Na sklonku zimy přichází znamení Ryb. Jeho rolí je završovat, zakončovat, nechat doznívat a uvolňovat vazby i napětí. A že je toho po prožitém Vodnáři třeba! Poté, co se dotkneme ve Vodnáři inspirujících situací, je třeba v Rybách vše doopravdy zažít, vracet se k zajímavým momentům a hledat sebe sama na pozadí prožitého. Ryby, tiché, mlčenlivé, skromné, v pozadí, ale i pestré, nadchnuté a filosofující. To je prostředí, či chcete-li, jsou to energie znamení, do něhož Slunce vstupuje 19. února.

Poslední znamení zodiaku, konečný cíl našeho směřování. Slunce do něj přechází z Vodnáře, znamení, kde jsme měli možnost dotknout se hvězd. Kontaktovat se s naším vyšším Já. Prostřednictvím myšlenek, nápadů, výjimečných chvil a též doby, která byla tak trochu jiná než zbytek roku. V Rybách si už jen rovnáme zážitky, prožitky a myšlenky. S tímto urovnáním přichází i hlubší poznání nejen prožitého, ale i podstaty věcí a dějů.

Tak jako je čas se Sluncem ve Vodnáři dobou masopustních a karnevalových taškařic a rejů, období Ryb je dobou předjarního půstu a očisty duše na sklonku zimy, kdy jedno končí a druhé ještě nezačalo. Symbolicky mentálně visíme v prázdnu, duše i činy jsou prozkoumávány a očišťovány. Chystáme se na mocné zahájení jara a vzepětí v Beranu, ale předtím je třeba si odpočinout. Polevit ve smělých aktivitách, ulevit od vnějších povinností a spočinout. Dovolit si luxus nebýt aktivní. Považte, v dnešní době na začátku 21. století prodchnutého především informačními technologiemi a informacemi samými. Připusťme si, že vypneme, vypojíme se a oddělíme od sítě viditelné, která je reprezentována našimi totemy, jimiž jsou mobily, počítače a další tabletky. Získáme tím automaticky vstupenku do jiné sítě, do té, která by mohla být právě signována znamením Ryb. Je to říše všeříkajícího mlčení a odpovědí, jež přicházejí o vteřinku dříve, než byly vysloveny otázky. Je to svět duševního internetu napojeného na informační pole Země a lidí a potažmo i dalších bytostí kolem. Kdy jindy hledat porozumění, naději a víru než v sepětí s těmi, s nimiž bok po boku kráčíme generaci po generaci, vlna za vlnou k budoucnosti, která není jen naše, ale je společná.

Ve znamení Ryb vládne planeta Neptun, vládce vod, hlubokého vesmíru a mystických zážitků. Do hloubek je v čase Ryb opravdu blíže, lze do nich takřka volně nahlížet. Přicházejí i příležitosti je více studovat. V sebepoznání, v meditacích, konstelacích, ale i v hlubokých rozhovorech. Neptun nám dává příležitost nahlížet pod pokličku dějů, poskytuje lehkost nacítění se, cítění vůbec a dává dar odpustit, přesunout si událost, děj či stav do jiné roviny vnímání. Planeta Venuše, která je v povýšení ve znamení Ryb, nás může vést a směrovat k tomu, čemu říkáme bezpodmínečná láska. Spoluvládce Neptuna Jupiter se stará v období Ryb o to, abychom vše uměli řešit a zvládnout s přehledem a určitou důstojností. V protilehlém znamení Panny vládne planeta Merkur, která je v Rybách naopak v Pádu. Ukazuje na to, čeho se nám v tomto období nedostává. Je to kritičnost, sebekritičnost a schopnost praktických činností a aktivit. Částečně je to tak v pořádku, přesto bychom si měli i tak všímat drobných detailů, jež mohou být indiciemi k dalším cestám. Obě znamení Panna i Ryby mají však jedno společné. Pročišťují a čistí. Jsou položena na konci dvou stěžejních období, léta a zimy do času, kdy je třeba se přichystat na transformaci. Z letního těla do zimního a naopak. Celý podzim a na druhé straně jaro jsou potom tím obdobím, kdy přeměny probíhají. Obě zmíněná znamení tak startují všechny možné druhy očisty. Od svého okolí, věcí, ale i vztahů, zvyků přes zdraví až k myšlenkám a způsobům myšlení. Doporučuje se tak v tomto předjarním čase se soustředit a oprostit od všeho zatěžujícího a nežádoucího. Je tu nejlepší doba k tomu, abychom se zbavili přítěží.

Orgány, jež jsou v námi sledovaném období citlivější a tedy i náchylnější k nevyváženému přijímání energie a tedy k onemocnění, patřící pod signaturu Ryb, jsou chodidla, kotníky, celý imunitní systém a žlázy s vnitřní sekrecí. Jsou mezi nimi i všechny tekutiny, které nejsou v těle vázány, lymfa, mozkomíšní mok a další.

Podívejme se, kdo si vybral tento čas za okamžik zrození. Téměř určitě znáte interpreta Boba McFerrina, ale skoro jistě americkou herečku Sharon Stoneovou. Jak vidíte, spojuje je cit, jemnost a zároveň velká představivost i schopnost oslovovat masy.

A co nás čeká na obloze a tady dole na Zemi? Bude se toho dít poměrně hodně. Jupiter bude v celém období na nebi postupovat zpět. Nebude tedy až tolik přáno velkým a ve svém dosahu významným aktivitám. Soustřeďme se tak víc na sebe. Studujme, diskutujme, poznávejme a hledejme se i svůj potenciál na pozadí toho, co se děje, i co by se mohlo dít. Jako harmonické a povzbuzující budeme vnímat propojení Urana v Beranu a Jupitera ve znamení Lva ve vzájemném trigonu. Ten se objeví začátku března, kdy Uran dodá Jupiteru inspiraci a propojení s vyšším Já. Půjde o revoluční a třeba i přelomové období; pokud krom podnětů přicházejících zvenčí v nás uvnitř bude jistý plán. Budeme překvapeni, co vše v nás je a čeho jsme schopni. Lze tak překročit bariéry a omezení, která i v běžném životě dáváme a jež často ani nepostřehneme, jak je již přirozeně vnímáme. Ve druhé dekádě března bude ještě působit silné spojení Marsu a Uranu uprostřed znamení Berana, Mars bude navíc v kvadrátu na Pluta v Kozorohu. Může tak jít o přelomové období, které potvrdí a zpečetí to, co započalo loni během dubnové velké kvadratury. Planety Mars a Venuše se letos setkají na prahu třetí únorové dekády na začátku znamení Berana. To může být silným impulzem nejen pro milostná splanutí a veškerá mužsko-ženská propojení, ale také potvrzením ještě neprojevených a nebo platonicky se rozvíjejících vztahů, neboť v trigonu se tento aspekt spojí se Saturnem ve Střelci.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png