Dne 23. 1. 2017 v 21:00 Kačenka osvobodila energie archandělů, bytostí světla a andělů, které byly uvězněny a zakódovány církví a černými mágy ve Vatikánu na Svatopetrovském náměstí.

Když si prohlédnete obrázek tohoto náměstí, na kterém je ve středu umístěn veliký menhir, uvidíte okolo 8 polí.

svatopetrske-namesti-2-cisla.jpg

V každém poli byla ukryta a zakódována brána, která věznila energie archandělů. Již před nějakým časem dostala Kačenka 9 mečů, které měla uchovat a v pravý čas použít… Na co, tehdy nevěděla. Dozvěděla se to až nyní spolu s informací o uvězněných energiích archandělů. S energiemi archandělů zde byly uvězněny také energie Kristova vědomí a vzestupu.

Ve 21:00 Kačenka postupně začala pomocí těchto mečů, které nesly kódy a proměnily se v klíče, odemykat zámky těchto bran. Poslední 9. meč, meč věrnosti, zabodla Kačenka do menhiru uprostřed náměstí.

V ten moment se otevřely brány i samotný menhir, z kterého vytryskl nádherný duhový vodopád a pokryl celou Itálii. Zároveň se nad Itálií zobrazil květ života. Květ života se v tu samou chvíli objevil i na severním a jižním pólu, prostoupil celou Zemi a vytvořil okolo naší planety nádherný trojrozměrný květ života fialovo-růžovo-modré barvy.

Začaly se postupně propojovat a aktivovat krystaly a kódy, které se nacházejí v průsečíku každého propojení květu života. A to ve vnitřním i vnějším poli okolo planety, ve středu planety a se srdcem Krista v jádru Země.

Květ života se zobrazil i pod každým kontinentem a začal propojovat a aktivovat kódy a krystaly každé země. V tento moment se začali osvobozovat i bytosti světla a andělé, kteří byli vězněni po celá tisíciletí na různých částech Země.

Církev a černí mágové zneužili síly archandělů, kdy je společně s energiemi nelásky uvěznili a zakódovali, aby nemohlo dojít k vzestupu. Církev začala ve jménu slova Božího, které zneužila a začala světem šířit beznaděj, nevíru v sebe sama. Vyvolávala ve jménu Boha v lidech strach, ovládala je a manipulovala s nimi. Z Boha udělala trestající bytost, která je pouze pro poslušné a vyvolené.

Uvolněním těchto energii přichází veliká pomoc pro celou Zemi, pro každou úžasnou bytost, aby jejich víra spočinula v jejich srdci. Zdroj Hlavní bezpodmínečné lásky se aktivoval.

Teď a tady je čas naslouchat čistému Božímu slovu, které přináší Poslové boží, pracovníci světla. Naslouchejte jim, otevřete brány svého srdce. Aktivujte si a přijměte do svého srdce, do svého nitra bezpodmínečnou lásku. Naslouchejte sami sobě, svým pocitům, svým emocím. Naslouchejte srdcem beze strachu, bez odsuzování a posuzování, bez viny a bičování. Naslouchejte čistým srdcem čisté lásky, srdcem vašeho vnitřního zdroje.

Aktivace Kristova vědomí proběhla a byla osvobozena. Byla rozpuštěná veškerá moc, které držela tuto Zemi ve strachu. Otevřete oči, otevřete srdce a nahlížejte s čistou láskou, která vás vede zpět domů, do vašeho nitra k vašemu srdci, k rozpomenutí.

Jste to vy, kteří změní a přetvoří tento svět v čistou lásku a v naději. Je třeba, abyste začali naslouchat sami sobě. Opírejte se sami o sebe, ne o druhé.

Bůh je tady pro všechny, nejenom pro vyvolené, jak hlásá církev. Bůh miluje každého bezpodmínečně. Bůh je v nás. My jsme Bůh a Bůh je všechno kolem nás. To v nás, to je ta síla.

Vaše prozření andělů

http://www.prozreniandelu.cz/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png