Ohlédnutí za rokem, který zvolna končí

datum 27. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Ještě než napíšu rozsáhlejší astrologický náhled na rok 2021, přináším malé heslovité srovnání s rokem, s nímž se pozvolna loučíme, a který přinesl poměrně extrémní momenty, nejistotu v ekonomické sféře a v druhém pololetí často i zbytečnou tvrdost a agresi (viz např. dění v Bělorusku).
1.) Během roku 2020 v konstelaci po dlouhé měsíce figurovala konjunkce Saturna a Pluta v Kozorohu, doprovázená Jupiterem v Kozorohu a v druhé polovině roku Marsem v Beranu, který se prakticky do začátku října nacházel v konjunkci s Černou lunou.
Převaha planet v Kozorohu přinesla obrat k MATERIÁLNÍM TÉMATŮM a PRAKTICKÝM ZKUŠENOSTEM, pozitivem se stal realistický náhled na život, mnohdy ale přesahující až do jakési SKEPSE.
Velkým tématem roku byla také NEJISTOTA, a to zejména v ekonomické sféře. Paradoxní seskupení Jupitera v Kozorohu, který se z astrologického pohledu vyznačuje expanzí v materiální oblasti nebo stavebnictví, a Saturna s Plutem, přineslo v lepším případě kontrolovaný růst, za Saturna v konjunkci s Plutem přímo omezení růstu a nutnost šetřit a osekat výdaje. Kozoroh je také znamením spojeným s KARIÉROU a pracovním nasazením a dalším z témat mohl být RESPEKT A ÚCTA, případně pociťování jejich nedostatku. Podobně v kariérní sféře nedostatek pocitu SEBEREALIZACE. Konjunkce Saturna a Pluta pak mohla přinést až momenty destrukce, přílišné PŘÍSNOSTI, TVRDOSTI, RIGIDITY nebo KONZERVATISMU. (V krajním případě despotismu).
Mars v Beranu v konjunkci s Černou lunou v Beranu pak minimálně od srpna do října přilévaly také na AGRESI, POPUDLIVOSTI nebo HNĚVU. V pozitivním směru šlo také o nutnost maximálního ZEFEKTIVNĚNÍ všech procesů a hledání co největší VYUŽITELNOSTI.
Rok 2020 lze také asociovat s vypjatým WORKHOLISMEM a SMYSLEM PRO POVINNOST. V mnoha případech se pod nátlakem různých situací dostavují požadavky na ZRALÝ a DOSPĚLÝ životní přístup a rozvíjena je TRPĚLIVOST, VYTRVALOST A DISCIPLÍNA.
2.) Rok 2021 oproti tomu z astrologického pohledu představuje jakési přepólování do vodnářských energií. Jupiter i Saturn přejdou do Vodnáře, tedy do znamení liberalismu a progresivismu a v Kozorohu zůstane Pluto.
Tématy pro rok 2021 tak do velké míry mohou být SVOBODA A NEZÁVISLOST nebo naopak NESVOBODA (Saturn ve Vodnáři) , KREATIVITA, ORIGINALITA, A SPOLEČENSKÉ REFORMY všeho druhu. Ze sféry praxe a matérie se také větší měrou přesuneme do světa VIZÍ, ABSTRAKCÍ, IDEÁLŮ a ALTERNATIV.
Hledány budou NOVÉ CESTY a INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, mnohdy může být dokonce usilováno o svržení předchozích politických pořádků – zejména v lednu a v únoru za současné konjunkce Černé luny a Urana v Býku to může doslova vřít.
Také kvadrát Urana se Saturnem napovídá na nutnost společenské revize a SPOLEČNOST JAKO CELEK bude zřejmě ve středu pozornosti.
Měla by růst také TOLERANCE, VOLNOMYŠLENKÁŘSTVÍ a RACIONALITA, intenzivněji bude zřejmě usilováno o OBJEKTIVITU, NADHLED a NESTRANNOST.
V tom nejobecnějším srovnání se pak dá říct, že tento rok by snad s výjimkou ledna neměl být tak extrémním a tvrdým jako předchozí ročník 2020. Může se ale projevit také určitý CITOVÝ CHLAD, během jara kompenzovaný přechodem Jupitera do Ryb. (Cca na 3 měsíce, pak se Jupiter znovu vrací do Vodnáře).
Mnohé také možná potěší, že rok 2021 by měl být MYŠLENKOVĚ OTEVŘENĚJŠÍ, DUCHOVNĚJŠÍ a současně INTELEKTUÁLNÍ. Měla by se projevit větší PŘÁTELSKOST a také ochota KOOPEROVAT.
Toť zatím jen v hrubém srovnání a ať je nám všem přínosem.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico