Oslava podzimní rovnodennosti odpočinkem, uvolněním a magickým tancem

datum 25. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Tanec je horizontální pohyb, který vertikálně pozvedá lidské vědomí. Silné duševní prožitky přináší magický tanec v přírodě. Čerstvým vzduchem a přírodním duchem vertikálně povznesená energie odhaluje aspirace neboli touhy duše, přináší spirituální inspiraci, vede ke změnám vnitřní vibrační frekvence. Proč vlastně začal člověk tančit? Tanec můžeme vnímat jako přirozenou reakci související s poslechem hudby. Avšak v dávných dobách, kdy lidé tančili okolo ohně, nelze tanec neboli rytmický pohyb spojovat s hudbou. Nabízí se spojení s živlovou energií ohně, vzduchu, země a vody a se slastným vytržením, jakého je možné pomocí tance dosáhnout. Tanec může být vyjádřením beze slov, že život je pohyb. Rytmus je spojený s časem, proto může být tanec vyjádřením rytmu shledaného v pravidelné proměně dne a noci, v proměnách ročních období. Tanec je příležitostí vyjádřit pohybem své pocity, nebo se zbavit přebytečné energie, ale především je příležitostí pro neobyčejné duševní prožitky. Dříve lidé tancem vyprávěli své denní příběhy, vyjadřovali jím vztah k přírodním silám a živlům.

Tanec jako magické dílo – síla tvořivého pohybu

Uvolníme veškeré napětí fyzického těla. Plně se soustředíme pouze na první pohyby, vnímáme jejich počáteční sílu.

První taneční pohyby vedeme z oblasti středí části těla, jako by proud energie pohybu vycházel z oblasti čakry solárního plexu (břišního mozku). Přidáme pohyb ramen a rukou, potom rozpohybujeme pánev a pohyb nohou zapojíme až jako poslední.

Pohybujeme se pomalu. Vnímáme, jak z nás vyzařuje energie, která dalece přesahuje naše fyzické tělo. Dále tančíme plynule, bez jakékoli myšlenkové koordinace. Stále se soustředíme na oblast solárního plexu, odkud vyšel prvotní impulz k magickému pohybu.

K tomuto tanci nevyužíváme žádnou taneční techniku, tělo se pohybuje naprosto uvolněně, vzduch neklade žádný odpor. Dech se prohlubuje, impulz k rychlejšímu tanci přichází sám od sebe, své pohyby nekontrolujeme. Tanec je řízen neviditelnou energií dalece propojenou s okolním prostorem. Každý jednotlivý pohyb se stává součástí vzdušného prostoru, každý pohyb zanechává v prostoru váš energetický otisk. Po určité době se dostaví pocit, jako by fyzické tělo ani neexistovalo.

Na okamžik se zastavte a vnímejte sílu pohybu energie ve vašem těle, ve svalech, podél páteře. Opět se pomalu rozpohybujte a pozorujte ladné pohyby svých rukou, vnímejte své ruce a sílu každého drobného pohybu.

Zavřete oči a v představách vnímejte, jak je vaše tělo zlehka nadnášeno vodou. Potom si představte, že vaše ruce kladou odpor vodě. Představte si propastnou hloubku pod sebou. Potopte se pod hladinu. Pokud cítíte vnitřní pnutí, soustřeďte se na dech a vědomě toto pnutí uvolněte. Několik minut takto setrvejte.

Potom si představte, jak se vaše tělo vznáší do prostoru. Vaše tělo je lehké jako pírko. Náhle vámi prostupuje pocit, že létáte.

Vnímejte jemné nuance v rozdílu mezi dotekem vody a dotekem vzduchu. Uvědomujte si energii, která přesahuje vaše tělo, která proniká vaší aurou do všech směrů.

Pro energii, kterou během tance vyzařujete, neexistuje zemská přitažlivost.

To, co ve vás tančí, je energetické vyzařování, které předchází každý pohyb fyzického těla. Tuto energii si představme jako paprsky tančícího světla. Tančete dál bez soustředění se na koordinaci pohybu, zklidněte mysl. Každý váš pohyb je představením životní esence.

Pokud chcete zajít ještě dál, vnímejte své astrální tělo, možná postřehnete jeho esenci, která jako by se pohybovala vždy o krok před vámi. Obtiskuje se do prostoru kolem vás, působí jako strážce, jenž má schopnost udávat pohybu směr, vycítit každé nebezpečí. Váš pohyb prostorem získá novou kvalitu.

Nemusíme si dělat starosti s citem pro formu, magický tanec by měl být naplněn radostí, potom se v tanečních gestech cit pro výraz a rytmus pohybu projeví sám od sebe. Během rituálního tance dochází ke zvýšené produkci endorfinů v mozku. Energetická změna vědomí je vyvolána extatickým tancem, například postupným zrychlováním otáčení těla po směru hodinových ručiček. Vědomí se touto taneční rotací může dostat až do magického „bodu nula“, jímž je stav extáze, vyvolání dojmu nekonečného pohybu. Mentální víry se stahují a rozpínají, vjemy jsou pronikavé, intenzivní i matoucí. Taneční rotace může vyvolat závratě. Dojdeme-li do bodu, kdy v nás otáčivý pohyb vyvolá silný pocit nadnášení – jako bychom se ocitli mimo zemskou přitažlivost, nebo dokonce mimo fyzické tělo, zaujmeme pohodlnou meditační polohu.

Pokud máme tu možnost, zvolíme kontakt se zemí. Pokud jsme v přírodě posadíme se na zem, lehneme si do trávy. Vše probíhá plynule, neztrácíme kontakt se změnou vědomí, přecházíme do nadsmyslového, snového světa, a to za plného vědomí, jen smysly máme neobyčejně zbystřené. Nové úrovně existence je možné vnímat právě pomocí zbystřených smyslů. Zaposlouchejte se do existence, vnímejte každý zvuk. Vnímejte vůně, chvění vzduchu, teplo, chlad. Dívejte se kolem sebe. Vnímejte každý pohyb, zaznamenejte vše, co se kolem vás hýbe.

Magický tanec je návodem k oslavě podzimní rovnodennosti (23. 9. 2022 ve tři hodiny ráno), je spojením s přírodou, pro tanečnice-bohyně je vhodný květinový věnec do vlasů. Květin v přírodě už sice ubylo, ale vhodné určitě budou astry, chryzantémy a jiřiny. Věnec upletený z čerstvých květů představuje kreativitu, kvetoucí sílu, láskyplný přístup k sobě, k fyzickému i mentálnímu tělu. Pokud vám magický tanec nic neříká, můžete v tento den zvolit jinou, vám blízkou pohybovou aktivitu. Také obyčejné procházce přírodou je možné vdechnout neobyčejný pocit svátečnosti.

Pokud můžete, tak v den podzimní rovnodennosti a následující víkend odpočívejte, odlehčete svou mysl, své mentální i fyzické tělo. Nepouštějte se do žádných vnitřních regresí, sebezpytování, sebetrýznění, zkuste pár dní nic nehodnotit, zkuste se jen hýčkat a rozmazlovat. Zároveň si odpočiňte od všeho unavujícího vzhledem k rušnému vnějšímu dění, uvolněte napnuté vnitřní struny obav, existenční úzkosti a strachu. Odpočinek je mostem z jednoho životního tématu do druhého. Uvolněte se myšlenkou, že vnější chaos není tím, čím se zdá být, posouvá nás do nových rovin existence. Přestože můžete vnější světové dění vnímat jako neveselé, neříkejte si, že není důvod radovat se a tančit, každá srdcem procítěná pozitivní energie, která se propojí s kolektivním vědomím planety se mnohanásobně počítá.

Všudypřítomné vědomí

Pokud vědomí vystoupí z těla není to tak, že by fyzické tělo zcela opustilo, vědomí je všudypřítomné. Nadpřirozená moc tance spočívá v možnosti dosažení extatického stavu. Můžeme dosáhnout oproštění od ega tím způsobem, že se mimo linearitu času v přítomném okamžiku spojíme s vnitřní jemnohmotnou snovou bytostí. Vědomí zůstává v utlumené pozici přítomné ve fyzickém těle a zároveň je neseno astrálním tělem, které je s fyzickým tělem propojené. Vědomí je v podstatě všude, astrální dimenze je také v podstatě všude, pouze funguje na jiné frekvenci vnímatelnosti než dimenze pozemská. Tajemství jemnohmotné sféry mezi světy spočívá v tom, že jinou vibrační frekvenci astrální sféry je obtížné zachytit smysly. Přitom je zvláštní, že jakmile se rozšířené vědomí do těchto sfér dostane, okamžitě zjistí, že pocitové a mimosmyslové vnímání zde funguje mnohem ostřeji než v běžném hmotném prostředí.

Astrální svět je odlišný energetický systém. Vzdálenost z jednoho bodu do druhého jakýmkoliv směrem je překonána okamžitě, pohyb astrálními sférami neomezuje gravitace ani prostorové vzdálenosti známé na hmotné úrovni (výška, šířka, hloubka, světové strany). Vědomí se zde okamžitě adaptuje na jinou frekvenci. Pohyb zde je buď intuitivní nebo řízený myšlenkou a ovládaný vůlí, koncentrací na záměr, pohyb je tvořen myšlenkou, která se podílí na tvárnosti astrálního prostoru. Astrální obrazy jsou jasné, živé, mají hloubku, je možné orientovat se v prostoru, uvědomujeme si osobní přítomnost ve viděném rámci virtuálních myšlenkových procesů. Zvláštní je odlišné vnímání času. Na hmotné úrovni je vnímání času zcela přirozené (zafixované), rozšířené vědomí může na astrální úrovni z tohoto důvodu vnímat plynutí času, na základě pocitů, ve skutečnosti v této sféře čas neplyne.

Kosmické energie přicházející z hlubšího vesmíru podporují splývání a přijímání nových vjemů v rámci duševního a duchovního vývoje, které souvisí s dříve osvojenými, podobnými zkušenostmi (minulé životy), s přijímáním energií podílejících se na výstavbě budoucího vývoje lidské civilizace. Osobní mystická zahlédnutí si někteří lidé velmi střeží, někdy z obav z nepochopení, někdy ze závažnosti následků, jaké by jejich sdělení vyvolalo, jindy z nich skrytě čerpají osobní prospěch. Jindy z toho důvodu, že je obtížné vysvětlit, jak je možné, že mystické prožitky vedou člověka ke klidnému harmonickému životu. Mystických prožitků je dáno štědře každému, komu se otevře brána poznání, klíče k jejímu otevření nevidíme, přestože se nacházejí na dosah ruky. Pokud jsme dostatečně pozorní mystické prožitky jakoby se samy nabízejí. Například cílená meditace na vnitřní harmonii umožňuje formující, životní síle vztáhnout se sama k sobě, abychom ji plně a inspirativně pocítili ve svém středu. Právě harmonie je univerzálním klíčem k pochopení zákonitostí Univerza.

Pohyb a smysl pro krásu

Každý náš pohyb o nás mnohé vypovídá, z pohybů těla lze vyčíst pravdivost i přetvářku, lehkost i těžkopádnost, ale i smysl pro krásu. Dokonalá lehkost se může projevit i v rychlých, rázných pohybech, v sebejisté výmluvnosti, v rozvážném rozhodování. Lehký krok vzbuzuje dojem, jako by se tělo nadnášelo. Životem můžeme plout s lehkostí. Těžkopádnost, ať už souvisí s jakýmkoli životním tématem, brzdí tvůrčí sílu. Výjimkou ale není těžkopádnost coby způsob života. Neobratnost nebo těžkopádnost můžeme pozorovat ve strnulých pohybech, ve způsobu (zmatené) řeči, v (chaotickém) rozhodování.

Smysl pro krásu vědomě vložený do každého pohybu fyzického těla vychází z uvolněných, povznášejících pocitů. Prožívání krásy má povznášející moc. Není tím myšleno soustředit se na krásný pohyb. Jde o pohyby fyzického těla, které jsou samy o sobě naplněné krásou, vědomou myšlenkou beze slov, myšlenkou protknutou esencí života, čistoty, lehkosti a její účinnosti na duševní pohodu. Jde o vnitřní prožívání krásy, radosti z pohybu, radosti z bytí. Magický tanec je snoubení pohybu s vnitřní krásou. V nadneseném slova smyslu tančit můžeme všude, a pokud tančíme s láskou, není od věci umět se protančit životem.

Jak si můžeme osvojit smysl nebo cit pro krásu? Pozorováním krásy v přírodě, v krajině, v lidech, ve věcech, v uměleckých dílech. Nehledáme však kvalitu v kráse vnější, vnímáme imaginární vnitřní krásu pozorovaných věcí a jevů. Imaginární krásu pohybu, kterou vnímáme například během pozorování zapadajícího Slunce. Vnímáme vše, co je v každém kousku hmoty imaginární. Pomyslné, zdánlivě neskutečné, fantazijní a samozřejmě symbolické. Imaginární krása pohybu se nám může vyjevit například během pozorování bouřkových oblak na obloze, jako bychom na nebeské klenbě v pohybu oblak vnímali zvláštní figury tance kolem ohně Slunce, tance smrti, tance života, tance odevzdání se přírodním silám.

Nonstop-stres nebo harmonie? Co je vůdčím motivem vašeho života? Harmonie se může stát vůdčím motivem života. Čím můžeme sami sebe obohatit? Udělejte si den plný pohybu a večer příjemných vzpomínek, poezie, romantiky, hloubejte nad svými duševními poklady nebo nad svými životními postoji, objevujte svou vnitřní krásu. Najděte si chvilku na pár krásných slov se spřízněnou duší a dovolte si procítit jiskru niterné něhy a sounáležitosti ve svém srdci. Ve vědomém tvoření je obrovský potenciál, především pro člověka, který ví, čeho chce ve svém životě nebo v určité životní etapě dosáhnout.

Tancem dáme průchod povznášejícím pocitům. Prostřednictvím tance můžeme vyjádřit radost i smutek. Příčinou lidské melancholie je smutek duše, která vnější zkušenosti zpracovává jinak než rozumová složka bytí. Duše do sebe vtahuje esence vibrací radosti, ale i lidské nespokojenosti a povrchnosti. Duše je důležitým mezičlánkem mezi intelektem a smyslovým vnímáním, zviditelňuje jemné nuance vnímání, které rozum přehlíží. Duše vyzdvihuje intelekt na vyšší úroveň. Duše je hybatelem vnitřního duševního života. Podobně jako oduševnělost – to je touha, pohyb, život a krása. Touha po svobodném pohybu je v každém prvku vesmíru, stejně tak život a krása. Vzájemná souvislost mezi touhou, pohybem, životem a krásou je Láska. Jednou z priorit a možná i smyslem života je spojení s celou paletou jemných barev a tónů esenciálních vibrací duše.

https://www.psychologiechaosu.cz/oslava-podzimni.../

Zdroj: https://www.facebook.com/www.psychologiechaosu.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico