Ondřej Habr - ŘÍJEN V KOSTCE

datum 4. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Od 27.9. do 18.10. bude retrográdní Merkur a spolu s ním i my budeme opět hledat osobní poslání pro všední dny. Retrográdní Merkur ve znamení Vah bude představovat nové pohledy na vztahová témata a povede nejspíš i k přehodnocování smluv a dohod, zejména a především těch, jež uzavíráme sami se sebou.Saturn ve Vodnáři se bude dotahovat do kvadratury s Uranem v Býku. Saturn se otočí dopředu 11. 10. a Jupiter (také ve Vodnáři) 18. 10. Pluto v Kozorohu obě planety předběhne o týden a z retrográdního pohybu se otočí 6. 10. V těchto dnech můžeme čekat zásadní obraty v různých důležitých situacích, osobních i společenských tématech spojené s přijetím podmínek, s rozvážením si faktů a nalezením nových parametrů našich životních cest. Nenápadně se tak vrací témata probíhající okolo loňského zimního slunovratu, kdy obě planety vytvořily konjunkci na prvním stupni Vodnáře.Novoluní ve Vahách v říjnu, konkrétně na 14. stupni bude silné. Sejdou se nejen Slunce a Luna, ale také i Mars a Merkur. Aspekty hovoří o organizaci, plánovitosti, pravidlech, společenskými tématy, která vítězí nad osobními. Zdá se, že určitá participace a nucení se stane normou, již řada z nás vezme za vlastní. Aspekty mluví o manipulaci a především vlivem retro Merkuru sebemanipulaci. Zmíněné čtyři planety budou na vrcholu konfigurace Jod, jejímiž dalšími členy bude Neptun a Uran. Hovoří se tedy o nutnosti změnit myšlení, přístupy a potřebě se zachovat pragmaticky a hledět tak trochu do budoucna. Jelikož bude následovat volební víkend, planety hovoří o novém systému a řádu a o nalezení státníka. To se samozřejmě nemusí stát ihned, ale zde mohou být položeny základy. Říjnový úplněk v Beranu je na první pohled akční, aktivní a agresivní. Slunce se setkává s Marsem, ovšem s Marsem ve vyhnanství, v protilehlém znamení k tomu, v němž vládne. Pravděpodobně se vybarví úmysly, vystaví na odiv plány, otevřou se skrýše a z nich vyleze vše, co má být použito. V trigonu se Sluncem a Marsem bude Jupiter ve Vodnáři. Zdá se tak, že dále už nestrpíme osobně a ani společensky nic, co by bylo nepravdivé a pravdě překáželo. Vzdušný živel bude mít velkou sílu, což se může projevit jak v přírodě, tak ve společnosti. Naváže se na neklid na začátku září (Lilit a lunární uzly budou v té době v konjunkci) a tentokrát dostanou procesy racionální náboj. Na osobní rovině zřejmě podchytíme, zpracujeme a pro sebe využijeme poznatky, jež získáme v září se strachy. Čekají nás tedy především výzvy společné, studijní a setkáme se s tématy osobnostního a osobního rozvoje. Lecčeho chceme dosáhnout a nabídnou se nám k tomu možnosti.Podzim rozhodně nebude klidný, postarají se o to Mars, Jupiter, Uran a Neptun, vesměs planety společenské. A skutečně, řada z nás si uvědomuje to, že nehraje na kolektivní rovině ty role, které si zaslouží a také, že se neděje to, co by se nám stoprocentně líbilo. A samozřejmě si leccos už nenecháme líbit. Čas na opravy a úpravy přichází. Přejme si nicméně, ať vše proběhne harmonicky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico