Osobní zkušenost - Magnetická anomálie u obce Kačerov

datum 14. 7. 2021
Zdroj: Mapy.cz

Naším prvním cílem se stává magnetický kopec. Dvě expediční auta ujíždějí krajinou. Po nějakém čase se dostáváme do vytyčené lokality. Je znát již na první pohled podhůří Orlických hor. Krajina kolem nás je členitější, kopce strmější a tak si někdy připadáme jak na horské dráze. Nechybí ani chvíle s nádhernou vyhlídkou do krajiny.

Projíždíme pár serpentín a stoupáme do vrcholu kopce, kterých se nachází v okolí až kam oko dohlédne. Překonáváme horizont na první pohled ničím nezajímavého kopce a sjíždíme po klesající silnici do údolí. Asi po sedmdesáti metrech klesání auto před námi zastavuje.

Nechápeme důvod a tak vyčkáváme. Za okamžik se na autě před námi rozsvítí světla zpětné rychlosti a my se snažíme uvolnit prostor. Řidič našeho auta uvolnil brzdu, abychom mohli automobil před námi předjet. A nyní se to stalo. Po uvolnění brzdy, bez zařazené zpátečky, se auto rozjelo i s námi zpět k horizontu kopce. Absolutně jsme nechápali co se děje. Předpokládali jsme, že magnetická anomálie vychýlí střelku kompasu, nebo v lepším případě se střelka roztočí kolem své osy. Že však pojede auto s třemi lidmi do kopce, bez zařazeného rychlostního stupně, jsme nečekali nikdo. Ve chvíli překonání vrcholu kopce jelo auto minimálně rychlostí 20 km/h. Přejeli jsme horizont abychom pozorně zhodnotili úhel klesání svahu kopce před námi. Přejeli jsme přes vrchol kopce ještě jednou a ve stejných místech jsme zastavili. Vše se opakovalo znovu.

Po vystoupení z auta jsme si pozorně prohlédli sklon klesání znovu několikrát. Až jsme se všichni shodli na tom, že auta zde jezdí do kopce bez zařazeného rychlostního stupně. Usoudili jsme, že některé fyzikální zákony zde pozbývají platnost. Plastová láhev plná vody se po položení na zem rozběhla proti kopci poměrně vysokou rychlostí. Nyní nám již začíná být jasné co se zde děje. Není to anomálie magnetická nýbrž gravitační.Jelikož jsme neměli sebou patřičné vybavení ke změření úhlu klesání a jiných potřebných informací nemohu zde zatím víc o této anomálii napsat.Příští rok navštívíme lokalitu několikrát a budeme vás o tom informovat.

Zpravodaj klubu Záblesk č. 8. roč. 2005
Zdroj: https://www.kpufo.cz/oblasti/ano/vortex/c_06.htm

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico