Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví, znečišťuje prostředí

datum 27. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Celoplošné bombardování petardami se opět blíží, bohužel…

Apelujeme na slušné lidi: nepoužívejte, neodpalujte výrobky tzv. zábavní pyrotechniky. Naopak, pomozte.

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky nabraly ohromných objemů od 90. let. Pro potěšení dětí a
dospělých zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují zdraví lidí a zvířat, jedovatými látkami znečišťují životní prostředí.
Navzdory nepřímým zákazům této tzv. zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a skutečnosti, že se jedná o
výtržnost, jsme týden co týden po celý rok poškozováni výbuchy, hlukem a znečištěním z odpalů, které provádějí
škoditelé. Odpaly opět vzrostly po ukončení kovidové karantény.

Bezohlednost a arogance mnoha lidí je veliká: odpalují pyrotechniku mezi domy, u vody/na vodě, u lesů, u pastvin,
v parcích… Podnikavci si z odpalování toxických jedů dokonce udělali soutěž a několik let ničí zvířata, přírodu a
životní prostředí na Brněnské přehradě.

Vše eskaluje v prosinci a především 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17
h do 2 h ráno 1. ledna, a to po celé České republice včetně horských oblastí. Zkrátka všude tam, kam se lidé
dostanou.

Zvířata trpí. Při odpalech se většina psů třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě prchají. Kočky venku to
samé a v případném úkrytu, mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět, stejně jako psi.
Hrozí nárazy do pevných překážek a střety zvířat s vozidly. Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají,
opouštějí hnízda, zbytky nábojů a jedů je mohou zasáhnout, narážejí do překážek a skel, do drátů vedení. Vodní ptáci
mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu… - několik příkladů hororu, který
zvířata kvůli zvrácené zábavě lidí zažívají.

Jsou obce a města, které používání tzv. zábavní pyrotechniky omezují svými vyhláškami. Pak záleží na proinformovanosti občanů a součinnosti s policií, aby bylo zavedení vyhlášky skutečně realizováno.

Např. vyhláška hl. m. Prahy používání výrobků z. pyrotechniky zakazuje. Pouze s výjimkou 13 míst, od 10:00 do 22:00,
v okrajových částech Prahy. Na 31. prosince a 1. ledna je výjimečně odpalování tzv. zábavní pyrotechniky povoleno,
kromě: památkové rezervace, na vodě a vodních tocích a 50 m od nich, ve zvláště chráněných územích a v přírodních
parcích a 50 m od nich, ve vzdálenosti 250 m od zoo, od útulků pro zvířata, veterinární pohotovosti a od dalších
zařízení.

Místní samosprávy nemohou, bohužel, použití tzv. zábavní pyrotechniky zcela vyhláškami zakázat. Zákaz musí být
stanoven zákonem (zábavní pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s
nimi a o změně některých zákonů).

Apelujeme na slušné lidi: nepoužívejte, neodpalujte výrobky tzv. zábavní pyrotechniky. Naopak, pomozte.
Pokud jste svědky odpalování, volejte ihned městskou policii 156 nebo Policii ČR 158, které mohou okamžitě
škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu fyzickým osobám i podnikatelům.

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře
potřebující pomoc.

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:
V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, tel. 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel.
773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata viz www.zvirevnouzi.cz, tel. 774 155 155 (pokrývá celou ČR).
Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR nebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek
spolku tj. nestátní organizace.

Požádejte své zastupitele, aby schválili vyhlášku výrazně omezující použití tzv. zábavní pyrotechniky. A samozřejmě,
aby neorganizovali odpalování z. pyrotechniky např. na konci roku, při výročích aj. akcích.

Další informace, včetně legislativy: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Projekt o škodlivosti pyrotechniky je realizován s podporou hl. m. Prahy.
SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA
Ing. Dita Laura Michaličková, Ing. Michala Melišová PhD
Michelská 48/5, Praha 4, 140 00
603 179 558
člen Eurogroup for Animals, člen ČSOP, člen Zeleného kruhu
[email protected]
[email protected]
www.spolecnostprozvirata.cz, www.stoptransport.cz
https://www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz

IG společnost pro zvirata


Používáním „zábavní“ pyrotechniky dochází k porušování hned několika zákonů: zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákon o myslivosti; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 133/1988 Sb.,
o požární ochraně.

Zdroj: Tisková zpráva

Zde naleznete formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky.

Prosíme o vyplnění, býváte-li svědky odpalování v průběhu roku i na Silvestra.

Informace použijeme jako argumenty při jednání se zákonodárci o zákazu prodeje a použití nejhorších kategorií tzv. zábavní pyrotechniky pro použití venku.

Při každém odpalu dochází k porušování zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptactva a chráněných živočichů), zákona č. 251 o některých přestupcích (výtržnictví, rušení nočního klidu) a dalších předpisů.

Jste-li svědky odpalování volejte městskou policii 156 nebo Policii ČR 158, které mohou zasáhnout, zastavit škodlivé jednání a uložit vysokou pokutu.

Najdete-li zraněné, vyčerpané nebo jinak trpící zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste Policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

Zdroj: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico