Ohromný cit a pak zklamání

datum 3. 7. 2018

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Tato žena mi psala, že způsob setkání, pocity v těle přitom setkání, které zažívala, a ten ohromný cit, který prožívá, že dle popisu v různých knihách a článcích odpovídá tomu, že potkala svůj dvojplamen. A tedy, co má dělat, když on ji odmítá? A jestli má naději mít ještě někdy vztah, když by tento, tak intenzivní, nevyšel?

Já jsem odpověděla tak, jak toto téma nyní vnímám. Odpověď trochu pozměněnou posílám mezi vás, jelikož toto se nyní v různých obměnách a intenzitě děje ve velkém rozsahu a má to svůj hluboký důvod.

Není pochyb o tom, že se ty duše vtělené nyní do daného muže a ženy velmi dobře znají. Kdykoliv potkáme v životě někoho, kdo nám vše překope doslova od základů, věřte, že je mezi vámi velmi hluboké pouto nepocházející z toho života a ať už to vypadá jakkoliv, vaše setkání na kratší či delší čas je něco jako budíček, ohromná pomoc pro oba.

Zmíněný muž přišel do života dané ženy, aby v ní probudil ženu. To byl jeho dar pro ni, z toho vyššího pohledu, a jeho velký úkol ohromných rozměrů. Byť, on v těle si to nejspíš vůbec neuvědomuje a sblížením s danou ženou si řešil své vlastní stíny, stejně jako ona.

Každý v sobě máme muže a ženu, a to bez ohledu na to, zda jsme v těle žena či muž. Žena uvnitř nás je ta spontánnost, divokost, hravost, síla nechat věci plynout a přirozeně se vyvíjet, síla čekání a víry, že, pokud nevíme, co dělat, v pravý čas se věci vyjeví. Žena uvnitř nás je naše intuice, naše poznání, souvislosti, kterým se postupně otevíráme, náš obsah, vše prožité, v čem jsme dokázali uvidět dar a pocítit vděčnost. Žena uvnitř každého z nás je ta moudrost.

A muž uvnitř každého z nás je ta naše část, která to poznání realizuje, dává vědět světu. Je to ta část nás samých, která chrání tu vnitřní ženu, která se nestydí za svoji vnitřní ženu (moudrost), která za ní stojí. A současně je to schopnost přijímat podněty a "kritiku" zvnějšku a tím podporovat tu vnitřní ženu, aby se vyvíjela (aby se neustále prohlubovala moudrost).

Do jaké míry mají ti dva, muž a žena uvnitř nás, harmonický vztah, do té míry máme harmonické vztahy vně.

Čím více jsou ti dva uvnitř nás v harmonii - neomezují jeden druhého a přitom se navzájem doplňují, obohacují a pomáhají si k růstu, jelikož přijali vzájemnou neslučitelnost, tím více svých stinných částí máme uvnitř sebe přijatých. Naše nepřijaté stíny (omezení) jsou ty, co nám rozkmotřují toho muže a ženu uvnitř nás, což pak způsobuje disharmonii ve vnějších vztazích.

To je důvod, proč po každém vzplanutí, přijde zklamání. Nemůže to být ani jinak (zákon rovnováhy). Pokud hledáme vně něco, co jsme zatím neposkytli sami sobě, co není uvnitř nás (mezi naší vnitřní ženou a mužem), pak je zřejmé, že to bude jen dočasné, jen lekce, aby nám to došlo. Čím stabilnější cit budeme chovat sami k sobě (čím více bude situací, ve kterých se postavíme za sebe, zůstaneme věrni sobě a neopustíme se) tím stabilnější city, péče, přítomnost se nám od jiných dostane vně.

A o co intenzivnějšího citu a následného pocitu opuštění se nám dostane vně, o to jasněji je nám tato informace poskytnuta. A jsme neskutečně požehnaní, pokud se tak stane.

Daný muž to obrazně řečeno přišel zmíněné ženě ukázat. Objevil se v jejím životě, aby ji popostrčil na cestu intenzivní výuky lásky k sobě, a tak jí pomohl se otevřít hojnosti ve všech podobách. Nikdy to však není jednosměrné. I ta zmíněná žena pomohla tomu muži, buď nyní, nebo někdy velmi dávno (zákon rovnováhy).

V situacích se zkoušet stále více stavět za sebe, nejít přes sebe, nejít na úkor sebe, vymezovat si hranice a přebírat odpovědnost  za své volby, to je cesta ke zvýšení sebeúcty a cesta k harmonickým vztahům vně.

Zmíněný muž probudil ženu uvnitř té zmíněné ženy právě tím, že ji dal prožít magnetickou přitažlivost, atd., aby se pod tím vzplanutím trochu otevřela, zakusila lásku v hlubší podobě. A děje se to často nevědomě, neboť ten, který v druhém znovu zapálí oheň, ve svém těle tak často činí z jiných svých pozemských důvodů.

To krásné, co tím ta žena pocítila, byla však jen malá vzpomínka na to, jak se tu ve svém životě může cítit, a to nezávisle na komkoliv a čemkoliv. Bylo to něco, jako když zakusila, jak chutná voda s příchutí pomeranče, aby později pila přímo šťávu z pomeranče.

V době, kdy zmíněná žena potkala daného muže, byla ve stavu vědomí, kdy stále lásku hledala mimo sebe. Z toho důvodu, zmíněný, byť silný cit byl z toho vyššího pohledu zase jen lekce, iluze, kterou ona měla prozřít. Proto se to dříve či později rozplynulo a ona zažila zklamání v tom směru, že postupně vlivem vnějších událostí zakusila ztrátu toho všeho. To vše proto, aby si uvědomila, jak krásně se může cítit a rozhodla se v životě se takto cítit, a to bez ohledu na nějakého muže nebo kohokoliv jiného. To je probuzená žena uvnitř každého z nás, ať jsme žena nebo muž.

Když máte uvnitř sebe probuzenou ženu (ať jste žena nebo muž), tu vášeň, divokost, spontánnost a nespoutanost žijete ve své každodennosti a tvoříte z toho a tím vyživuje všechny okolo. S tímto té zmíněné ženě přišel tento muž pomoci.

No a tak je tato žena nyní krásně vedena do fáze své cesty, a už ji započala, ve které má pochopit, přijmout, plně prožívat, že nikdo vně jí lásku nedá, pokud si ji nedá sama. Klíč k lásce vně, leží uvnitř nás - v lásce k sobě samému. Veškerá laskavost, péče, něha, podpora, pochopení, čas atd., které dáte sami sobě, to vše vám bude dáno v nějaké podobě vně.

V harmonických vztazích již není zrcadlení, již druhý nemusí ukazovat na sobě dosud nepřijaté stíny toho druhého, jelikož už jsou přijaty, proto ta harmonie.

Není třeba jakýkoliv intenzivní vztah s hlubokým pocitem osudovosti a návratu domů škatulkovat do kolonky "dvojplamen".  Ať to je, kdo to je, ukazuje vám velmi výrazně vás, vaše dosud nepřijatá, ale i přijatá místa, abyste se lépe uviděli. A to platí obousměrně.

My všichni chceme být jen šťastní a mít harmonické vztahy, ať už s Petrem, Pavlem, Pepou nebo Vaškem, Evou, Radkou,... Pokud by měl člověk skutečně ten harmonický vztah, neměl by potřebu ho škatulkovat nebo nějak identifikovat. K čemu je nám naše identifikace vztahu jako dvojplamenného, když v něm nejsme šťastní? Nezaměňujme hluboký cit, lásku, s intenzivním dramatem. Tato záměna vychází z našich hlubokých zranění v lásce v minulosti. Skutečná láska je tichá, nevnucuje se. Už tu je, je již v nějaké podobě v našem životě přítomná. A trpělivě čeká, jestli si jí všimneme. Tato energie, ať je přítomná v našem partnerovi, kamarádce, šefové v práci, v našem domácím mazlíčkovi, atd. totiž ví, že jedině tehdy, když si ji všimneme sami, jsme na ni připraveni, jsme ji schopni přijmout.

Věnujte se sobě, chovejte se v úctě, nikomu nedovolte překračovat vaše hranice, avšak čiňte to bez nátlaku, urážení či kritizování jiného (s respektem k jiným), pak přijde harmonický vztah.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico