avšak na druhou stranu stále víc a víc
přibývá těch, kteří se rozhodli říct STOP nízkým vibracím a manipulaci a jednou nohou jsou
již v jiné realitě. Ano, ta stará vás stále ovlivňuje a snaží se vás zpět strhnout. Někteří odolají,
jiní ne. Co je pro vás však důležité je, že i když zavrávoráš, máš stále touhu vstát a jít za svým
snem dál. Když zavrávoráš není to důvod vše vzdát. A právě svou pevnou vůlí se projevují ti,
kteří tvoří nový svět. Jsou to ti pracovníci světla, o nichž se toho možná moc neví, ale jejichž
víra a vytrvalost úmyslu světla otevírá ono „nové pole“. Přístup do pole světla.

A tak se netrap tím, co se kolem tebe děje. Věz, že tvým jediným úkolem na Zemi je, naučit
se zachovat klid a udržet v sobě vnitřní mír. Tím se stáváš tím nejcennějším pokladem pro
Zemi i své okolí. Učíš se být za každých okolností vyrovnán. Učíš se žít v prolínajících se
realitách tak, abys obstál v té, co končí, a zároveň udržel zář svého světla a zůstala ti přístupná
realita, která se otevírá. Toto období bude ve stále silnější intenzitě pokračovat.

Ukazují se pravé povahy lidí. Ukazují se tváře, které byly skryty. V některých z nich lze
zahlédnout vůdce z minulých inkarnací, kteří navazují na své předchozí činy. Vše se prolíná.
Avšak vše je stále v ději, která přináší veliké dávky světla. Nic není tak, jak se to zdá být.
Tato věta je moudrou mantrou, kterou lidstvu opakujeme již staletí. Když se podíváš za závoj
toho, co je tvému běžnému zraku předkládáno, uvidíš velký rozdíl.

Obnovuje se záře křišťálových měst. Jsou místa, která se na Zemi již naprosto očistila od
duality a září ve své prapůvodní čistotě. Existuje nespočet lidí, kteří se probouzí, aniž by
věděli, co probuzení je. Mnoho lidí má vnitřní odpor proti systému, který panuje. Je toho
mnoho, co se děje. Pozorovat to můžeš úplně všude. V jakémkoli oboru, do jakého se
podíváš. Velkou ránu dostává zdravotnický systém a ten čeká komplexní proměna. Je jen na
lidech, kam to až nechají zajít, svobodná vůle je stále prioritou pro veškeré dění.

A zatímco lidstvo hraje svoji hru pomocí manipulací, my se zaměřujeme na magnetické linie,
obnovujeme ztracená magnetická spojení. Spolupracujeme s říšemi, které jsou v přítomnosti
otevřené tomu, co přichází a společně s přírodními bytostmi rozšiřujeme oblasti skutečnosti.
Je to nádherná práce a máme dobrý pocit, že se to děje. To, co občas zahlédneš ve svém
vnímání, jsou střípky těchto realit, které jsou rovněž pro tebe připravené.
Svět spolupracuje, všechny říše též. Sem tam se najde některá, která stagnuje. V současnosti
je to říše lidí. Ale i ta má svůj čas, kdy ji stagnace tzv. přejde. Hovořím teď o lidstvu jako o
celku. Jsou jednotlivci, kteří to mají jinak nastavené. Jsou národy, které nepodléhají panice a
nadále spolupracují na obnově struktur Země.

Vše, co bylo předvídáno, se děje. Avšak neděje se nic, co by mělo být strašidelné. Země se
mění a lidstvo též. Tak to vždy bylo a vždy bude. A jakou lekci si lidstvo dává, o tom také
rozhoduje samo. Tentokrát si dáváte lekci o návratu ke vnímání svého Já. Je to těžký předmět
z pohledu školské disciplíny. Nicméně já vím, že většina lidstva bude na tuto výukovou lekci
zpětně s humorem vzpomínat. Až pochopíte iluze, do kterých jste se zamotali a až budete mít
touhu z nich vystoupit, pak jsou vám k dispozici všechny nástroje skutečnosti, aby se to tak
mohlo stát a mohlo se vše napravit. Jsme stále připraveni, jsme tu pro kohokoli z vás.

Když budeš cokoli potřebovat, stačí požádat a naše energie je Ti k dispozici. Však vnímej tu
nejpodstatnější věc. Nejprve je třeba stabilizovat tebe, nejprve je třeba, abys ty sám prozřel.
Pak začneš vnímat, že ostatní nemůžeš ovlivňovat, ani nad nimi mít moc. Pak začneš vnímat,
že nejsi vůdcem, ani spasitelem, ale že vůli všech svobodně respektuješ. A pokud část tvé
rodiny bude chtít zůstat ve strachu, tak je to v pořádku a ty je nesoudíš. Zároveň je však
netaháš z jejich strachu proti jejich vůli.

V každém na Zemi, úplně v každém, je jiskra světla a touha svobodně a v míru žít. Avšak
každý člověk sám musí tuto touhu svobodně probudit. Nepřesvědčuj ty, co „nevidí“ k tomu,
aby „viděli“. Všímej si sebe a věz, že tvá osobní zář je inspirací každému, koho potkáš.

A právě tímto se mění svět. A proto ti ještě jednou opakuji. Stabilizuj sebe. V tom je
obrovský přínos pro dnešní dobu. Daleko větší než dokážeš pochopit rozumem. A kdyby se
takto stabilizovali všichni vědomí pracovníci světla, stačilo by to k tomu, aby okamžitě ustal
boj. Zrnko k zrnku je obrovská síla. Je to zdroj.

Děkuji ti za to, že rozjímáš nad slovy, která pronáším. Raduj se z každého dne. Hledej na něm
to pozitivní. A i když ti do zpěvu není, i to se může stát. Netrestej se za své aktuální emoce,
ale zkrátka se je snaž spravit, snaž se svém světle stabilizovat. Je přirozené, že občas kráčíš
nahoru a někdy uděláš i krok zpět. Netrestej se můj lidský příteli za to, že občas tzv. selžeš.
Nikdy neselžeš, to je iluze a lež. Tím, že si uvědomíš, co můžeš změnit a jak lépe žít, tím se
vše nově mění a nastavuje. Jsem u tebe, stejně jako moji magnetičtí přátelé.

Vnímáme každý pokrok, který děláš. Podporujeme tě v záři tvého světla. A tak kdykoli budeš
chtít, můžeš nás požádat a my tě podpoříme ve tvé světelné stabilizaci.

S láskou a vírou v dobré
Kryon“

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například takto:
https://www.zemeandelu.cz/cs/spiritualita/zdrava-spiritualita/item/68-uzemneni-nove-doby.html

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Kopírování textu je možné pouze s uvedením všech zdrojů.

Zdroj: © Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico