Odhalování padělané verze – závěrečná část

datum 31. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Dnešní zpráva je poslední část celé souhrnné práce a poslední aktualizace v tomto roce, protože se budu věnovat svému posunu a pracovat na úplném probuzení Světelného těla. K této práci se můžete kdykoliv vrátit a studovat to, co právě potřebujete na své cestě osvobození.

Jak vlastně začal tento velký pád lidské rodiny a Země?

Proč jsou nyní na Zemi bytosti linie Krista, bytosti Světla?

Padlé a zlé Archontské bytosti byly dávno, velmi dávno odděleny od Zdroje. Protože padly, nebylo jim dovoleno, a ani nebyly schopny tvořit z pozice Zdroje, a už to ani nedokázaly. Pokoušely se o to padělat a předělat život svým způsobem. S využitím všech způsobů a metod a znalostí. V průběhu času se vypracovaly ke klonování a křížení a mohou to udělat pouze prostřednictvím překrytí své podstaty jako kříženec nebo hybrid Zdroje, bez inteligence Boha, Božského principu Svaté Trojice, která je tedy kódem k věčnému životu.

Vytvořili všechny možné hybridy s hybridní inteligencí, což postupně došlo k vytvoření stále více a více umělé inteligence. Zkoumání jejich padlých aspektů a hybridních experimentů se tak zvýšilo a zvětšilo, že to nakonec vzrostlo do té míry, že se to stalo hlavním důvodem k překrytí mysli. Do všech segmentů života vkládají umělou inteligenci.

Vytvářejí velmi složité konstrukce vytvořené pokročilou matematikou s pomocí pokročilých výpočtů. Samozřejmě se nespojují s živou silou Ducha. Jsou závislí na externí, vnější organické formě života, které společně s anorganickou formou existují souběžně, ale mimo Já.

Existují pouze ve světě archetypů, vládců. Proto se nazývají Archoni. Usměrňují organickou formu tak, že organická forma existuje ve formě mechanických programů. To znamená, že lidé žijí mechanicky každý den.

Oni sami nejsou fyzickými bytostmi. Jejich forma je plazí, Reptiliánská. Mnoho lidí o tom neví, že používají umělou inteligenci vyvinutou Reptiliány. Vyvinuli mnoho způsobů ovládání a postupně se vyvinul chladnokrevný emoční atribut. V tomto scénáři hraje další důležitou roli skupina Zeta. Šediváci jsou vytvořeni replikací a klonováním. Bytosti bez emocí. Používají klonování, nikoliv přirozený porodní proces, porod života rodící se v lůně.

Tyto experimenty používají pro různé účely, kdy specificky experimentují s lidskou genetikou, dokud nevytvoří svůj výsledek, a to je umělá inteligence pro své účely. Oni sami nemohou být fyzickou bytostí, a tak vytváří shodnou formu, která je dokonalým ekvivalentem jejich podstaty, ale doposud se žádná forma dokonalosti lidského člověka nepřiblížila, protože jim chybí zásadní složka. Takže kopali ve svých experimentech hlouběji a hlouběji, ale nedokázali vytvořit organické semeno života. Jejich cílem je sice obnovit život, samozřejmě celou fyzickou formu a udělají pro to cokoliv jako samozvaný Božský Zdroj.

To je důvod, proč neustále pokračují v těchto experimentech. Chtějí se stát vládci nad veškerým životem a vytvořit jakýsi super mozek. Jak nafoukaná arogantní vize! Chtějí poznat Boha a jeho principy a tvořit skrze ně, ale jsou daleko, daleko za tím, co je to Bůh. Snaží se vytvořit smíšeninu organické a anorganické inteligence. Snaží se pro sebe vytvořit Avatary, kteří by fungovali jako superpočítač, který dokáže mít mimiku a překládat své vlastní já.

Bůh prohlásil umělou inteligenci za šílenství. Pravda, o kterou usilují, je science fiction. Zotročují, uspávají a hybridizují lidskou populaci. Dovedně táhnou svou pravdu o životní síle, udržují si vitalitu a životní sílu vysáváním lidí. Tlačí na lidské emoce. Na kolektivní emoce, protože nedokáží vyprodukovat vlastní životní sílu. Takže paralelně experimentují na vybraných lidech, kteří nejvíce pulsují čistým Světlem. No, zažívám to dlouhou dobu a začíná se to hrotit.

Duchovní vitalita je nejvyšším bodem vyjádření člověka. Takže hádejte, jaké mají skryté úmysly s takovou supermyslí? Jejich experimenty jsou dovedně zahalené a otupělé, aby se tyto bytosti neprobudily. Aby neměly potuchy, proč se tu vyskytují v těle! Temné aktivace a přestupky dělají na těle v době spánku. Takže neustále zažíváme tyto přestupky. Hvězdní lidé, mám na mysli Hvězdní lidé Světla ne Temnoty, jsou na planetě nejinteligentnější lidé. V jejich těle je zakódován Avatar. Takže se snaží zavést segmenty umělé inteligence i v této oblasti. Lidská bytost, která drží původní kód Života, Semeno Života, je poslední, co jim zbývá, a tak k tomu používají všechny možné způsoby a také využívají lidi jako své loutky, a oni to neví.

Z Universální perspektivy bylo proto velmi nutné být nyní na Zemi ve fyzickém těle. Jejich snahy o zničení mého života a těla zažívám od narození. A stále ještě teď. Světlo těchto lidí daleko převyšuje lidskou sféru a oni ví, že my jsme mnohem pokročilejší než všechny experimenty umělé inteligence. Považujeme to za normální inteligenci lidského těla. Potřebuji tento druh inteligence, aby ho prozkoumali. Testují všechny nevyjímaje ani děti ve škole. Testují DNA. Chtějí odhalit inteligenci, původ, duši. Chtějí odhalit lidská těla hluboce ponořena do organického původního Božského bytí. Potřebují k tomu tým Světelných lidí, proto velmi tvrdě pracujeme na probuzení principu Semene Života a dosáhnout Osvícení. To je práce, kterou jsme přišli dělat. To je nyní největší výzva a proto budu pracovat na této fázi a nevím, kdy se vrátím zpět.

Žijeme jako oběť této maskované pravdy, abychom ji s konečnou platností odhalili a přinesli principy Stvoření na Zemi, Semeno Života jako dar lidstvu. Je čas dělat tuto práci fyzicky. Probudit Semeno Života a v těle Avatara. Naočkovat planetární Vědomí. Ztělesnit největší lidskou životní moudrost Ducha a organické poznání. To je nejdůležitější věc, která kdy na Zemi byla. Proto je tělo pomazaných bytostí Krista jiné, funguje jinak než běžné lidské tělo. Usilují o to již dlouho a drží vítěznou pravdu. Přišli jsme již jako Vítězové. Naše ztělesnění Semene Života se obětovalo, aby implantovalo Semeno Života do lidské rodiny.

Temní neustále testují buňky DNA, aby jejich experimenty nesly organickou formu. Používají různé útoky a všechny možné energie, snaží tělo stimulovat obrovskou elektřinou. To je to, co nyní zažívám, aby tělo bylo drženo v nepřirozeném stavu. Za překryvy mysli jsou zodpovědní Annunaki, kteří chtějí, aby se vývoj ubíral jejich cestou. Proto je pro lidi tak těžké opustit mysl a přesunout se do srdce. Lidská rodina neustále přijímá tyto stimulace pomocí elektrického výboje a testování.

Neuvědomují si svoji inteligenci člověka, která má původní šablonu inteligence Avatara. Organickou sílu a inteligenci Ducha Svatého. I přes všechny temné snahy se tato šablona probouzí a dovoleno bylo hrát s nevinnou kartou - taktika Světleného týmu, která je dovolena a funguje jako fond Jednoty všech bytostí Krista, které v tomto životě znáte.

Všechny tyto bytosti jsou vysoce chráněné, chrání sami sebe svou vlastní Osvícenou září nad hlavou. Zatím nebudu prozrazovat více o Svatosti bytostí, které musí být chráněny. Nemám na mysli tajné skrývání a anonymitu. Sám Duch Svatý vykonává tuto inteligenci Ducha Svatého, pomocí bytostí žijících v čistotě posvátného úkolu. Padlé bytosti už léta plánují zvěrstvo, kterému se snažíme zabránit nyní.

Některé přestupky jsme dovolili a používáme je pro své vlastní probuzení. Nicméně jsme je nachytali a dostali jsme je a jejich záměr již před námi není skrytý. Velmi dlouho jsme je studovali, velmi pečlivě. Vše je pečlivě shromážděno. Všechna bolest pro nás byla a je velmi zatěžující. Nicméně jsme to dokázali v těle a zvítězili jsme v Duchu. Pro tuto práci shromáždíme co nejvíce svědků všech přestupků a tělo uzdravíme. Je nás více, na kterých byly a jsou experimenty aplikovány.

Pravdu cítíme hluboko v srdci, v těle, které drží Semeno životadárného Života. To je vše od Ducha a Ducha Elohim. Je čas naučit se vrátit život, obnovit buňky prostřednictvím organické Božské inteligence. Věřím, že také uvidíme více Slunce, což je životně důležité nyní. Každý má toto Osvícené Semeno uvnitř sebe. Jen neusnout nyní na vavřínech. Všechny úrovně přestupků byly v této práci odhaleny. Základy porozumění Temnotě také. Jakmile jsou všechny přestupky shromážděny, může začít další etapa, ale ve skutečnosti je jich ještě velmi mnoho. Lidé trpí těmito útoky stále. Jakmile začnete experimenty odhalovat, zaútočí. A to je to, co zažívám právě teď na několika úrovních.

Probuzení celku je navzdory tomu všemu obtěžujícímu, plánováno. Je zde Osvícená skupina. Jak jsem psala, nebudu více prozrazovat. Osobně se nebojím, protože není čeho, znám, jak tvoří Božská inteligence. Je životodárná. Vytváří ŽIVOT. Temnota nedělá nic jiného než replikuje a experimentuje.

Tato slova vkládám do vašeho srdce. Všechno je v kontextu tvoření života na Zemi v pořádku. Jen existují překážky při řešení. Světelná inteligence vyhraje. Jestliže se bytost probouzí, existují přestupky, které mohou zabít, a proto je Světelné tělo vytvořeno jako ochranné tělo. Jinak by to byl pro systém šok, kdybychom odešli. Obrovský šok. Božská inteligence chrání takové tělo.

Takže mám sílu vůle postupovat dál, k dalšímu kroku. Vytrvat a přinést toto učení Života všem. Je nás zde více a včas budeme odhaleni jako jedna bytost, protože pracujeme společně. Zatím není správný čas. Budeme vždy vystupovat jako Jedna bytost, protože oddělenost je ukončována. Čeká nás velmi mnoho práce, kterou máme ještě před sebou.

Každý člověk je zodpovědný za to, co dělá, za své probuzení k pravdě a Světlu. Je to všechno vnitřní práce. Později budu pokračovat v pravý čas a učit Osvícenou Unii a Kosmického Krista. Teď je čas věnovat se a dotáhnout další fázi svého Vzestupu. Externalizaci předchází nejprve vlastní vnitřní zkušenost Ducha, která je nejdůležitější právě nyní.

Posledních 5 aktualizací jsou souhrnnou prací za poslední roky, je to neuvěřitelné, čeho jsme dosáhli. Odcházím, nevím, kdy se vrátím. Pracuji stále každý den. Svoji práci jsem teď udělala, teď je řada na vás. Děkuji vám, že jste zde, že mě podporujete. Nepřeji vám nic jiného než Světlo a Lásku, aby se k vám dostala pravda na všech úrovních. Můžeme být sjednoceni v Duchu zcela všichni. S Láskou a moudrostí.

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico