Organické světlo kosmického Krista

datum 6. 1. 2021

Probuzení nejniternější Božské podstaty, vnitřního Krista, je ovlivněno přímou zkušeností a toto poznání se nazývá Gnóze. Mnoho poslů Světla bylo posláno, aby vytvořili sjednocené pole Jednoty, a tak umožnili probuzení lidí na Zemi. Největší z těchto Poslů v historii byl Ježíš Kristus. Kristus byl učitel, který předával pokyny týkající se Gnóze a Božská Tajemství. Tato Tajemství svěřil svým Apoštolům a nástupcům ztělesnění Krista. Duchovním procvičováním a neúnavnou prací mohou lidé postupovat k osvobození a svobodě a zažít konečný návrat k Bohu, což je pro člověka prvorozené právo a zcela přirozený životní styl.

V těchto časech, více než kdy jindy, je tělo vystaveno umělému blikajícímu Světlu, a to nemá nic společného s živým organickým Světlem, Boží Trojicí. Naším cílem je v těchto koncových cyklech vytvořit sjednocené neutrální pole, které čerpá energii ze Zdroje Stvoření a tak je mnoho moudrých lidí v této době co nejvíce v přírodě. Toto energetické trojvlnové pole vytváří věčnou zásobárnu životodárné životní síly, která generuje zdravé tělo. Duše je šťastná. Tato věčná zásobárna živé životní síly je Kosmické Světlo Krista, princip Svaté Trojice, která nás aktualizuje a obnovuje do tzv. továrního nastavení. Zastavme se a uvědomme si pravý odkaz tohoto posvátného času Znovuzrození našeho vnitřního Krista, ukončení temných návyků, vyjádření pravé lidské Božskosti, úcty k tělu a Božské přirozenosti v souladu s přírodou, protože návrat svobody a Lásky pro všechny je opravdu grandiózní.

Zůstávejte v záři vaší cesty Srdce Avatara.

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě