Oslavujme snílkovství

datum 26. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Tento článek je pro všechny, kteří se cítí být snílky, naivy, bezmeznými optimisty a všemi těmi, kteří věří v dobro lidí a lepší svět. Tento článek je ale i pro ty, kteří cítí opak a na tyto tzv. naivy koukají z patra. Chci tímto článkem říct, oslavujeme snílky, neboť bez nich by nebyla transformace možná, bez nich by nebylo možné se posunout do vyšších frekvencí.

S tím, jak jsem se musela naučit se mít ráda, s tím, jak jsem musela jít více a více do své jemnosti, ženskosti a citlivosti, s tím, jak jsem přijímala i svou mužskou stránku, léčila vnitřní dítě a přijímala své stíny, pochopila jsem jedno, tohle byla jen moje cesta, cesta věčného snílka, který může na dno spadnout nesčetněkrát a vždy nakonec vstane a jde dál. Ale nejde jen dál, jde dál už vnitřně silnější, vnitřně čistší a moudřejší. Moudřejší o své zkušenosti, o své vhledy, o své uvědomění si.

A jedno z těch uvědomění je, že tuhle cestu zkoušek již není nutné jít. V současných energiích a nastavení vibrace Země, ale i Slunce, které tento proces vede, je čas si uvědomit vlastní hodnotu a nežít již zkušenosti, které jsme museli žit v minulosti, ale začít tvořit nový svět.

Díky snílkům, kteří vytvářejí své myšlenky na základě "snění" o lepším světě, o dobru v lidech, o naplněných životech, o tom nejkrásnějším možném i nemožném, díky jejich neomezenému přesvědčení a důvěře v lepší svět, může ten lepší svět v této realitě i vzniknout. Jsou to snílci, kteří boří hranice a limity, kteří otevírají možnosti, kterým ostatní ještě ani nevěří, které ostatním přijdou minimálně přitažené za vlasy, v horším případě naprosto zcestné (naivní).

Přesto se přesvědčení snílků plní, jejich "snění" se stává realitou a my nyní vidíme vznikat svět, který jsme nesli ve svých srdcích, ve který jsme věřili a přáli si, aby se stal realitou. Svět, který zatím vnímá a vidí jen několik z nás, ale již nyní víme, že tohle je skutečnost.

Tímto článkem chci podpořit všechny snílky, chci upozornit na jejich dar, který nese energii lepšího života, nového světa a skutečnosti. Chci apelovat na jejich podporu, jak duševní, tak hmotnou. Snílkové jsou ti, kteří prorážejí limity a bez tohoto prorážení, by nevzniklo to nové, to, v co všichni na této vědomé cestě už nejen věříme, ale již i víme, že se to nyní tvoří, neboť to nejen cítíme v hloubi našich srdcí, ale i žijeme.

Jeden z úkolů snílků je naučit se ukotvovat tyto sny zde do hmoty. A naopak ti z nás, kteří zde nesou energii ukotvení, mají za úkol otevřít se snění. Jsme celistvé multidimenzionální lidské bytosti, a i když nás naše "základní" energie nese, naším úkolem je přijmout svou celistvost tady a teď.

V té fázi, kdy snílek, ale i kdokoliv z nás přichází ke své sebelásce a uvědomění si toho, kdo ve skutečnosti je, co chce žít a jaká je jeho pravda, je nutné propustit vše, co není v souladu s naší vibrací. A ano, někdy to bolí. Mohou to být přátelé, rodina, partneři, práce, prostředí, ale někdy i vlastní děti, které budeme muset propustit. Ať již na vědomé bázi, tak někdy i v reálném životě. Je to skutečnost, kterou je také potřeba v určité fázi procesu přijmout.

Mysl se bude ještě bránit, tlak okolí se bude stupňovat, ale pak se o slovo může přihlásit tělo a nemoc nás upozorní, že nežijeme v souladu se svým nastavením, s pravdou svého srdce, a je čas se postarat o sebe.

Vše se děje samo a všechno má svůj vlastní plán a je na nás, zda se již plně vnímáme a respektujeme (posloucháme) svou intuici, své vedení, které jasně (přes signály těla, srdce, vedení) říká, že pokud se bytost vedle nás nyní nechce vyvíjet a nemůže být v souladu s námi, pokud nás bytí ostatních vedle nás stahuje a ne naplňuje, je čas se rozejít.

Láska je totiž o lásce sám k sobě, a ne o tom, nakolik nás miluje druhý, nebo my milujeme je. Je to o lásce, kterou dáváme sami sobě, lásce, kterou cítíme ve svém srdci, o lásce, kterou když dáme plně sami sobě, ne z pohledu nějakého sobectví, ale zdravého sebevědomí, uvědomění si své hodnoty a celistvosti, můžeme zdravě "dávat" i lásku všemu a všem. Protože jen v případě, že dáme lásku sami sobě, můžeme uzdravit plně sebe a pak i ostatní.

V opačném případě, budeme neustále dokola žít jen v zrcadlení, které nám budou ostatní hrát, aby nás dostali právě k našemu srdci, k naší vlastní sebelásce.

Je s podivem, že všechnu tuto teorii sice již víme, ale ještě si ji stále nedovolíme (neodvážíme) žít a stále chceme další a další trápení (zrcadlení) zvenčí, místo abychom již šli plně dovnitř sebe sama a začali žít naplněný a šťastný život.

Tento transformační čas, tento sychravý barevný podzim, tato pomalá jednotvárná zima, chmurné počasí a tlak zvenčí nás ale již nenechá na pochybách, že jediná cesta je cesta dovnitř, a že již není možné žít jinak než tak, jak chce naše duše.

A duše nás v současné době žádá o plné přijetí, o návrat ke Zdroji, o napojení se na božské vedení a o tvoření nového života pod tímto naplňujícím vedením pro každého z nás. Je to o našem rozhodnutí, o našem vnitřním rozhodnutím toho, co si zvolíme.

A věřme snílkům, když nám říkají, že si nejen můžeme, ale že si máme přát ten nejlepší život právě pro sebe, neboť snílkové vidí dál, než bychom zatím byli schopni třeba i přijmout...

Oslavujme snílky, podporujme snílky, jsou to ti, kteří nesou pochodeň lepší budoucnosti, která už tu je, a nyní se ukotvuje do této reality. Takže naslouchejme, pozorujme, věnujme nyní svůj čas hlavně sami sobě a otevřeme svá srdce, nejen snílkům, ale celému novému bytí tady a teď.

Z celého srdce snílek, Tereza Mahulen

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico