Se zimním slunovratem přechází Slunce do znamení Kozoroha. Děje se tak v čase Vánoc a dalších svátků spojených s oslavami návratu Slunce a světla. Ano, slovo vyřčené s nadějí ve znamení Střelce padá na připravenou půdu a stává se skutečností v období tvůrce, zakladatele a budovatele Kozoroha. Okamžikem zimního slunovratu přecházíme od slov k činům, od plánů se vydáváme na někdy dlouhou a komplikovanou cestu vpřed.

Zimní slunovrat je též okamžikem změny polarit. Od kosmického výdechu, v němž Země setrvává od letního slunovratu, vydává ze sebe teplo, energii a plodiny, se dostáváme ke kosmickému nádechu, během něhož až do letního slunovratu bude Země přijímat. Teplo, semeno, energii a naši pozornost. Moment zimního slunovratu je tak vteřinou zastavení se mezi nádechem a výdechem, je to čas zadržení dechu, zastavení rytmů, kdy je možné cítit tep a vnímat intenzivněji, co se děje.

Následující měsíc poté bude Slunce procházet znamením Kozoroha. Čeká na nás čas a prostor pro vytváření předsevzetí, stanovování úkolů a vytyčování směrů. Mělo by nám už být jasné, kam se budeme v následujícím roce ubírat. Čas Kozoroha je též obdobím úspornosti, v našich zeměpisných šířkách vychází na tu nejtužší zimu. Podle tradic se v tomto čase rodí ti nejhouževnatější a nejsilnější jedinci. Je to zároveň i perioda v roce, kdy se učíme samostatnosti, měli bychom umět zvládat sami sebe, být schopni si poradit a vystačit sami se sebou. Tento čas nevede k faktické izolaci, ale naopak učí být zodpovědnými za své dílo a směřuje k umění dobře se rozhodnout.

Symbolem Kozoroha je kruh představující svět, oblouček, který reprezentuje duši a krátká úsečka symbolizující nepřímé spojení duchovních a světských (fyzických) hodnot. Znamení Kozoroha jako poslední stádium hmoty má právě za úkol propojovat hmotnou realitu s duchovním prostředím. Skrze práci, která má být vykonána, a prostřednictvím poznání sebe sama.

V Kozorohu vládnoucí planeta je Saturn. Symbol přesnosti, konkrétnosti, ale také nasměrování, hranic a limitů. Saturnské úkoly jsou pro nás jasné: dát do pořádku sebe i své věci a samozřejmě i své záležitosti. Naučit se vymezovat a umět správně zakončovat. Proto je i podle tradiční astrologie Saturn poslední planetou.

Ve znamení Kozoroha se samozřejmě narodila celá řada vynikajících osobností, působících ve všech směrech a odborech jako ti, kteří položili základy. Nepřekvapí proto sólisté, třeba golfista Tiger Woods (1975), malíř Paul Cézanne (1839) nebo chemik Albert Hofmann (1906).

A co nás čeká při pohledu na planetární konstelace? Můžeme se nadít změn, vždyť tu bude kvadrát mezi Plutem v Kozorohu a Uranem v Beranu, k Plutu se okolo zimního Slunovratu přidá i Venuše. Budou tu tedy zesílené a také docela konkrétní touhy dobrat se kýžených změn. A bude tu okolo slunovratu i sextil mezi Marsem a Uranem, čekejme tedy větší možnost uplatnit svůj hlas, pohled i názor. Ovšem za cenu projevení odvahy a určité neústupnosti.

První lednové dny budou asi také plné překvapení a novinek, Slunce v Kozorohu v kvadrátu na Uran a lunární uzly uzel předznamenává chuť řešit staré problémy a zbavit se přebytečných zátěží na cestě. Po velkou část ledna pak bude Venuše postupovat společně s Merkurem znamením Vodnáře. Přijde tedy čas na formulování nezávislých myšlenek a postojů a bude i prostor na to je šířit dál a zabývat se jimi. Neharmonický kvadrát Pluta v Kozorohu na lunární uzly nás bude provázet po větší část ledna. Ukazuje na problémy a nutnost vyrovnat se se starými úkoly. Můžeme se potýkat s nepřipraveností, svou roli může hrát i „zlobivé“ počasí.

A abychom končili optimisticky, poznamenejme si, že v lednu bude i důležité a příznivé propojení Pluta v Kozorohu, Chironu v Rybách a Prozerpiny ve znamení Štíra. To říká, že ač se nám bude zdát přítomnost zrovna třeba obtížnou a těžkou, máme ale v tomto čase jedinečnou možnost pracovat na změnách a na kvalitě budoucích dnů.

Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png