Vztah mezi dvěma polovinami jedné duše se projevuje ohromující silou citu, v jeho hloubce, ve vzájemné oddanosti, v absolutním pocitu blízkosti a intimity, v důvěře a otevřenosti, v nahé upřímnosti, v pocitu celistvosti a naplnění, v nesmírné intenzitě, v dokonalém pochopení toho druhého, které je bytostné a nemá nic společného s vyřčenými slovy, v pocitu naprostého vnitřního splynutí a v touze po něm.

Tato nadpozemská intenzita vzájemného propojení a lásky, když se tyto dvě poloviny duše potkají na Zemi toto pociťují obě poloviny navzájem. A tomu, kdo má za sebou tuto zkušenost pozemského setkání se svojí druhou polovinou, asi vyrazí dech, že cit a láska, kterou k sobě dvě poloviny jedné duše pocítí při setkání v duchovním světě, tedy poté, co obě zemřou, je ještě silnější než tady na Zemi. Ačkoli se to zdá po té pozemské, téměř neúnosné a až bolestně nádherné intenzitě a blízkosti, nemožné.

Dvě poloviny duše se nepotkávaly v každém životě. Ale pokaždé, když k jejich setkání došlo, šlo o setkání velmi významné, dechberoucí, s příběhem vynikal nad všedností všech vztahů, v nichž byli oba partneři do té doby vázáni.

Jedná se o archetyp vztahu, který popisovali kronikáři, básníci a spisovatelé po celou historii lidstva, aby ztvárnili tento nadpozemský vztah mezi bílou Evou a černým Adamem nebo mezi černým Adamem a bílou Evou: Odysseus a Penelope, Orfeus a Eurydika, Kleopatra a Markus Antonius, Lancelot a Guinevra, Tristan a Izolda, Romeo a Julie…
Ze všech těchto příběhů je zřejmé, že i prožívání osudového vztahu mezi dvěma polovinami duše se skrze vývoj člověka proměňuje.

Dnes dochází k setkáním těchto duší častěji, a to díky vývoji, kterým si člověk prošel a projde, díky probíhající transformaci lidstva. Lidstvo potřebuje udělat zásadní posun ve svém vývoji, a nic mu neposkytuje ideálnější podmínky pro takový růst, než tento typ osudových vztahů, do kterých začíná lidstvo postupně bytostně dorůstat.

Z knihy Známe se celé věky, autorka: Andrea Homolová

S láskou
Lucie Lila💗
www.stastnyzivot.info


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png