Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví a přírodě

datum 2. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují zdraví lidí a zvířat a jedovatými látkami znečišťují naše životní prostředí. Navzdory nepřímým zákazům tzv. zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a de facto zákazu jejího použití v mnoha obecních vyhláškách, jsme týden co týden poškozováni výbuchy, hlukem a zplodinami z odpalů, které provádějí bezohlední škoditelé. Vše eskaluje 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17h do 2h ráno 1. ledna.

Většina psů se třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě utíkají. Kočky venku to samé, v případném úkrytu, mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět. Hrozí nárazy a střety zvířat s vozidly a pevnými překážkami. Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají, úlomky nábojů je mohou zasáhnout, narážejí do pevných překážek, do drátů vedení. Vodní ptáci mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu…

Naše obec/město … použití tzv. zábavní pyrotechniky zakazuje vyhláškou… s výjimkou 31. prosince.

Pokud jste svědky odpalování, volejte okamžitě městskou policii 156 nebo policii ČR 158, které mohou okamžitě škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu.

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře potřebující pomoc.

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA? …BOMBOVÝ ÚTOK

rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje aj.

PANIKA – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAUMA – ŠOK – SMRT

„Zábavní“ pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, poškozuje zdraví (tělesné i duševní) lidí, kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů. Bezohlednost škoditelů je veliká.

Více informací naleznete níže, zejména v letáku. Souhrn nejdůležitějšího je v plakátu.

LEGISLATIVA – PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ tzv. „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKOU

„Zábavní“ pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. : zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).  Ve svém § 4 –  Kategorie pyrotechnických výrobků, uvádí: (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4)

O současném stavu s porušováním zákonů při použití „zábavní“ pyrotechniky se příliš neví. Přitom je porušováno hned několik předpisů naráz a podle zákona o ochraně přírody a krajiny dochází k jeho porušení při každém odpálení.

Jedná se zejména o zákony:

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (především rušení ptáků a chráněných živočichů); zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnosti, veřejné pohoršení),

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.;

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dochází k utrpení a týrání zvířat);

zákon o myslivosti (rušení zvěře);

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů);

zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně (riziko vzniku ohně).

Tyto zákony lze využít i preventivně před pořádáním akce s odpalováním „zábavní“ pyrotechniky a také v rámci postihu této škodlivé činnosti.

Další informace k legislativě, jaké zákony mohou být porušovány (stav 2018 – 2019).

„Zábavní“ pyrotechnika zvyšuje riziko požáru.

„Zábavní“ pyrotechnika je vyráběna hlavně v rozvojových zemích.  V jakých podmínkách je pracovníky, nevolníky, vyráběna? Jsou dodržovány bezpečnostní standardy, pracují i děti?

CO LZE UDĚLAT OKAMŽITĚ A CO PREVENTIVNĚ, PRO ZABRÁNĚNÍ ODPALOVÁNÍ tzv. „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKY?

  • Obraťte se na vaši obec, město a iniciujte vznik obecní vyhlášky podstatně regulující a omezující pořádání ohňostrojů a použití ZP obecně. (Obec, bohužel, nemůže vyhláškou použití z. pyrotechniky zcela zakázat, může jej však výrazně omezit.)
  • Sdělte svým zastupitelům, že si nepřejete, aby platili či podporovali pořádání ohňostrojů z veřejných peněz.
  • Jste-li svědkem konání ohňostroje nebo používání další z. pyrotechniky, volejte vždy Policii ČR, 158 nebo Městskou policii, 156. Policie má pravomoc škodlivou činnost ukončit, zabavit pyrotechniku. Podejte oznámení a žádejte o odpověď. Viz část Legislativa.
  • Nebojte se šířit informace o negativních vlivech používání z. pyrotecniky na přírodu, zvířata i člověka.  Lidé jsou bezohlední anebo si důsledky svých činů neuvědomují. Mnohdy je jim to „jedno“ a vědomě škodlivě jednají.
  • Vaše zvíře vám důvěřuje, nesete za něj odpovědnost. V kritické době jej neopouštějte, zůstaňte s ním doma, uklidňujte ho! Nechte znít nahlas příjemnou hudbu nebo klidný pořad v TV apod. Je-li zvíře hodně citlivé, poraďte se předem s veterinářem o aplikaci uklidňujícího prostředku.

POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE

Policie je jedinou institucí, která má možnost a legislativní oporu pro okamžitý zásah proti škoditelům. Může vyzvat rušitele k prokázání totožnosti, vyzvat rušitele k ukončení jednání, může požadovat vydání z. pyrotechniky, požadovat vysvětlení, …. více v souboru:

Pravomoci Policie ČR

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR: záchrannou stanici pro volně žijící zvířata – naleznete na www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

Další informace: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro


PETICE ZA ZÁKAZ PRODEJE A POUŽITÍ Z. PYROTECHNIKY

iniciativy Stop petardám

Zdroj: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě