Odpusťme si a začněme se radovat

datum 11. 10. 2020
Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

I ten nejšlechetnější čin, je-li konán z vnějšího popudu a pouze pro druhé, není upřímný. Je potřeba si přiznat své vzorce, přijmout své "chyby" a žít život v jeho plnosti. Co když nic dokonalejšího neni? Co když to je ten vytoužený cíl?

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


Každý máme svou vlastní cestu, a tak nastal čas se na tuto cestu vydat. A abychom mohli plně prožít, bytostně procítit co to vlastně znamená, musí někdy přijít opak toho, co jít vlastní cestou ve skutečnosti znamená. A to jde i přes zdánlivou chybu, která vlastně není chybou, ale ukazatelem, že je čas plně propustit program chtít ocenění zvenčí a snahu pomáhat.

A já jediné, co mohu nyní sdělit, je moje vlastní zkušenost, která je jen moje a vědomí toho, že každý z nás má svou vlastní zkušenost a proces. A protože má radost, mé naplnění je v psaní, a protože píšu již několik let články a sdílím svá poznání na této cestě právě prostřednictvím mého psaní, nebude tomu jinak ani nyní.

Je dobré své zkušenosti sdílet, je dobré se vzájemně obohacovat zkušenostmi a svými příběhy, ale nemyslím si, že je dobré hodnotit, sledovat a psát o druhých a jejich cestě, neboť nežijeme životy a nesdílíme pocity druhých, ale jen svoje, a tak by to i mělo zůstat. Pokud hodnotím druhé a poukazuji na jejich domnělé chyby, stále jsem ten, kdo se povyšuje a myslí si, že ví víc než ostatní. Jsem pak ten, kdo si neuvědomuje, že to, co mi vadí na druhých, jsem ještě jen nepřijal sám na sobě.

Vnímám stále víc, že všechno, co není radost, je vlastně program. Stále je tu program očekávání, domněnek, bojování, kontroly, hledání, strachu, chytání se tzv. moudrých slov. Ale moudrost máme každý svou vlastní, a každá moudrost jednou vyprchá s tím, co jsme na své cestě prožili a prožíváme.

Stále více cítím, že totiž na konci procesu není a nebude nic. Zjištění, že žádná moudrost neexistuje, že je jen jeden celek, jeden Zdroj, a ten není moudrý, ten jen je.

Já jsem nedávno na chvíli uvízla v představě, že lze lidstvo zachránit, že je cesta, jak se vysvobodit a jít do své plné síly a tuto zkušenost, která byla jen moje, jsem chtěla předávat dalším lidem. Brzy mi došlo, že to byl opět silný program, který mě zachytil a já musela program propustit a oznámit to těm, kteří již tuto cestu chtěli následovat.

Nám všem to přineslo nové poznání o nás samých a každému to přineslo to, co právě potřeboval. Někdo pociťoval zklamání z mého vedení, neboť si mě tam postavil, někdo pociťoval povýšenost a spatřoval v mém jednání dětinskost, neboť přece mám být neomylná, někteří v tom naopak viděli upřímnost a ctnost se přiznat. Každému, kdo toho byl účasten, se zvědomilo to, co měl uvidět. A mě? Mě to odkrylo hned několik mých vlastních programů.

Že jsem stále chtěla ocenění zvenčí, že jsem stále chtěla pomáhat ostatním, aniž bych jim nechala jejich vlastní cestu, a další programy, které jsem si nesla. I program vlastní sebehodnoty, která přijde zvenčí, a ne zevnitř mého srdce, také se tam objevil program, kdy něco dělám hlavně pro ostatní, a ne pro sebe, a tím opět najíždím na program ocenění zvenčí a vlastní moc. A našla jsem tam ještě spousty dalšího. Jaké bylo mé překvapení, neboť jsem si myslela, že tyto programy mám již zpracované. A to je další program, že jsem snad výš, než ostatní.

Ale pokud nemáme ještě plnou důvěru ve Zdroj, v život jako takový a v jeho vedení, pokud ještě očekáváme lásku zvenčí, a nejen sami od sebe, pokud ještě chceme pomáhat a měnit svět, a nejen sami sebe, pokud nečiníme jen to, co nás naplňuje a dělá nám radost, prostě pokud najedeme na naučené programy, občas zapomeneme, že jsme lidské bytosti na této planetě a jediné co máme dělat, je radovat se a to i z domnělých chyb.

Co je ale podle mě důležité, je si to uvědomit a plně přijmout zodpovědnost za to, co se děje. Nevinit se, ale jen uvidět, že programy, které tu jsou, jsou občas neodbytné a mohou nás svést z cesty, ale my jsme již natolik vědomý, že si jich dříve či později všimneme a vždy je čas na nápravu.

Vnímám, že to, jak jsem propustila smlouvy, jak jsem vstoupila do srdce a jak jsem se plně rozhodla pro naplněný a ten nejlepší život pro sebe, se nyní ukotvuje, a právě tato zachycení, jsou tu pro dočištění toho, co již nelze nést na mé cestě k naplnění.

Jsem vděčná za každou takovou zkušenost, ať je sebebolestnější, sebe nepříjemná, nebo jakákoliv, neboť je to jen zkušenost a ta tu chvíli je a pak už není. A to, co zůstává je dar uvědomění si něčeho nového, něčeho kouzelného, něčeho, co vždy obohatí nejen mě a mé bytí tady a teď. A to se nyní děje.

Odpusťme si všechno, co jsme v minulosti udělali, neboť jsme to činili pro naše nejvyšší dobro a nemohlo to být jinak. Byli jsme vedeni tyto domnělé chyby učinit, abychom se na své cestě posunuli více sami k sobě. Odpusťme si všechno, co nás trápí, co si vyčítáme, co vnímáme jako chybu. Nebylo možné konat jinak, je to minulost a tu již nezměníme, a tak si z ní vezměme to nejlepší pro sebe, uzavřeme tuto kapitolu a pojďme jinam a jinak.

Odpusťme si a pojďme vše činit z radosti. Z té dětské čisté radosti. To, co nás baví, co nás obohacuje, co nás činí šťastnými. A pokud ještě nevíme, co to je, rozhodněme se proto a nechme to k sobě přijít.

Nikdo a nic nám naplnění a štěstí nepřinese a nedá, to mi sami se musíme rozhodnout pro takový život a ten začít žít. Po krůčkách, postupně, krok za krokem. Anebo rovnou obrovským skokem do neznáma. Vím, že není co ztratit, ale jen získat.

A protože nyní chci již články psát jen z radosti, rozhodla jsem se zrušit newslettery a dál vám nic neposílat. Prostě, pokud to tak budete cítit, přijďte na mé stránky a nechte se inspirovat, pročistit, prolít láskou, neboť to je má radost, sdílet s lidmi své lidství.

Děkuji za vaši podporu, děkuji za vaše finanční dary, děkuji za vaši lásku a trpělivost, neboť to nemá každý a já jsem za to vděčná a naplňuje mě to radostí. A to je to konečné zjištění v tomto článku závěrem, které bych chtěla nyní sdílet, jen jako mou zkušenost.

S úctou a láskou k životu, Tereza Mahulen

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico