Otevíráme novou kapitolu...

datum 14. 1. 2021
Všechno nejlepší do nového roku! Aneb jaký bude ročník 2021? Náročná otázka a nevím, odkud ji uchopit a jak daleko zajít. Ale když jsme se o tom doma s mým mužem o půlnoci bavili, opravdu silně jsem cítila naději a víru v tenhle nový cyklus, jakkoliv jindy jsou mi Silvestry loňským sněhem. Takže: pojďme vyrůst!

Zdroj: Astropsychologie.cz

A protože nějaký nástřel pro nový rok by se hodil, zkusme pro dnešek třeba srovnávací analýzu základního nastavení energie 2020 / 2021. Původně jsem si myslela, že to tak jako zmíním třema větama a jdeme dál, ale poté, co už půl hodiny kroužkuju a značkuju v kreslícím editoru a půl dne sepisuju poznámky, zdá se, že to bude poměrně obsažná záležitost. Snad vás hned zkraje neznechutím systematickým přístupem – počítám, že hodně z přítomných doufalo, že s postupným opouštěním Kozoroha necháme tabulkový procesor za sebou a ve Vodnáři se bez něj obejdeme. Inu, i rok 2021 je výrazně saturnský, jen ten Saturn prostě zafunguje jinak. Krom toho, berte to jako důkaz rozporovaného tvrzení, že i Vodnář je systematik, akorát chce v saturnské struktuře vidět smysl a na rozdíl od Kozoroha vyžaduje od autority odpověď na otázku „Proč?“. Dostane-li smysluplnou odpověď, nemá problém řád udržet.

Celé tohle porovnání se opírá o to, co bychom u člověka nazvali nativním horoskopem. A ten funguje nejen u lidí, ale i u zvířat, věcí, situací … a ročníků. Předpokládá, že okamžik zrození s sebou nese energii, která se nějakým způsobem projeví v povaze toho kterého subjektu. A tak si pojďme na nativních horoskopech ročníků 2020 / 2021 ukázat, v čem se liší povaha roku minulého a nastupujícího. Jak se ukazuje, spíš než o prognózu, kterou jsem původně zamýšlela, půjde o rekapitulaci. No jo, nedá se svítit, už to tak vyšlo …

Než se pustíme do jednotlivostí, trochu se uvolněte, letmo se zahleďte na dva grafy posazené vedle sebe a zkuste přepnout zrak do režimu rozostřeného vidění – po silvestrovské noci by to neměl být problém. Na první dobrou je zřetelně vidět, že zatímco horoskop roku 2020 je výrazně situován v pravém dolním kvadrantu, ročník 2021 už stoupá vzhůru a rozpíná se i do pravého horního kvadrantu, Luna dokonce dosahuje až do desátého domu. Významný rozdíl.

Slunce v Kozorohu je jasná věc, protože Nový rok prostě startuje 1. ledna, a s tím asi nehneme. Slunce v nejnižším bodě horoskopu je na tom podobně, tentokrát proto, že první minuty začínáme počítat od půlnoci. Fakt, že Merkur a Venuše (vnitřní planety obíhající po dráze mezi Sluncem a oběžnou drahou Země) se v průmětu do 2D, tedy do grafu horoskopu, drží v blízkosti Slunce a netrhnou se dál než na vzdálenost 28° (Merkur) a 48° (Venuše) je taky hotovou věcí, takže ani tyhle dvě energie nebudou od Slunce, a tedy od znamení Kozoroha na IC, daleko, ale jistá variabilita už tu je.

A teď teda, co to znamená:

2020

A)
Sestava v Kozorohu, na počátku loňského roku tak dominantní, tvoří jasnou základnu a naprosto nekompromisně stanovuje pevná pravidla, s nimiž nepohneme, kdybychom se pokrájeli. A jsou to pravidla tradiční, patriarchální, podložená odkazem na historické paralely. Pravidla vytesaná do kamene. Saturnské téma v Kozorohu jede v narativu „Takhle to bude, protože vám to říkám, a bez diskuse, nikdo se vás na nic neptal!“ (pro srovnání se saturnským „A proč?!“ ve Vodnáři).
B)
Konjunkce Pluta se Saturnem. Nevím, co nového napsat. Tolikrát odkazovaná vazba temného strachu, totalitní kontroly, okleštění života na nutné minimum a transformace na úrovni kořenových hodnot společnosti. Loni v lednu předjímaná a odhadovaná v možnostech dosahu, dnes, při zpětném ohlédnutí, už víme … a jakkoliv nechci bagatelizovat a tvrdit, že to byl rok jako každý jiný a klidně nám hoďte další, easy peasy, dáme to levou zadní, cítím intenzivní proměnu snad na buněčné úrovni a jsem za ni vděčná. Po pravdě, celý rok jsem v nejtěžších momentech děkovala Bohu za to, že je to epidemie, i se všemi důsledky, nikoliv válka.C)
Docela se to kolem toho IC zahušťuje co? Body A, B i C tohoto grafu nahlížejí vlastně pořád totéž téma z různých stran. Ale ještě vydržte, to céčko je důležitým momentem odrazu pro srovnání s rokem 2021. Odkazuje se k faktu, že součástí skrumáže v Kozorohu je jižní lunární uzel. O tom jsme se shodou náhod bavili včera, sice v jiné souvislosti, ale princip je stejný: uzavírání. Konečná, vystupovat. V tomto případě jde o konec několikanásobný: byl to rok, kdy jsme zjistili, že všechno, nač jsme zvyklí, to, na jakých hodnotách stavíme svůj svět a jak o něm přemýšlíme, může padnout a skončit v troskách. Představme si to pěkně v materiálu, protože Kozoroh je znamení zemské a naprosto konkrétní: tady se skutečně bortí pevnost, můj dům, můj hrad, co bylo, to bylo a zítra už jen hromada suti. Zní to drasticky a fatálně, ale astrologie vycházející z cyklického pohybu planet nabízí naší vyděšené duši berličku: nezastavujeme, jdeme dál a každý konec je novým začátkem. Klišé, vím, jenže je to tak. Zbortil se starý kamenný hrad, vyroste nová živoucí osada. Krom toho, jižní lunární uzel není nikdy sám, na druhém konci špagátu najdeme vždycky uzel severní, což bude bod E. Perspektivní je zejména ten letošní.D)
Konjunkce Luny s Neptunem. Můžeme ji nahlížet různě. Třeba tak, že Luna zastupující lid v sobě nese dvojitou dávku pasivního odevzdání, a vzhledem k tomu, že v horoskopu roku 2020 nenavazuje tato konjunkce žádné další aspekty, naše duše, osobní i kolektivní, se nechává unášet proudem a nemá na to jakkoliv situaci uchopit a zasáhnout. Anebo co tahle interpretace: lidstvo (Luna) prosákne podivnou chorobou nejasného původu (Neptun). A všichni jak v zakletém zámku upadnou do hlubokého spánku, neschopni sami se probrat, sami prohlédnout, sami si pomoci čekají na příjezd prince na bílém koni. Ten zatím v nedohlednu, místo toho přebírá otěže systém (A) v domnění, že se spícím královstvím si může nakládat, jak se mu zlíbí (B). Ale víme, jak to v pohádkách chodí. A tady to dopadne stejně. Jasně, nic už nebude jako dřív (C), ale to ani v té pohádce – přece je jasný, že jakmile princ dorazí, princeznu vysvobodí a vezme si ji za ženu, starý král rezignuje a mladý pár tomu dá úplně jiný grády!E)
A konečně poslední věc. Přidala jsem ji až ex post ve chvíli, kdy jsem si severní lunární uzel zakroužkovala v grafu 2021. Severní lunární uzel stál na počátku roku 2020 v Raku a v nejvyšším bodě horoskopu. O pozici ve znamení, které představuje domov, rodinu a obrat k nejniternějším hodnotám v životě člověka, jsme tu taky už spekulovali. Nostalgie starých časů a přáním podbarvená idylka z obrázků Josefa Lady. Alibistický slogan prvního lockdownu o tom, že aspoň budeme mít víc času jeden na druhého, rodiny se semknou, konečně si popovídáme a poznáme, co naše nejbližší vlastně těší či trápí. Ale jak víme, každá mince má dvě strany. Semknutí a přiblížení postupně přerůstá v nesnesitelnou blízkost bez možnosti byť jen na chvíli vypadnout a vorazit si, ponorková nemoc probublává už skoro všude, domácí násilí na vzestupu, rozvodové papíry na stole v každé druhé domácnosti a k tomu heslo „Zůstaň doma, zastav virus!“ To když slyším, otvírá se mi otvírá kudla v kapse. U mě je to dáno tím, že pobyt doma v trvání delším než jeden týden v kuse je na hranici únosnosti a brnká na spouštěč nervového kolapsu. Ostatní to samozřejmě mohou cítit jinak. Přesto se domnívám, že s přestupem severního uzlu do Blíženců nás bude víc, kdo chtějí ven … a to je právě rozdíl oproti roku 2021 (2021/E,) naštěstí!Jo a ještě jedna poznámka, napsala bych své oblíbené P.S., ale to se asi nepoužívá za odstavcem, zkrátka: severní uzel na začátku roku 2020 nestál jen v Raku, ale taky skoro na MC, což může znamenat třeba to, že rodinnou sounáležitost a pobyt doma vám prostě nařídíme z moci úřední a basta! Ale to je samozřejmě obraz zahlédnutý ve zpětném zrcátku, koho by to loni v lednu napadlo!

2021

Tady to bude o poznání stručnější, protože zatím v rovině abstrakce a bez konkrétních odžitých událostí. Ale zkusme to:

A)
A začneme od základů. Jejich garantem je Saturn. Už jsem zmínila, že i rok 2021 bude saturnským ročníkem, ale Saturn v Kozorohu a ve Vodnáři se ve svém projevu liší. Kozorožský Saturn dbá hlavně na dodržování toho, co bylo nastaveno, a udělá všechno, aby udržel status quo, zatímco vodnářský Saturn respektuje jiné principy. Je to rozený analytik, který pohlédne na systém a okamžitě detekuje nefunkční místa, označí je, pojmenuje a neváhá své odhalení zveřejnit, aby s pomocí tlaku veřejnosti dosáhl změny. Opakuju se (a to teda Vodnář opravdu nesnáší), ale přesto: systém je tu pro člověka, nikoliv člověk pro systém. Systém se pod tlakem událostí roku 2020 ukázal být jasným kandidátem na totální rekonstrukci, ne-li asanaci. Nefunkční místa vidí už i slepý. A díky skutečnosti, že se Saturn na začátku roku 2021 drží pohromadě s růstovým a svobodomyslným Jupiterem, je možná právě tahle premisa nejdůležitějším východiskem pro nadcházející rok.

A ještě jedna poznámka, tentokrát ne o tom, co v horoskopu je, nýbrž o tom, co tam není. Výhružná a násilná dvojice Saturn + Pluto, jež byla úhelným kamenem roku 2020, se rozešla, dokonce natolik, že jedna z planet přestoupila do jiného znamení. To by samo o sobě stačilo k uvolnění korzetu sešněrovaného tak krutě a pevně, že skoro není možné dýchat (a to symbolicky i doslovně). Letošní rok zahajujeme s novou nadějnou dvojicí Saturn + Jupiter. Přestože se oba pohybují v chladném, odtažitém a neosobním prostoru Vodnáře, Jupiter pořád funguje jako golfský proud, rozpouští ledový chlad Saturnu a k jeho nezpochybnitelné vizionářské inteligenci přidává i lidskost. Nepleťme si Jupiterskou vřelost ve Vodnáři s mazlivým ťuťu ňuňu, ale na humánní altruismus se můžeme spolehnout.

B)
Neptun v Rybách. Nadále zůstává v pozici, která znemožňuje dlouhodobé plánování a jednoznačnou navigaci v dané situaci. O tom jsme se bavili včera (třetí odstavec). Můžeme to brát takhle: viditelnost je výrazně snížena, ale přece sledujeme horizont v určité vzdálenosti. Okruh, který postihneme zrakem a v jehož dosahu můžeme provádět logické operace, je značně menší než v jiných letech, ale prozatím nám musí stačit. Konec konců, i ve vymezeném prostoru je co napravovat. A jednoho dne, řekněme tak koncem února, mlha klesne …

C)
Revoluční gardy. Uran a Lilith, Mars co by kamenem dohodil A přibližuje se. Tohle je nejdynamičtější místo letošního horoskopu a – podělte si mě dvěma, můj muž to dělá běžně – slibuje převrat. Záměrně se vyhýbám slovu „revoluce“, ale jak vidíte, moje snaha byla marná, už zaznělo … Jedna věc totiž je, že se změnou základní premisy (2021/A) máme k dispozici zcela nová pravidla hry, teď je ale ještě musíme implementovat. A ačkoliv rok 2020 oficiálně skončil, jeho chapadla se neodsekla a vliv nevypnul své působení otočením knoflíku. Zkrátka, možná tomu bude třeba trochu pomoct. Tahle převratná fáze běží hned zkraje roku a jejími vrcholy jsou termíny 14. ledna (obrat Uranu do přímého směru doprovázený mohutnou kvadraturou planet shromážděných na začátku Vodnáře: Saturn a Jupiter by default, k tomu Merkur a Luna … něco takového jako David Icke 2020 | The Time Has Come & We Cannot Fail a znovu ty vlasy) až po postupné rozvolnění a ČÁSTEČNÉ zklidnění, které nastane ve chvíli, kdy agitátor Mars naváže spolupracující trigon s Plutem v Kozorohu. A máme to za sebou! Nebo teda tu hlavní část průchodu minovým polem. Samozřejmě, že ostatní planety budou ještě chvíli trsat kolem, tu a tam o něco zavadí a něco svrhnou. Vázu po babičce nebo vládu nebo tak podobně. A pak je tu kvadrát mezi Uranem, který vládne ve Vodnáři a toho času se pohybuje v Býku, a Saturnem ve Vodnáři. Ten zůstává ve hře po celý rok a postará se o to, aby zemětřesení dojelo až do konce, vybilo všechnu svou energii, smetlo zbytky ze stolu a hurá, viz bod 2021/A!

Ježíš, děcka, to je dlouhý! Už nemůžu, jdu si dát na chvíli pauzu u pohádky, doufám, že omylem nezapnu novoroční projev, i když v něm letos pana Zemana nahradí pan Vystrčil. Miloš jako Miloš. Ale přece, vidíte? Změny už začínají! 😉

D)
Luna ve Lvu a úplně nová nálada. Odevzdanou pasivitu, bezbrannou ovlivnitelnost, soucitnou zranitelnost střídá hrdost, vášeň a sebevědomí. Pocitová atmosféra národa roste do síly a vědomí vlastní suverenity. Víme, co chceme, víme, na co máme právo, a jednoduše si to vezmeme – jak prosté! Jak úžasné a velkolepé! Luna je navíc zapojena do hry, a to mnoha aspekty. Na rozdíl od roku 2020, kdy stála schoulená a zapomenutá kdesi u cesty, je postavena vysoko, v nejvyšším bodě horoskopu roku 2021, viditelná a strhující pozornost. Nebojí se výzev, napřímo komunikuje s ústřední dvojicí Saturn a Jupiter (2021/A), domáhá se svých nároků a pravděpodobně vyjedná oboustranně přínosné spojenectví. Podpůrnými trigony se vztahuje k Juno a Chironu, narovnává partnerské vazby a svou velkorysou štědrostí hojí naše rány. A kdyby se náhodu stalo, že se kdokoliv odváží rozporovat vznesené nároky, nemá problém sáhnout po kvadrátu k dvojici (skoro trojici) Uran + Lilith (+ Mars) (2021/C) a stisknout roznětku. Protože přátelé, my jsme Luna ve Lvu a nám nikdo do ksichtu plivat nebude!

E)
A konečně, severní lunární uzel. Pro tento rok v Blížencích, což krom všeho, co najdete v odkazovaném textu, může znamenat i toto: dost bylo domácího vězení, jdeme ven a začínáme se bavit, domlouvat, organizovat, spojovat a tvořit sociální síť tady a teď, tu původní, lidskou, ne virtuální, protože v komunitě je naše síla.

Tak. A to už je fakt všecko. Aspoň prozatím. Ufff … těším se na rok 2021, první po roce spuštění velké transformace, a vkládám v něj velké naděje. A vy?

Klára Koničarová
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico