Probuzení nejniternější Božské podstaty, vnitřního Krista, je ovlivněno přímou zkušeností a toto poznání se nazývá Gnóze. Mnoho poslů Světla bylo posláno, aby vytvořili sjednocené pole Jednoty, a tak umožnili probuzení lidí na Zemi. Největší z těchto Poslů v historii byl Ježíš Kristus. Kristus byl učitel, který předával pokyny týkající se Gnóze a Božská Tajemství. Tato Tajemství svěřil svým Apoštolům a nástupcům ztělesnění Krista. Duchovním procvičováním a neúnavnou prací mohou lidé postupovat k osvobození a svobodě a zažít konečný návrat k Bohu, což je pro člověka prvorozené právo a zcela přirozený životní styl.

V těchto časech, více než kdy jindy, je tělo vystaveno umělému blikajícímu Světlu, a to nemá nic společného s živým organickým Světlem, Boží Trojicí. Naším cílem je v těchto koncových cyklech vytvořit sjednocené neutrální pole, které čerpá energii ze Zdroje Stvoření a tak je mnoho moudrých lidí v této době co nejvíce v přírodě. Toto energetické trojvlnové pole vytváří věčnou zásobárnu životodárné životní síly, která generuje zdravé tělo. Duše je šťastná. Tato věčná zásobárna živé životní síly je Kosmické Světlo Krista, princip Svaté Trojice, která nás aktualizuje a obnovuje do tzv. továrního nastavení. Zastavme se a uvědomme si pravý odkaz tohoto posvátného času Znovuzrození našeho vnitřního Krista, ukončení temných návyků, vyjádření pravé lidské Božskosti, úcty k tělu a Božské přirozenosti v souladu s přírodou, protože návrat svobody a Lásky pro všechny je opravdu grandiózní.

Zůstávejte v záři vaší cesty Srdce Avatara.

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě